10 ljet književni susreti u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju završili 10. medjunarodni književni susreti. Od četvrtka početo su hrvatski pisci izminjali svoja iskustva i predstavili svoja književna djela, med njimi su bili Doroteja Zeichmann, Jurica Čenar, Herbert Gassner i Šandor Horvat. Dogovorili su se i za minjanje organizacije i koncepta.

Organizator Franjo Pajnrić je zadovoljan s razvitkom književnih susretov. Uz plodne sastanke literatov u ugodnoj atmosferi se je ugodalo širiti znanje o Gradišćanski Hrvati med književniki u Hrvatkoj, tako Pajrić.

Susreti su dokumentirani u zborniku

Lani su izdali zbornik, u koj su otiskani teksti i djela književnikov, ki su bili na prethodni književni susreti u Koljnofu. Sada planiraju nadopuniti zbornik sa svimi književniki, ki su dosada sudjelivali na književni susreti u Koljnofu.

Pri književni susreti u Koljnofu se sastaju kotrigi Društva hrvatskih književnikov iz Hrvatske s gradišćanskohrvatskimi pisci. Koljnofske književne susrete su pokrenuli sadašnji predsjednik Društva Hrvatskih književnikov Djuro Vidmarovoć i Franjo Pajrić iz Koljnofa.