2021.08.30. | Ugarska revolucija 1956. ljeta

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Dokle je Austrija 1955. ljeta dostala svoj Državni ugovor i tako mogla egzistirati kot neutralna država med istočnim i zapadnim blokom – iako s jasnom blizinom zapadu – je Ugarska država ostala dio sovjetske sfere. Do konca […]


2021.08.29. | Biciklijada po hrvatski seli u Ugarskoj

U tri dani biciklom upoznati gradišćanskohrvatska mjesta u Ugarskoj – to je na programu takozvane CROtoure, ku organizira Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj. Sudjeliva oko 40 biciklistov, ki su pripadniki različnih hrvatskih manjinskih zajednic. 111 kilometrov dužička štreka u tri etapa pelja na 17 mjesta, početo od Kemlje prik Unde i Koljnofa u Sambotel i […]


2021.08.14. | Brojna shodišća na Veliku mašu

Na vikend svetka Velike maše, na Unebozeće Blažene Divice Marije su širom Gradišća shodišća u marijanski hodočasni mjesti. Održavaju tradicionalno hrvatsko shodišće u Vincjetu ali i Hrvati hodočastu i u brojna druga nimška sela, u ki imaju hrvatske maše. U Lovreti se počinje shodišće ophodom sa svićami subotu navečer u osmi. Nedilju će mladomašnik Ivan […]


2021.08.11. | 25 ljet povijesni rječnik gh-jezika

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov je pred 25-imi ljet izdao povijesni gradišćanskohrvatski rječnik. Autor István Nyomárkay je u rječniku obdjelao prva izdanja najvažnijih gradišćanskohrvatskih knjig u razdoblju od 1609. do 1909. ljeta. Obdjelao je i fragmenat Klimpuškoga misala, ada prvoga pismenoga spomenika Gradišćanskih Hrvatov. Izašao u suradnji s Ugarskom akademijom znanosti Povijesni gradišćanskohrvatski rječnik ima već […]


2021.08.10. | Održali su seminar tancanja u Koljnofu

U Koljnofu su priredili četverodnevni folklorni seminar u tancanju. Na tečaju je sudjelivalo osam školaric mjesne osnovne škole. Pod peljanjem Ivana Mihovca Mikija iz Hrvatske, stručnoga peljača dičjega folklora su se mlade plesačice zavježbale korake tancev iz Koljnofa. Upoznale su ali i druge tance iz različnih dijelov Hrvatske, tako na peldu iz Medjimurja, Zagorja i […]


2021.08.04. | Izbor kotrigov Savjeta Hrvatov izvan Hrvatske

Hrvatske zajednice izvan Hrvatske su pozvane da predlažu svoje kandidate, ki neka budu predstavniki u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Gradišćanske Hrvate iz Austrije u tom gremiju dosle zastupaju Gabriela Novak-Karall i Stanko Horvat. Iz Slovačke je to Radoslav Janković a iz Ugarske Franjo Pajrić. Spomenuti savjet, čiji mandat dura četira ljeta, […]


2021.08.02. | Nova knjiga o Hrvati u dijaspori

Dijalektologinja i povjesničarka jezika Sanja Vulić je objavila knjigu, u koj predstavlja jezike hrvatske dijaspore. Izdanje s naslovom Blago rasutih – Jezik Hrvata u dijaspori se bavi u prvom redu s hrvatskimi iseljeniki širom svita. Znanstvenica Vulić je uključila u prvi dio svoje publikacije iseljene Hrvate od Australije, Novoga Zelanda prik Sjeverne i Južne Amerike […]


2021.07.21. | „Putujući“ Književni susreti 2021.

Tradicionalne književne susrete, ke su u minuli ljeti priredili u Koljnofu, su ljetos održali u okviru putovanja „Po staza naših starih“. Durali su pet dan dugo na različni mjesti Ugarske i Austrije. Sudjelivali su književniki iz Austrije, Ugarske i Hrvatske. Ljetošnji književni susreti su počeli u Nardi je rekao inicijator, Franjo Pajrić iz Koljnofa. Onde […]


2021.07.17. | Koljnofci skupa tancaju „Jerusalema“

Općina Koljnof je snimila video s koreografijom svitskomu hitu Jerusalema. U snimki tancaju sve generacije, od dice do starjih ljudi. Uza to kažu različna mjesta sela. Ideju za sudjelivanje Koljnofcev pri ovoj akciji, ku u socijalni mediji širu različne organizacije i društva širom svita, je pokrenuo Geza Völgyi. On da je vidio, da su se […]


2021.07.05. | Karavana „Po staza naših starih“ na putu

Projdući petak je iz Koljnofa krenula grupa od devet ljudi na povijesno putovanje „Po staza naših starih“. Deset dan dugo dura ovo putovanje po slijedi praocev Gradišćanskih Hrvatov, ki su se u 16. stoljeću iselili iz stare domovine u novu. Ljudi na putu da jako dobro primu putnike iz Koljnofa, ki im razlažu putem predavanj, […]


2021.06.28. | Svečevali su Hrvatski dan u Šopronu

U Šopronu je mjesna Hrvatska samouprava priredila Hrvatski dan. Uz nastupe različnih folklornih i dičjih grup su u Rejpalovoj hiži prezentirali aktualni broj Regionalnih studijev. Ovo trinaesto izdanje je opet većjezično i je izašlo u nakladi „PannonIQm“. Glavni urednik Franjo Pajrić veli o publikaciji, da su ljetos dostali manje subvencijov ali ipak ne kanu prekinuti […]


2021.02.15. | Situacija različnih narodnih grup pred 100 ljeti

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja zemlje Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Nimški dio zapadne Ugarske se je protezao na različne komitate i nije bio jedan teritorij ki bi bio u povijesti skuparastao, tako da imamo različne interese – a to ne nek med Austrijom i Ugarskom nego […]


2021.02.09. | Novi farof u Koljnofu otvoren

U Koljnofu su subotu svetačno blagoslovili novo izgradjeni farof kod hodočasne crikve izvan sela. Farof je dio duhovnoga centra, u kom kanu još graditi prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe. Kot je rekao načelnik Koljnofa, Franjo Grubić prema Hrvatskoj redakciji su gradili farof od prilično sredine augusta. Stroški iznašaju kih 52 milioni forintov, to je […]


2020.12.21. | Nova cesta povezuje Šopron s Jurom

Novi dio autoceste M85 od Šoprona je otvoren za promet. Dvotračna cesta u dva smire pelja do Jure, kade se more dalje do Budimpešte. Autocesta ima pet izlazov odnosno ulazov kot i troja odmarališća. Pred nekolikimi ljeti su počeli djelati na ovoj poveznici dvih najvažnijih varošev u zapadnoj Ugarskoj – Šopronu i Juri –, ar […]


2020.12.13. | Adventski obloki i nažiganje sviće u Koljnofu

U Koljnofu svaki dan do Božić na drugom stanu otvoru nakinčen adventski oblok, a na subote imaju nažiganje adventske sviće. Ove tradicionalne priredbe ljetos zbog koronavirusne pandemije ne moru održati s publikom. Zbog toga je svaki dan prenašaju uživo na općinskoj facebook-stranici na internetu. Adventske obloke imaju u Koljnofu jur oko 12 ljet. Još pred […]


2020.12.08. | Nakovićevo naticanje po prvi put online

Dvojezična osnovna škola Koljnof je svoje ljetošnje Nakovićevo naticanje u lipom govoru po prvi put održala online. Pjesme ili kratki teksti su bili iz aktualne koronaknjiževnosti. Sve skupa je sudjelivalo 17 dice iz različnih osnovnih škol. Ov broj je malo niži nego obično, je rekla direktorica Dvojezične osnovne škole Koljnof Agnjica Sarközyi. Prošla ljeta su […]


2020.11.26. | Franjo Pajrić je navršio 80 ljet

Učitelj i kulturni aktivisti Franjo Pajrić iz Koljnofa je 25. novembra svečevao svoj 80. rodjendan. Dugoljetni direktor osnovne škole Mihovila Nakovića je bio i prvi predsjednik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i predsjednik Čakavske katedre u Šopronu. Franjo Pajrić je desetljeća dugo stao na čelu Hrvatskoga kulturnoga društva u Koljnofu. Doprimio je prve tambure u […]


2020.11.11. | Izložba o svetom Martinu u Prisiki

U Ugarskoj su na Martinju stupile na valjanost mjere takozvanoga lockdowna s ciljem da bi se smanjio broj inficiranih koronavirusom. Tako su 30 dani dugo zatvorili i sve muzeje. Od toga je pogodjena i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj u Prisiki. Onde su stoprv pred kratkim otvorili putujuću izložbu o sv. Martinu, ka je […]


2020.10.14. | Izložba o jantarskoj cesti u Koljnofu

„Jantarska cesta drugačije“ je naslov izložbe, ku su otvorili projdući vikend u Koljnofu. Ovo je prvi dio jedne izložbe u dvi dijeli u okviru Leader-projekta s naslovom „Tajne Jantarske ceste“. Autor izložbe je Franjo Pajrić od instituta PannonIQm. Gradišćanski Hrvati da još do dandanas živu na ovoj staroj rimljanskoj cesti, ka je bila komunikacijski put […]


2020.08.28. | Završen Tamburaški i čitalački tabor

U Koljnofu je petak završio Tamburaški i čitalački tabor. Jur 25 ljet dugo nudi osnovna škola Mihovil Naković svojim učenikom šarolik program pri taboru. Obično ovu petdnevnu priredbu imaju pred ljetnimi prazniki. Ljetos je to drugačije, ar zbog pandemije nisu smili održati tradicionalni tabor na koncu školskoga ljeta, je rekla ravnateljica škole, Agica Sárközi. Vježbanje […]


2020.08.27. | Preriskantno održati veliko shodišće u Celju

Veliko Hrvatsko shodišće su otpovidali, ar im je bio riziko prevelik i ljudi imaju za to zapravo razumivanje. U baziliki smi zbog sigurnosnih mjerov naime biti nazočinajveć 300 ljudi. Na shodišće je svako ljeto ali htilo dojti jako čuda ljudi, tako da je htila biti bazilika nabito puna. To znači da bi bili ov put […]


2020.08.25. | Koljnof će dostati duhovni centar

U Koljnofu općina i fara gradu duhovni centar kod hodočasne crikve izvan sela. U prvom koraku ćedu napraviti novi farof za oko 120.000 eurov. U drugom koraku ćedu napraviti prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe. Dosadašnji farof, ki je u centru sela, su prodali, je rekao načelnik Franjo Grubić. Stari farof prevelik za jednoga farnika […]


2020.07.05. | Jubilarno shodišće u Koljnofu k Črnoj Madoni

U Koljnofu je danas bilo jubilarno 5. hrvatsko shodišće k Črnoj Madoni. Svetu mašu u hodočasnoj crikvi na rubu sela je služio Marko Anijan Mogyorósi, peljač hrvatske sekcije jurske biškupije i sin sela. Došlo je oko 350 vjernikov. Farski savjet dugo nije znao, je li ćedu zbog koronavirusne pandemije moć prirediti shodišće, je rekla Ingrid […]


2020.06.19. | Tabor u OŠ Mihovil Naković u Koljnofu

Osnovna škola Mihovil Naković u Koljnofu svako ljeto pred školskimi prazniki priredjuje tabore. Dugu tradiciju jur ima hrvatski čitalački i tamburaški tabor. Ali ljetos su zbog pandemije morali minjati svoje plane, je rekla direktorica škole, Agnjica Sárközi. Ljetošnji tabor izgleda tako, da se odigraju sve akcije vani u prirodi. Organiziraju i izlete u selo ili […]


2020.02.25. | Nova dvorana za ples u Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim završili nadogradnju dvorane za tjelovježbanje u Osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Školsku dvoranu za gimnastiku su proširili za prostoriju s velikim zrcalom i projektorom, u koj ćedu podučavati ples za dicu osnovne škole i čuvarnice. U 75 kvadratnih metrov velikoj dvorani imaju i skladišće za narodne nošnje. Stroški za projekt su […]


2019.12.15. | Spominak na zarobljene Židove u Koljnofu

U Koljnofu su subotu otkrili spomentablu za Židove, ki su kot zarobljeni djelači prema koncu Drugoga svitskoga boja morali kopati šance i grabe za Jugoistočni nasip. Prilikom 75. obljetnice ovoga dogodjaja i na inicijativu koljnofskih svidokov vrimena je općina Koljnof dala postaviti dvojezičnu tablu. Pred 75-imi ljeti, u novembru 1944. ljeta, su ugarski fašisti deportirali […]


2019.11.15. | 11. medjunarodni književni susreti u Koljnofu

U Koljnofu su četvrtak počeli 11. medjunarodni književni susreti. Osam književnikov iz Hrvatske je do nedilje na gosti u Koljnofu, da bi se upoznali i družili s hrvatskimi autori i autoricami iz Ugarske i Austrije. Na programu su književna čitanja i razgledavanje hrvatskih sel u Ugarskoj i Austriji, ali i varošev Šopron, Željezno i Mjesto. […]


2019.11.07. | Dvi partnerske škole na gosti u Koljnofu

14 školarov iz osnovne škole Kiseljak u Bosni i Hercegovini i 14 školarov iz osnovne škole „Stjepan Radić Božjakovina“ iz Dugoga Sela u Hrvatskoj gostuje još do petka u Koljnofu i pohadja dopodne podučavanje u osnovnoj školi Mihovil Naković. Povelje suradnje su škole potpisale jur pred ljeti. Ovo je ali po prvi put da školari […]


2019.10.17. | Naticanje u lipom govoru u Koljnofu

Prik 60 školarov i školaric iz svih gradišćanskih sel u Ugarskoj je srijedu sudjelivalo pri 24. Nakovićevom naticanju u lipom govoru u Koljnofu. Školari četirih nižih razredov recitirali su pjesme Ante Slavića, u Plajgoru rodjenoga pjesnika i bivšega dušobrižnika Fileža i Mjenova, ki je preminuo ljetos u juniju u starosti od 85 ljet. Školari četirih […]


2019.10.04. | Umro hobi slikar Miško Gludovac

Po teškom betegu je umro Miško Gludovac iz Koljnofa. Bio je duga ljeta angažiran kot crikvešnjak u rodnom selu a istaknuo se je i kot hobi slikar. U zadnji dvi desetljeći stvorio čuda slik Miško Gludovac se je rodio 1956. ljeta. Jur kot junak je počeo slikanjem. Kašnje su mu bili posao i obitelj važniji […]


2019.10.01. | Gala „Gradišće prez granic“ u Šopronu

U Šopronu su subotu priredili veliku galu pod geslom „Gradišće prez granic“. Sudjelivale su brojne grupe i akteri iz Ugarske, Austrije i Slovačke. Gala u šopronskoj Areni je bila multimedijalna. Nastupili su različni tamburaški sastavi i folklorne grupe, a na velikom platnu su pokazali filme i slike iz sel on i ovkraj granice. Gala je […]


2019.09.15. | Tihanyi Gellért posthumno čašćen

Općina Koljnof je subotu posthumno častila Tihanyija Gellerta nagradom Pro urbe. Pokojni je bio angažiran na kulturnom polju u općini i je ljeta dugo peljao domaću folklornu grupu. Zadnji veliki projekt, koga je pokojni Tihanyi Gellert ostvario s folklornim društvom Koljnof je bila koreografija Koljnofski pir. Gellert je umro 2012. ljeta u starosti od 67 […]


2019.09.13. | Otvoren interaktivni muzej u Koljnofu

U Koljnofu su petak svetačno otvorili i blagoslovili interaktivnu izložbu „HRVATI – Gradišće prez granic”. Med brojnimi časnimi gosti je bio Zvonko Milas od Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izložba je dio novoga muzeja u potkrovlju općinskoga stana. Kaže gradišćanskohrvatsku povijest od doseljenja do danas i naselja cijele regije. Prik interaktivnih igar se […]


2019.08.19. | Merkel i Orbán pri spomenpriredbi u Šopronu

Pandiljak točno na dan je 30. obljetnica takozvanoga Paneuropskoga piknika na granici med Šopronom i Svetom Margaretom. Ča je spočetka bilo predvidjeno kot protest protiv Berlinske zidi je rezultiralo u tom, da je nekoliko sto stanovnikov iz bivše istočne Nimške pobignulo u Austriju. 19. augusta 1989. ljeta su prilikom Paneuropskoga-piknika na ugarskoj granici otvorili šopronsku […]


2019.08.16. | U Koljnofu otkrili spomenik za 1989.

U Koljnofu su četvrtak navečer blagoslovili spomenik u blizini kolodvora i zelene granice prema Austriji. Osam metrov visok spomenik je načinjen od željeza i na četiri jeziki nosi naslov „Spomenik budućnosti“. Državljani Istočne Nimške pobignuli u Austriju Paneuropski piknik na granici kod Svete Margarete 19. augusta 1989. ljeta je u minuli 30 ljet prerastao u […]


2019.07.26. | Završava Folklorni tabor u Koljnofu

Večernjim nastupom u Koljnofu će petak završiti 16. Folklorni tabor, pri kom je sudjelivalo od pandiljka prilično 30 mladih ljudi iz Ugarske, Austrije i Hrvatske. Sudioniki su podiljeni u plesačku grupu i dvi tamburaške grupe. Izvan učnje tancanja i tamburanja su organizatori nudili i drugi zabavni program. Prilično 20 diozimateljev je iskoristilo mogućnost noćevanja u […]


2019.07.22. | Gradišćanski Hrvati opet pri Smotri

U Zagrebu je čer nedilju završila 53. Medjunarodna smotra folklora. U festivalskom programu je u ovom ljetu nastupilo 60 ansamblov iz svih dijelov svita s ukupno 1.000 sudionikov. Sudjelivali su i dva gradišćanskohrvatski sastavi. Iz Ugarske je gostovala folklorna grupa Koljnof, a iz Slovačke folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela. Med Hrvati iz drugih […]


2019.07.14. | 7. festival „Dobrodošli“ u Požonu

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i grad Požon su subotu priredili 7. festival pod geslom „Dobrodošli“. Smisao festivala je da se Hrvati prezentiraju širjoj javnosti u glavnom gradu Slovačke. U centru staroga grada je nastupilo pet folklornih grup i zborov iz Slovačke i Hrvatske. Uza to se je prezentirala povijesna karavana, ka putuje „Po staza […]


2019.07.12. | „Po staza naših starih“ u Koljnofu

U Koljnofu je četvrtak gostovala karavana, ka je na putu „Po staza naših starih“. Prošli tajedan je u Kostajnici u Hrvatskoj na granici prema Bosni i Hercegovini krenula grupa od 12 do 22 mladih Hrvatov pod peljanjem Franje Pajrića. Folkloraši su se za 10 dnevno putovanje zavježbali poseban program s jačkami i tanci, koga su […]


2019.07.05. | Krenula grupa „Po staza naših starih“

Iz Koljnofa je petak krenula grupa od 12 ljudi na putovanje pod geslom „Po staza naših starih“. U dojdući deseteri dani ćedu mladi ljudi pod peljanjem Franje Pajrića obajti znamenita mjesta u Hrvatskoj, Ugarskoj, Austriji i u Slovačkoj. Pohodit ćedu ona mjesta, ka su vezana uz povijest Gradišćanskih Hrvatov a delegacija sama će prezentirati jačke, […]


2019.06.14. | Najave za Folklorni tabor u Koljnofu

U Koljnofu organiziraju ljetos po 16. put Folklorni tabor. Od 22. do 29. julija ćedu se zainteresirani mladi moći vježbati tamburanje i plesanje. Najave za ov tabor su još moguće do nedilje. Tamburaše ćedu ljetos podučavati u dvi grupa Tomislav Mihovec iz Hrvatske i Mario Zbiljski iz Austrije, a učitelj za narodni tanac će biti […]


2019.04.26. | 140 ljet osnovna škola u Koljnofu

Osnovna škola Mihovila Nakovića u Koljnofu je petak svečevala 140 ljet postojanja. Pri svetačnosti su nastupili školski tamburaši i plesači. Dica su predstavila i kratak igrokaz o dugoljetnom učitelju i kantoru Mihovilu Nakoviću, ki je prik 25 ljet dugo djelovao u Koljnofu. Rodjeni Velikoborištofac Naković je autor brojnih školskih knjig i nabožnih djel, urednik kalendara […]


2019.04.01. | Uspješan nastavak međunarodne suradnje

Nakon uspješno provedenog projekta prošle školske godine, Osnovna škola Grgura Karlovčana u suradnji s Gradom Đurđevcom ponovo je prijavila projekt međunarodne suradnje škola Bilo kuda – Hrvati svuda na natječaj za dodjelu potpora u školskoj godini 2018./2019. koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt je odobren u ukupnoj vrijednosti od 19.327,88 kn, a Ministarstvo […]


2019.03.29. | Otvoren novi općinski stan

Svetačnim aktom i blagoslavljanjem su petak dopodne u Koljnofu otvorili renoviran i pregradjen općinski stan. Pri otvaranju su sudjelivali zastupniki iz ministarstva i parlamenta isto kot i dica mjesne čuvarnice i osnovne škole. Općinski stan u Koljnofu su pred svim zvana renovirali, zminili su krov i nadogradili jedan kat. U ovom drugom katu ćedu napraviti […]


2019.03.22. | Koljnofska dica su dva dane u Buševcu

15 školarov četvrtoga razreda osnove škole Mihovil Naković u Koljnofu je momentano na Školi hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Oni su gosti škole u Buševcu odnosno Vukovini, s kom imaju jur dugoljetnu suradnju. Program dvodnevnoga boravka obuhvaća izlete, skupno podučavanje s dicom iz Buševca i pohod Zagreba. Školare sprohadjaju Sabine Balogh i Ingrid Klemenšič. Polag učiteljice […]


2019.03.18. | Priprave puta „Po staza naših starih“

Počele su priprave za ljetošnje putovanje „Po staza naših starih“, ko organizira Koljnofac Franjo Pajrić. Ov put ćedu biti na putu od 5. do 14. julija. Put će sve zainteresirane o povjesti Gradišćanskih Hrvatov peljati od Bihaća u Bosni i Hercegovini prik Hrvatske Kostajnice, Siska, Lipovljani, Virje, Koljnofa, Požona i Šenkvice u Mokry Haj u […]


2019.03.15. | Mate Firtl primio oficirski zaslužni križ

Mate Firtl iz Koljnofa, bivši poslanik u ugarskom parlamentu, je odlikovan časnim oficirskim križem Ugarske za svoje zasluge. Firtl je 13 ljet dugo bio zastupnik vladujuće Kršćansko demokratske narodne stranke KDNP-FIDESZ u parlamentu i bivši potpredsjednik Jursko-mošonsko-šopronske samouprave. Mate Firtl je dostao odlikovanje od Zsolta Semjéna, zamjenika premijera, za njegovu desetljeća dugu karijeru u službi […]


2019.03.06. | Koljnofski djedi na Riječkom karnevalu

Hrvati iz Šoprona i Koljnofa su tri dane dugo bili u Hrvatskoj, kade je grupa od 50 ljudi sudjelivala pri završnoj povorki riječkoga karnelava. Ali bili su i kod Čakavske katedere u Grobniku i u centrali Čakavskoga sabora u Žminju, ar Šopron ima jedinu čakavsku katedru izvan Hrvatske. Po riči Franje Pajrića su u Grobniku […]


2019.03.04. | Gradu interaktivni muzej u Koljnofu

U okviru obnavljanja općinskoga stana u Koljnofu gradu pomoću Europske unije interaktivni muzej. Nadogradili su tretu etažu pod novim krovom. Za pristup prez barijerov u općinski stan, ki se nahadja na prvom katu i u muzej su izgradili turam s liftom. Uzato je općinski stan dostao novu opravu. Muzej će biti pod krovom općinskoga stana […]


2019.03.02. | Koljnofci pri karnevalu u Rijeki

Hrvati iz Koljnofa i Šoprona ljetos opet sudjeluju pri završnoj povorki karnevala u Rijeki. Pri povorki, ka će krenuti nedilju napodne će sudjelivati prik 100 grup s prik 10.500 akterov. Koljnofci su jedna od 14 grup, ke nisu iz Hrvatske. Koljnofski mesopusni djedi ćedu pri povorki kazati scenu iz mjuzikla Hair. Pred sedmimi ljeti (2012.) […]


2019.02.23. | Kazališni festival u Hercegovcu

Izložbom s naslovom „Iluzija vremena i prostora“, ku su sastavili Željko i Igor Taritaš su čer petak navečer otvorili 25. Dane hrvatskoga pučkoga teatra u Hercegovcu u Hrvatskoj. Pri ovom dvodnevnom kazališnom festivalu sudjeluju i kazališne grupe iz Koljnofa i Petrovoga Sela. Amaterska kazališna grupa Koljnof je petak imala svoju predstavu s kusićem „Asistenta prosim!“. […]


2019.02.22. | Petak je Dan hrvatske glagoljice

Hrvatski parlamenat, takozvani Sabor, je 22. februar proglasio Danom hrvatske glagoljice i glagoljačtva. Inštaliranje je pokrenuo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Suradniki instituta su zibrali 22. februar zbog spominjanja na dan, kad je tiskana prva hrvatska knjiga „Misal“ po zakonu Rimskoga dvora. To je i prvi misal u Europi, ki nije tiskan latinskim pismom. […]


2019.02.21. | Dan materinskoga jezika

Četvrtak, 21. februara je Medjunarodni dan materinskoga jezika, koga je proglasio UNESCO 2000. ljeta da bi se gajila većjezičnost kot i jezična i kulturna šarolikost. Od oko 6000 jezikov, ki se govoru širom svita, je skoro polovica ogrožena od izumiranja.


2019.02.19. | Prva karta gradišćanskih hodočasnih putov

Pojavila se je prva karta gradišćanskih hodočasnih putov. Ona daje pregled o svi puti k hodočasnim mjestam odnosno crikvam u Gradišću. Autor karte, Franz Renghofer se je zgledao i na granične regije prema Ugarskoj i Slovačkoj. Opisani su tri najvažniji hodočasni puti u panonskom prostoru s odlomki puta svetoga Jakova, svetoga Martina i Marijinoga puta, […]


2019.02.17. | Poziv za izbor najlipše Hrvatice u nošnji

Po šesti put ćedu ljetos koncem junija odibrati najlipšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Na sudjelivanje su pozvane i divojke iz Gradišća. Manifestacija neka povezuje Hrvate iz cijeloga svita i neka jača nacionalni i kulturni identitet Hrvatov izvan Hrvatske. Izbor najlipše Hrvatice u narodnoj nošnji i u vezi s tim revija tradicionalne oprave […]


2019.02.16. | Koljnof pozdravlja gradnju autoputa

Jur ljeta dugo se je govorilo o tom, sada je fiks: kod Šoprona će dojti autoput. Peljat će od austrijanske granice kod Klimpuha, prik Šoprona do Jure, zvećega uz postojeću saveznu cestu. Koljnof, po čijem hataru će ov autoput isto peljati, pozdravlja gradnju. Novi autoput će povezivati dva najvažnije varoše zapadne Ugarske, Šopron i Juru. […]


2019.02.12. | Mladina ima štres zbog mobiltela

Sve već mladih ljudi trpi pod štresom zbog stalnoga korišćavanja pametnoga telefona ili tableta. To kaže aktualna študija online-platforme Saferinternet. Ispitivali su 400 mladih u starosti od 11 do 17 ljet. Prilično tretina je rekla, da stalno gledanje i reagiranje prouzrokuje štres, ar da svaki odmah očekuje odgovor. Kod 15 do 17 ljetnih se još […]


2019.02.08. | Novi autoput do Šoprona napreduje

U Ugarskoj napreduje gradnja novoga autoputa M85, ki će peljati od Jure prik Šoprona do državne granice kod Klimpuha. 44 kilometri od 110 kilometrov dužičke ceste su jur gotovi. Sada gradu na dijelu južno od Niuzaljskoga jezera i kod Šoprona. Novi autoput će u velikom peljati paralelno postojećoj saveznoj cesti, mimo graničnoga prelaza kod Koljnofa […]


2019.01.28. | Pred 25 ljeti se je konstituirao ZIGH

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov se je točno danas pred 25 ljeti konstituirao. U svojem 25-ljetnom djelovanju Institut u prvom redu istražuje, normira i izgradjuje gradišćanskohrvatski jezik. Izdao je uz drugo veliku gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika. Izdao je dva povijesne rječnike, utemeljio Jezičnu komisiju i sada sastavlja online-rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. Propenenti Znanstvenoga instituta, Nikola Benčić i Anton […]


2019.01.27. | Ugarsko odlikovanje za Mišu Heppa

Bivši predsjednik Hrvatske državne samouprave i glasnogovornik hrvatske manjine u Ugarskom parlamentu Mišo Hepp je iz ruk zamjenika ugarskoga premijera Zsolta Semjéna primio odlikovanje „Za narodnosti“. Tom nagradom je Ugarska još pred Božići častila jedanaest pojedincev i dvoja društva. Hepp je bio profesor hrvatskoga jezika i književnosti i skoro četira desetljeća dugo peljač Hrvatskoga kluba […]


2019.01.25. | 8. ekstremna tura jako uspješna

Oko 5.100 sudionikov se je danas otpravilo na ekstremnu turu okolo Niuzaljskoga jezera. Oficijelni štart za 120 kilometov dužičku turu je bio u pol petoj rano. Nakana priredbe je, da sudioniki u 24 ura dojdu okolo jezera. Ljetos su se sudioniki mogli otpraviti i iz Hećke u Ugarskoj, Apetlona i Niuzlja na put. Grupa od […]


2019.01.22. | Prva dvojezična emisija pred 40 ljeti

Točno danas utorak pred 40 ljeti je krenula prva dvojezična, hrvatsko-nimška, emisija na radiju na valu ORF-a Gradišće. Misečna emisija se je zvala „Kennwort: Hrvati“ i je predstavila pir u Stinjaki. Ovu prvu emisiju je moderirao pokojni Ewald Pichler. Dvojezična emisija pred 40imi ljeti je stavila temelj za utemeljenje Hrvatske redakcije u septembru 1979. ljeta. […]


2019.01.20. | Povijest Hrvatske redakcije u televiziji

Ljetos svečuje Hrvatska redakcija ORF-a dva jubileje. Pred 30 ljeti je ORF počeo emitirati hrvatske televizijske emisije a pred 40 ljeti je krenuo s hrvatskimi emisijami na radiju. 22. januara 1979. ljeta je ORF Gradišće emitirao prvu dvojezičnu, ada hrvatsko-nimšku, emisiju na radiju. Emisiju je bio oblikovao prvi peljač Hrvatske redakcije, pokojni Ewald Pichler. Sadržaj […]


2019.01.17. | Crikvene novine u novom obliku

Ovu nedilju ćedu se pojaviti crikvene novine željezanske biškupije Glasnik u novom obliku. Za reformu odgovoran je novi biškuspki vikar za hrvatske posle u željezanskoj biškupiji, Željko Odobašić, ki je preuzeo i peljanje Hrvatske sekcije pastoralnoga ureda i uredjivanje Glasnika. Farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić je s početkom novoga ljeta naslijedio patera Štefana Vukića […]


2019.01.14. | Nova knjiga o moći Plejadov

Hrvatske organizacije iz Šoprona i Koljnofa su u kooperaciji izdale knjigu „Vlašići i mali narodi“ u dvi sveski, ku je napisao hrvatski znanstvenik, književnik i pjesnik Igor Šipić iz Splita. U svoji studija Šipić na prik 850 stranic piše o moći Plejadov, kim Hrvati velu Vlašići. Plejade su grupa od sedam zvijezdov, ke su dostale […]


2019.01.12. | Opet otvoreni četiri granični prelazi

Pri sastanku ugarskoga državnoga sekretara u ministarstvu vanjskih poslov Leventa Magyara i zemaljskoga poglavara Hansa Niessla čer petak je bilo govora i o otvaranju malih graničnih prelazov, ke su bili lani u oktobru zatvorili zbog sigurnosnih mjerov. Odredbom su opet otvorili četire male prelaze za automobile. Tako je opet otvoren i prelaz med Kertežom i […]


2019.01.06. | Putujuća Celjanska Marija u Hrvatski Šica

Putujuća Celjanska Marija ljetos ima svoje prebivališće u hrvatski seli Pinčene doline, to su Narda, Gornji Čatar, Hrvatske Šice i Petrovo Selo. Od novembra je štatua stala u crikvi u Gornjem Čataru. Subotu otpodne je otputovala dalje u crikvu u Hrvatske Šice. Već od 200 vjernikov je prem hladnoga vrimena piše sprohodilo kip Marije Celjanske, […]


2019.01.03. | HŠtD se skrbi za budućnost Hrvatskih novin

Hrvatske novine ljetos stupaju u 110. ljeto svojega izlazenja, ali novinam se grozi ukidanje žive subvencije, a tako i pinezna propast. To piše izdavač Hrvatskih novin, Hrvatsko štamparsko društvo HŠtD prilikom novoga ljeta. Hrvatsko štamparsko društvo potribuje, da se financiranje Hrvatskih novin još 2019. ljeta riješi na zakonskoj razini Republike Austrije, ča ali nebi smilo […]


2019.01.02. | Hrvatski kalendar u Ugarskoj

Zbivanja na manjinskopolitičkom, društvenom, kulturnom, školskom, športskom i zabavnom polju kod Hrvatov u Ugarskoj se zrcalu u Hrvatskom kalendaru za 2019. ljeto, koga je opet izdala Croatica, nonprofitni medijski centar Hrvatov u Budimpešti. Glavna urednica kalendara, Branka Pavić Blažetin u predgovoru Hrvatskoga kalendara piše, da se hrvatski jezik zgublja u hrvatski obitelji, čuvarnica, škola, institucija, […]


2019.01.01. | Novi biškupski vikar za Hrvate u Austriji

Farnik Trajštofa i Uzlopa, kot i peljač pastoralnoga saveza Trajštof-Uzlop-Vulkaprodrštof-Cogrštof-Otava Željko Odobašić je od 1. januara novi biškupski vikar za Hrvate i peljač Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske fare biškupije Željezno. Funkciju je preuzeo od patera Štefana Vukića. Odobašić, ki je do sada bio odgovoran za hrvatska shodišća u biškupiji je preuzeo i […]


2018.12.30. | Podupiranje Hrvatov izvan Hrvatske

Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je petak odobrio pinezna podupiranja od 1.816.000 kunov (245.000 eurov) za osebujne potriboće i projekte, ki su od interesa za Hrvate izvan Hrvatske u 2018. ljetu. Pri naticanju za dodiljenje podupiranja, ko je bilo publicirano u internetu, je od početka oktobra do početka novembra stiglo pri 760 prijavov. […]


2018.12.29. | Slabe šance za opstanak jezika

U znanstvenom zborniku „Slavska microfilologija“ je objavljen članak znanstvenice Agnjice Čenar-Schuster „Kakove izglede ima gradišćanskohrvatski jezik za svoj opstanak“. Akademska prevoditeljica, ka je diplomirala na sveučilišću u Beču s djelom o jezičnom planu za gradišćanskohrvatski jezik, daje gradišćanskohrvatskomu jeziku samo slabe šance za opstanak. Zbornik „Slavska microfilologija“ su izdali Slavsko-eurazijski istraživački centar na Hokkaido sveučilišću […]


2018.12.16. | Prezentiran Kalendar Gradišće 2019

Pred kratkim su suradniki Hrvatskoga štamparskoga društva u Celindofu prezentirali Kalendar Gradišće, ljetopis Gradišćanskih Hrvatov, za 2019. ljeto. Aktualno izdanje ima 240 strani i je podiljeno u sedam tematskih krugov. Glavna tema je budućnost. Kalendar Gradišće je po jedanaesti put uredila Ingrid Klemenčić. Pokidob su dica budućnost narodne grupe Gradišćanskih Hrvatov je oblikovala omotnu stran […]


2018.12.10. | 70 ljet svitski dan ljudskih prav

Danas pred 70-imi ljeti, 10. decembra 1948 je generalno spravišće Ujedinjenih narodov zaključilo deklaraciju o ljudski pravi. Prvi od 30 članov glasi, da su svi ljudi rodjeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravu. Od onda se na ov dan širom svita svečuje Dan ljudskih prav. UNO-komisija za ljudska prava je po Drugom svitskom boju […]


| Generalna sjednica HŠtD

Hrvatsko štamparsko društvo je nedilju pri svojoj generalnoj sjednici u Celindofu potvrdilo odbor. Ivica Mikula je ostao predsjednik, Raimund Wagner potpredsjednik, Rita Jandrišić tajnica i Klaus Čenar blagajnik društva. Najveći problem u dojdući dvi ljeti da će biti gubitak žive subvencije, ada plaćanje glavnoga urednika Hrvatskih novin, Petra Tyrana sa strani Saveza i zemlje Gradišće. […]


2018.12.08. | Kolo Slavuj: „Zajačimo maljahnomu“

Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“ je u tri koncerti pod geslom „Zajačimo maljahnomu“ prezentirao program s hrvatskimi adventskimi i božićnimi jačkami. Stare i novije tradicionalne adventske i božićne jačke iz svih krajev, kade živu Gradišćanski Hrvati je zavježbao Filip Tyran. Program su predstavili u Koljnofu, Hrvatskom Jandrofu i u crikvi svete Elizabete u Beču, uz čitanje […]


2018.12.06. | Skup o hrvatskom školstvu u Šopronu

Kako očuvati i dalje dati manjinski jezik u Ugarskoj? To je bila glavna tema skupa u Šopronu u organizaciji šopronskoga Hrvatskoga kulturnoga društva. Referirali su brojni pedagogi ovkraj i onkraj granice, ki podučavaju na različni manjinski škola ili čuvarnica. Eva Radler od šopronskoga društva je rekla, da su vidili da svaka nacionalnost ima tešoće u […]


2018.12.05. | 1. županijski festival u Koljnofu

„Prijateljstvo s matičnom zemljom“ je bilo geslo županijskoga festivala u Koljnofu. Festival je priredila hrvatska samouprava Jursko-mošonsko-šopronske županije po prvi put. Uz domaće grupe iz Unde, Umoka i Koljnofa su nastupili Veterani SKUD-a Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Kot je rekao predsjednik hrvatske samouprave i organizator Štefan Kolosar iz Unde organiziraju svako ljeto na protuliće […]


2018.11.29. | Hrvatske novine u Novom glasu

U ovi dani je izašao treti broj Novoga glasa za 2018. ljeto. U časopisu Hrvatskoga akademskoga kluba se dva članki kritično bavu sa situacijom Hrvatskih novin. Matthias Wagner crta črnu budućnost Hrvatskih novin po odlasku Petra Tyrana, a Konstantin Vlašić komentira i kritizira način preuzimanja i citiranja u novina na temelju jednoga članka, ki je […]


| Savjet publike ORF-a o narodni grupa

Autohtone narodne grupe u Austriji su bile glavna tema sjednice Savjeta publike ORF-a, četvrtak u Beču. U gremiju s 31 kotrigom Joži Buranić iz Mjenova zastupa interese narodnih grup. Joži Buranić je za narodne grupe potribovao ravnopravnost u ponudi ORF-a. Joži Buranić je rekao, da je plenum Savjeta publike jur lani zaključio, neka ORF proširi […]


2018.11.27. | 24. Forum hrvatskih manjin u Zagrebu

U Zagrebu su projdući petak održali 24. Forum hrvatskih manjin. Stao je pod naslovom „Jezično jerbinstvo hrvatskih autohtonih zajednic Sridnje i Jugoistočne Europe“. Na Forumu hrvatskih manjin su u govori i brojni referati pokazivali na to, da je jezična mnogovrsnost ugrožena u globaliziranom svitu, a posebno da to valja za jezike i dijalekte malih hrvatskih […]


2018.11.22. | Dan mladine će biti u Vincjetu

Hrvatski akademski klub je oficijelno dao na znanje, da će 47. Dan Mladine biti u Vincjetu. Trodnevnu priredbu će organizirati mladina Čajte i Vincjeta. Zadnji put se je manifestacija u Vincjetu održala 1986. ljeta. Termin za najveću trodnevnu feštu gradišćanskohrvatske mladine će biti od 6. do 8. septembra 2019. ljeta. Svako ljeto drugo selo i […]


2018.11.18. | 10 ljet književni susreti u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju završili 10. medjunarodni književni susreti. Od četvrtka početo su hrvatski pisci izminjali svoja iskustva i predstavili svoja književna djela, med njimi su bili Doroteja Zeichmann, Jurica Čenar, Herbert Gassner i Šandor Horvat. Dogovorili su se i za minjanje organizacije i koncepta. Organizator Franjo Pajnrić je zadovoljan s razvitkom književnih susretov. Uz […]


2018.11.15. | Simpozij o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi

Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup je u suradnji s Institutom za slavistiku sveučilišća u Beču priredila povijesni simpozij na temu „150 ljet Ugarsko-hrvatska nagodba“. Ov dokumenat iz 1868. ljeta predstavlja temeljni zakon ugarsko-hrvatskih državnih i političkih odnosov u ugarskom dijelu Austro-Ugarske Monarhije. Predsjednik Djelatne zajednice za pitanja narodnih grup, Štefan Pauer, je rekao […]


2018.11.13. | Školari Koljnofa na boravku u Kiseljaku

14 školarov i školaric četvrtoga do osmoga razreda Osnovne škole Mihovil Naković iz Koljnofa je sudjelivalo pri jednotajednom boravku u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini. Jur pred trimi ljeti su gostovali školari iz Koljnofa na ovom mjestu. Kot je rekla učiteljica osnovne škole Mihovil Naković, Ingrid Klemenčić, je bilo ljetos sve drugačije. Jer škola Kiseljak […]


2018.11.12. | Sjednica za Hrvate izvan Hrvatske

Projdući vikend su u Šibeniku u Hrvatskoj održali dvodnevnu sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U Savjetu su učlanjeni zastupniki hrvatske dijaspore, Hrvatov u Bosni i Hercegovini i hrvatskih manjin. U zajednici zastupnikov hrvatskih manjin širom Europe su zastupani i gradišćanski Hrvati. Na temelju skupne sjednice ljetos u junu su zastupniki […]


| Kulturna intervencija: Europska republika

Subotu je sudjelivalo oko 30.000 ljudi u prik 25 zemalj pri kulturnoj intervenciji proglašenja Europske republike. Pri tom su različni poznati ljudi proglasili manifestaciju Ulrike Guerot i Roberta Menassea. Manifestaciju su u Gradišću čitali i u jeziki narodnih grup. U dvoru privatnoga stana u Kemetenu su pripadniki gradišćanskih narodnih grup proglasili manifestaciju o zadaća i […]


2018.11.11. | Koljnofu svečuju Martinju

I u Koljnofu svečuju Martinju. Mala crikva u sredini Koljnofa je posvećena svetomu Martinu. Njega su se spomenuli pri različni akcija u poslidnji tri dani. Jur petak navečer su se u Koljnofu spomenuli seoskoga patrona svetoga Martina. Na poziv seoskoga farnika, Antala Nemetha su pri svetoj maši u deseti dopodne sudjelivali farniki iz šopronske regije. […]


2018.11.07. | Otvorena izložba o glagoljici

U okviru Europskoga ljeta kulturnoga jerbinstva je utorak navečer hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović otvorila u Zagrebu izložbu o Hrvatskoj glagoljici. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici je rekla, da je glagoljica dio hrvatskoga identiteta. Najstariji hrvatski uklesani spomeniki i knjige pak dokumenti, ki su ispisani glagoljicom, svidoču o razvitku hrvatske kulture, ka je to pismo […]


| Veliko zanimanje za najnoviju knjigu

Prvi opširan udžbenik o povijesti Gradišćanskih Hrvatov, koga su napisali Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić je jako dobro primljen od ljudi, tako da Hrvatsko kulturno društvo pripravlja jur drugo izdanje te knjige. Pred svim izdanje tvrdimi koricami da je jur skoro rasprodano. Ove knjige su predvidjene za sve zainteresirane štitelje. U prvom izdanju […]


2018.11.01. | Inovacija i metodička obnova u hrvatskom narodnosnom podučavanju u Koljnofu
Innováció és módszertani megújulás a horvát nemzetiségi oktatásban Kópházán

Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića je dvojezična škola koj pripada i čuvarnica. Osnovni zadatak škole je narodnosno podučavanje i razvijanje komunikacije na stanom jeziku. A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda horvát kétnyelvű nemzetiségi általános iskola, melynek óvodai tagintézménye is van. Alapfeladata a nemzetiségi nyelvű és az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. U projektu „Inovacija […]


2018.10.28. | Predstava pečuškoga teatra u Koljnofu

Jedino hrvatsko profesionalno kazališće izvan Hrvatske je danas nedilju nastupilo u Koljnofu, i to Hrvatsko kazalište Pečuh/Peticrikva. Ansambl od 15 glumcev, muzičarov i tancošev je predstavio narodni igrokaz „Marica“. Ovu vlašću produkciju je napisao profesor na pečuškoj gimnaziji, Zoltán Gátai. Kusić je prava pučka komedija, je rekao glumac Dejan Fajfer. Svega se dogadja u nekoj […]


2018.10.24. | Prepovid vožnje na mali granični prijelazi

Gradišće je veći dio svojih 60 graničnih prijelazov prema Ugarskoj zatvorilo za automobile. Policija je pred nekolikimi dani onde pričvrstila odgovarajuće table. Uzrok je odredba savezne vlade protiv ilegalne migracije. Vožnja autom se neka na ov način pelja prik većih i oštrije kontroliranih prelazov. U slučaju nepoštivanja ove prepovidi se grozi kaštiga do 2.180 eurov. […]


2018.10.22. | Naticanje u jačenju „miCROfon“

Naticanje u jačenju za hrvatsku mladinu u Ugarskoj „miCROfon“ se je održalo subotu u Petrovom Selu. Sudjelivalo je 11 jačkarov i jačkaric u starosti od 14 do 27 ljet iz svih regijov u Ugarskoj, u ki živi hrvatska narodna grupa. Dobitničku trofeju „microfon“, ka daje priredbi i ime, je osvojila 26-ljetna Ana Rittgasser iz Santova […]


2018.10.12. | Nikola Benčić 80 ljet star

Dugoljetni djelač na hrvatskom narodnom polju, Nikola Benčić, petak svečuje svoj 80. rodjendan. Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je znatno pridonesao otkrivanju i širenju povijesti, kulture i literature Gradišćanskih Hrvatov. U ime Hrvatskoga štamparskoga društva je tom prilikom izjavio glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran, da Nikola Benčić nije samo velikan kulturne povijesti […]


2018.10.09. | Mini Glas Gradišća u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju priredili „Mini-Glas Gradišća“, pri kom su jačila dica od osam do 16 ljet. Iz samoga Koljnofa je nastupilo sedam školarov, zvana toga su u Koljnof došli i mladi jačkari iz Hrvatske. U okviru priredbe su se spomenuli i pokojnoga jačkara Olivera Dragojevića. Po pauzi opet novi pokušaj u Koljnofu Polag riči […]


2018.10.02. | Knjiga o povijesti gradišćanskih Hrvatov

U zemaljskom študiju ORFa u Željeznu su pandiljak navečer svetačno predstavili prvu knjgu o povijesti gradišćanskih Hrvatov ku je izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Tri autori su oko pet ljet dugo djelali na povijesnoj knjigi – i to Štefan Zvonarić, Miroslav Šašić i Nikola Benčić. Knjiga aprobirana kot udžbenik za sridnje škole Autore su podupirali Mirko […]


2018.09.24. | Pozvali su na II. Forum mladine u Koljnof

Hrvatska Matica iseljenika je po drugi put priredila takozvani Forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga su održali od petka do čer nedilje otpodne u Koljnofu. Glavna tema sastanka je bila „Manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih“. Prvi forum je bio lani u Subotici, u Vojvodini. Ljetošnji forum su organizirali u kooperaciji s Društvom […]


2018.09.12. | Pripravlja se Forum mladih u Koljnofu

Hrvatska Matica iseljenika pripravlja 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga ćedu održati u Koljnofu. Tema sastanka će biti manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih. Medjunarodni susret će se održati u kooperaciji s Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i hrvatskom samoupravom u Koljnofu. U fokusu ćedu biti iskustva mladih, kako su oni doživili […]


2018.09.09. | Dan sela i trgadbena fešta

U tradicionalnom vinogradarskom selu Koljnof su subotu svečevali trgadbenu feštu s povorkom i zabavnim programom. Fešta je svenek početak trgadbe u vinogradi, je rekao Grubić. U Koljnofu, kade je prlje svaki stan imao vinograd i vlašće vino, se ali sve manje ljudi zanima za vinogradarstvo. Kako je rekao Grubić je malim seljakom teško da preživu […]