2023.11.15. | Forum mladih Koljnofa / Kópházi Fiatalok fóruma

Pozivamo Vas na Forum mladih Koljnofa 18-oga novembara u subotu, u 18.30 va Kulturni dom. Slobodno, iskreno! Čekamo Vas i računamo na Vašu kreativnu i živu aktivnost! Szeretettel hívjuk a fiatalokat november 18-án, szombaton 18.30 kor a Kultúrotthonba a Kópházi Fiatalok Fórumára. Szabadon és őszintén beszélgetni a jövőről! Számítunk jelenlétére és kreatív, élénk, fiatalos aktivitására! […]


2023.11.10. | 490 ljet u srcu Gradišća prez granic / 490 éve a Várvidék szívében határok nélkül

2033. ljeta, za deset ljet će se 500. jubilej obilježiti na razni priredba širom Gradišća ov i on kraj granice. Mogli bi postaviti pitanje zač pišemo sada ili uopće zač svečujemo 490. obljetnicu? 2033-ban, tíz év múlva a gradistyei/várvidéki horvátok körében ünnepi rendezvényekkel fognak megemlékezni a félezer éves évfordulóról. Fel lehet tenni a kérdést, hogy […]


2023.10.19. | Jezično naticanje dice u Koljnofu

Na osnovnoj školi Mihovil Naković u Koljnofu su srijedu priredili naticanje u lipom govoru. Ljetos su sudjelivala 74 dica od prvoga do osmoga razreda osnovnih škol – i to iz svih hrvatskih sel ugarskoga Gradišća. Do sada su svako ljeto zibrali odredjenu pjesmicu ili tekst, kimi su se školari naticali. Ljetos su način naticanja malo […]


2023.10.18. | Umro koreograf Nenad Breka

Utorak je u starosti od 65 ljet nenadijano umro Nenad Breka, koreograf i bivši plesač folklornoga ansambla Lado. Breka se je već od pol stoljeća bavio folkorom, hrvatskom tradicijskom pjesmom i tanci. Breka se je rodio 1958. ljeta u Šibeniku i se je jur od mladih ljet počeo baviti folklorom. Tokom ljet je bio kotrig […]


2023.10.16. | Održano naticanje Microfon u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su opet održali naticanje u pjevanju za hrvatsku mladinu imenom Microfon. Naticalo se je ukupno 12 mladih iz svih krajev Ugarske. Uz pratnju Microfon-banda pod peljanjem Roberta Harangoza su zavježbali i subotu pred publikom prezentirali jednu jačku po vlašćem izboru. Naticanje je dobila Kata Kumanović iz Hrvatskoga Židana pred Borjanom Hadzsiev iz […]


2023.10.15. | Forum dijaloga hrvatskih društav

Oko 50 funkcionarov iz 12 hrvatskih društav je sudjelivalo dva dane dugo pri Forumu dijaloga pod geslom „Zajedno“ na tvrdjavi Solunak. Cilj sastanka, na koga su pozvali Hrvatsko kulturno društvo (HKD) u Gradišću i koordinacijski odbor hrvatskih društav, je intenzivirati suradnju za oblikovanje budućnosti Gradišćanskohrvatske narodne grupe. Ovom priredbom su dostali funkcionari regionalnih i nadregionalnih […]


2023.05.15. | Održan dičji festival Cvrčak u Koljnofu

U kulturnom domu u Koljnofu su subotu po pandemiji po prvi put opet održali Cvrčak, dičji folklorni festival. Sudjelivalo je oko 130 dice iz Koljnofa, Unde, Sambotela, Hrvatskih Šic, Hrvatskoga Židana, Gornjega Čatara i Petrovoga Sela. Dica su nastupila u 13 grup. Pred svim za dicu da je važno da imaju mogućnost predstaviti se publiki, […]


2023.03.15. | Zlatni križ Ugarske Mariji Pilšić

Prilikom nacionalnoga svetka u Ugarskoj, 15. marca je ugarska vlada dodilila zaslužnim peršonam časne znake i nagrade. Med odlikovanimi je i bivša načelnica Koljnofa, Marija Pilšić. Pilšić je dostala Ugarski zlatni križ za svoj angažman kot kotrig Saveznoga odbora Črljenoga križa i za svoje zalagenje za narodnu grupu Hrvatov kot zastupnica unutar Hrvatske državne samouprave. […]


2023.03.07. | Granični prelazi: razgovor Doskozil i Szijjártó

Zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil i ugarski ministar vanjskih poslov Peter Szijjarto su pandiljak u telefonatu razgovarali o ograničenju prometa na granični prelazi u Šundrofu i Svetoj Margareti. Cilj je, da se na čim već vjest omogući brzi prelaz ali pri tom ne dramatično počemeru životni uvjeti ondešnjega stanovničtva. Doskozil i Szijjarto su se dogovorili, […]


2023.03.03. | Film o 250 ljet Črna Madona u Koljnofu

U Koljnofu su srijedu navečer predstavili film, koga su dali napraviti prilikom jubileja „250 ljet Črna Madona u Koljnofu“. Jubilej su svečevali lani. Nalog za filmski projekt je dala Hrvatska seoska samouprava Koljnofa. Projekt je podupirao i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ideju za film je imao rodjeni Koljnofac Petar Mogyorósi s […]


2023.03.02. | Izjava Hrvatske samouprave Koljnofa / A Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat sajtóközleménye

02. julija 2022. su svečevali Koljnofi 250. jubilej posvećenja hodočasne crikve Pohoda Blažene Divice Marije. Na ov dan, jur duga ljeta, se ganu hodočasniki ugarskoga, hrvatskoga i nimškoga materinskoga jezika na put, da skupa molu pred kipom Črne Madone Loretanske. Ov put hodočasnikov smo slijedili kamerom, i tako prezentirali u srijedu navečer u Koljnofu kratki […]


2023.02.14. | Koljnofci se pripravljaju na Riječki karneval

U Koljnofu su se projdući vikend probali za nastup pri karnevalu u Rijeki. Ov grad u Kvarnerskom zalivu je svako ljeto centar karnevalskoga zbivanja u Hrvatskoj. Koljnofci su jur nekolikokrat sudjelivali pri velikoj medjunarodnoj povorki na riječkom Korzu. Koljnofci ćedu ljetos po osmi put sudjelivati pri 40. jubilarskom Riječkom karnevalu, a lani su bili jedini […]


2023.02.13. | Izašao Hrvatski iseljenički zbornik

Izašao je Hrvatski iseljenički zbornik za 2023. ljeto. U ovoj trojezičnoj – hrvatskoj, španjolskoj i engleskoj publikaciji Hrvatske matice iseljenika se spominja i djelovanje Gradišćanskih Hrvatov. Jezikoslovkinja Sanja Vulić predstavlja u aktualnom Hrvatskom iseljeničkom zborniku projekt o istraživanju gradišćanskohrvatskih govorov. U okviru ovoga projekta, ki se je rodio pred već od deset ljet na inicijativu […]


2022.11.24. | 70 ljet folklora u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju u kulturnom domu svečevali 70. jubilej hrvatskoga folklora u selu. Folklornomu društvu pripadaju tamburaši, tancoši, ženska klapa, muška klapa, mladi tamburaši osnovne škole i najmladji tamburaši seoske čuvarnice. Ukupno sudjeluje oko 100 ljudi u folklornom društvu Koljnofa. Franjo Pajrić je jur od početka kotrig folklornoga društva i se rado spominja na […]


2022.11.17. | Otvoren starački dom u Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim otvorili starački dom u bivšem farofu. Ov „Stan svetoga Martina“ ima na dvi kati oko 300 kvadratnih metrov i mjesta za 11 ljudi. Zgradu je pred dvimi ljeti kupio poduzetnik iz Koljnofa i ju pregradio. Skupa s farom i općinom je utemeljio posebnu zakladu za upravljanje doma. U peteročlanom odboru […]


2022.10.10. | Budi gizdav i priznaj! / Légy büszke és vállald!

U 2022. ljetu je opet brojidba naroda, popis stanovništva kod nas va Ugrskoj, u Madjarskoj. 2022-ben népszámlálást tartanak nálunk Magyarországon. U našoj domovini od 1. oktobra do 28. novembra pri brojidbi naroda ćemo opet imati priliku nato, da izjasnimo našu narodnosnu pripadnost, naš materinski jezik odnosno da izrazimo kako se pominamo u naši obitelji i u krugu tovarušev, prijateljev. […]


2022.09.13. | OŠ Peresteg nosi ime File Sedenika

Delegacija iz Koljnofa na čelu s načelnikom Franjom Grubićem je subotu bila pri svetačnom imenovanju škole u Peresztegu u Osnovnu školu File Sedenika. 1862. ljeta rodjeni pjesnik i kantor iz Maloga Borištofa je onde od 1888. do svoje smrti 1920. ljeta bio učitelj i pak direktor škole. Tamburaši koljnofske Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića […]


2022.07.02. | Napredak pri gradnji brze ceste M85

Izgradnja ugarske brze ceste M85, ka pasira i Koljnof, napredjuje. Ova brza cesta će peljati do austrijanske granice kod Klimpuha. U okviru gradnje ćedu stvoriti zaobilaznicu Šoprona. Na dužini od 780 metrov gradu onde tunel. Takozvani „Bečanski brig“ da su jur prebušili. Gradnja ugarske brze ceste da neka bude gotova 2024. ljeta. Brza cesta M85 […]


2022.06.28. | 250 ljet je Kapela / 250 éves a Kápolna

Našu Veliku crikvu su posvetili pred 250 ljeti. 250 éve szentelték fel a Nagytemplomunkat. Crikva u Koljnofu ka je posvećena u čast Blaženoj Divici Mariji je svakomu samo velika crikva ili kapela. Kad sam bio dite, čuda sam čuo od svoje starematere o legendi, o maloj Loriki, i od toga da je Marijin pilj ponekad […]


2022.01.16. | Memorijalni kolegij u Koljnofu

U Koljnofu su subotu prilikom 30. obljetnice medjunarodnoga priznanja Republike Hrvatske održali memorijalni kolegij. Pred tim su kod spomenika doseljenja Hrvatov u ovu regiju položili vijenac. Uz načelnika i predsjednika koljnofskoga Hrvatskoga društva, Franja Grubića, i člane Hrvatske samouprave Koljnofa su došli i veleposlanik Republike Hrvatske u Ugarskoj, Mladen Andrlić i gosti iz Kiseljaka i […]


2021.12.09. | 30 ljet Savez Hrvatov u Ugarskoj

Savez Hrvatov u Ugarskoj je pred kratkim u Pečuhu svečevao svoju 30. obljetnicu utemeljenja. U okviru svete maše u pečuškoj Franjevačkoj crikvi su posvetili osebujnu zastavu Saveza. Po tom je bila priredba u kazališnoj dvorani Hrvatskoga kazališća. Med brojnimi časnimi gosti je bio veleposlanik Republike Hrvatske u Ugarskoj Mladen Andrlić. Savez Hrvatov u Ugarskoj ujedinjuje […]


2021.12.07. | Forum hrvatskih manjin u Zagrebu virtualno

U Zagrebu su pandiljak održali 26. Forum hrvatskih manjin u organizaciji Hrvatske matice iseljenika (HMI). Tema stručnoga skupa je bila „Subetnički identiteti hrvatskih manjinskih zajednic – izmedju tradicije i sredstav asimilacije“. Većina zastupnikov hrvatskih manjin iz osam zemalj je zbog pandemijske situacije i oštrih mjerov sudjelivala virtualno pri ovom skupu, tako i zastupniki gradišćanskih Hrvatov […]


2021.11.28. | Koljnofski advenat su svetačno otvorili

Dokle su u Austriji zbog lockdowna sve priredbe otpovidane, je na ugarskoj strani moru održavati. U Koljnofu su subotu imali prvu svetačnost u okviru Koljnofskoga adventa. Ženski vokalni sastav Biseri iz Unde je muzički oblikovao ov večer u hodočasnoj crikvi. O organizaciji programa na ove četire subote, je rekla Ingrid Klemenčić od Hrvatske samouprave Koljnofa […]


2021.11.25. | Konferencija o Zrinskom i Frankopanu

Hrvatska samouprava i Hrvatsko kulturno društvo Šoprona su nedavno priredili medjunarodnu konferenciju na temu Zrinski-Frankopan. Povod je 400. obljetnica rodjenja Petra Zrinskoga i 350. obljetnica smrtne osude dvih hrvatskih velikanov. Petru Zrinskomu i Franu Krstu Frankopanu je 1671. ljeta u Bečkom Novom Mjestu odsičena glava. Franjo Pajrić je rekao o konferenciji, da je bilo pri […]


2021.11.11. | Svečuju mali kiritof na Martinju u Koljnofu

Patrona sv. Martina su svečevali i u fari Čajta sa svetom mašom. Crikve Plajgora, Unde i Koljnofa su isto posvećene sv. Martinu. U Koljnofu svečuju jur od čer mali kiritof. Uvezana su i dica osnovne škole Mihovil Naković. Direktorica Agnjica Sarközi veli, da su dica imala mogućnost da otpodne po različni štacija bastljaju ili se […]


2021.10.29. | Predavanje o Gradišćanski Hrvati u Zadru

Na Austrijanski nacionalni svetak su Gradiščanski Hrvati, jezik i književnost stali u centru priredbe na Sveučilišću u Zadru. Vladan Čutura, lektor za hrvatski jezik na Pedagoškoj visokoj školi Gradišće, je predavao o gradišćanskohrvatskom jeziku, a Herbert Gassner, utemeljitelj Hrvatske knjižnice „Filip Kaušić“, je referirao o književnom stvaralačtvu Gradišćanskih Hrvatov. Herbert Gassner je predstavio književnost od […]


2021.10.28. | Podužen rok naticanja „100 ljet granice“

Hrvatski akademski klub (HAK) i Hrvatski centar u Beču su produžili rok otvorenoga naticanja s naslovom „100 ljet granice“ do 15. novembra. Inicijatori ovim umjetničkim naticanjem povodom stovete obljetnice Gradišća kanu pokrenuti sadržajni diskurs umjetničkimi sredstvi na različna pitanja. Vera Buranić od HAK-a je rekla da su podužili rok ar da je u ljetni miseci […]


2021.10.22. | 5. miCROfon u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su nedilju po peti put održali naticanje za mlade jačkare i jačkarice imenom miCROfon. Naticanje priredjuju Hrvatska državna samouprava, Kulturno prosvjetni centar Hrvatov u Ugarskoj kot i organizatori iz Petrovoga Sela za mladinu u starosti od 14 do 26 ljet. Sudjelivalo je osam mladih iz različnih ugarskih regijov, u ki živu Hrvati. […]


2021.10.21. | 70 školarov pri Nakovićevom naticanju

Ravno 69 školarov i školaric iz svih gradišćanskih sel Ugarske je čer srijedu sudjelivalo pri 27. Nakovićevom naticanju u lipom govoru u Koljnofu. Školari su recitirali pjesme i čitali tekste svećenika, pedagoga i književnika Augustina Blazovića, ki se je rodio pred 100 ljeti. Direktorica dvojezične osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu, Agica Sárközi je jako […]


2021.10.04. | Završio je FUEN-seminar u Molisi u Italiji

U Molisi u Italiji je nedilju završio seminar slavskih manjin unutar Federalistične unije europskih narodnih grup (FUEN). U ovoj krovnoj organizaciji europskih manjin imaju slavske manjine svoju djelatnu grupu. 15 zastupnikov manjinskih organizacijov iz devet slavskih manjin i sedam europskih držav je došlo Molisu da bi sobom doprimili svoje perspektivne i se vrnuli neke nekimi […]


2021.10.03. | Hrvatsko shodišće u Željezno na Brig

U crikvi na Brigu u Željeznu je danas bilo zadnje hrvatsko shodišće ovoga ljeta. Oko 150 vjernikov je sudjelivalo pri svetačnoj maši, ku je služio srebrnomašnik Joško Kuzmić u koncelebraciji s biškupskim vikarom za hrvatske posle Željkom Odobašićem. Svetu mašu su muzički oblikovali Poljanci iz Vulkaprodrštofa i kantor Štefan Bubić. Večernju je služio farnik Štefan […]


2021.09.29. | Jurska željeznica ima nove Ventus vlake

Na kolodvoru u Vulkaprodrštofu je Jursko-šopronsko-limfortska željeznica utorak predstavila tri nove Ventus vlake. Nove moderne garniture za 224 ljude su klimatizirane, imaju ugodna sidala, stoliće s WLAN-om i nimaju barijerov. Tri nove žuto-zelene garniture Ventus vlakov su stale 21 milion eurov. U protuliću 2022. ćedu nabaviti daljnjih pet ovakovih garnitorov.


2021.09.28. | Ljetošnja trgadba kašnje nego zadjna ljeta

Trgadba kod nas u Gradišću je u punom toku. Po dosta izazovnom ljetu pandemije vinogradari gledaju pozitivno u budućnost. Neki vinogradari su pri prodaji vina kreirali nove pute. Grojze da ima jako dobar kvalitet a i u pogledu na količinu su vinogradari ljetos zadovoljni. Prem manje količine ipak zadovoljni Ljetošnji kvalitet grojza isto jako veseli […]


2021.09.27. | DGHU svečevalo 30 ljet postojanja

Svetačnom sjednicom i kulturnim programom su subotu svečevali 30. obljetnicu postojanja Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj (DGHU). U Petrovom Selu su bili nazoči i nekadašnji predjsjedniki društva iz okolišnih sel. Predsjednik Vince Hergović, ki od 2016. ljeta stoji na čelu društva DGHU je pri sjednici bilancirao djelovanje i predstavio plane za budućnost. „Zato imamo naše […]


2021.09.26. | 20 ljet Europski dan jezikov

Prilikom Europskoga dana jezikov, 26. septembra upozoravaju na bogatstvo većjezičnosti u Europi i na važnost učnje čim već jezikov. Vijeće Europe je utemeljilo ov Europski dan jezikov pred 20 ljeti. U Europi postoji bezbroj jezikov. Izvornih europskih jezikov da je prik 200. Znanje jezikov da je potribno i svaki ima pravo da se uči jezike. […]


2021.09.19. | Završilo hrvatsko shodišće u Lovretu

U Lovreti je danas, nedilju završilo tradicionalno hrvatsko shodišće. Mašu subotu je služio Štefan Jahns a nedilju biškupski vikar Željko Odobašić. Muzički je maše oblikovao zbor časnih sestar „Službenic Maloga Jezuša“ iz Sarajeva. Biškupski vikar Željko Odobašić je rekao o ljetošnjem shodišću, da je kot svako ljeto došlo i čuda vjernikov piše u Lovretu. On […]


2021.09.17. | Izašla je kronika o Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim prezentirali dvojezičnu seosku kroniku s naslovom „Koljnof-Kópháza“. Knjigu je sastavila Ingrid Klemenšić a izdalo ju je mjesno Hrvatsko kulturno društvo. Bogato ilustrirana kronika sadržava informacije o povijesti i razvitku Koljnofa. Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i načelnik Koljnofa, Franjo Grubić, je rekao o knjigi, da su si ovako ispunili dugoljetnu sanju, […]


2021.09.15. | Završio kongres FUEN-a u Trstu

U Trstu u Italiji je nedilju završio ljetošnji kongres FUEN-a, to je Federalistična unija europskih narodnih grup. Kongres je bio jur planiran lani ali zbog pandemije su ga mogli ostvariti stoprv ljetos. Glavni organizator je bila krovna organizacija slovenske manjine u Italiji. Na programu su stali brojna predavanja, sastanak djelatnih zajednic i generalna sjednica. Hrvatski […]


2021.09.14. | Bilanca Dana mladine 2021.

Nedilju je u Štikapronu završio ljetošnji Dan mladine Hrvatskoga akademskoga kluba. Zbog nesigurnosti pri planiranju zbog pandemije su ljetos priredili ovu manifestaciju u tri različni seli. Obično je tako da Dan mladine cijeli vikend dugo gostuje u istom selu i da HAK skupa sa seoskimi društvi organizira priredbu. I ljetos su pravoda sudjelivali sa seoskimi […]


2021.09.08. | Niuzaljsko jezero: Jako nizak vodostaj

Vodostaj u Niuzaljskom jezeru je na najnižem nivou otkada su 1965. ljeta počeli miriti vodostaj. Ne nek ornitologi i biologi nego i prijatelji športa na vodi kot i jedriličari se boju, da bi se jezero jur vrijeda moglo isušiti. Za jedriličare bi to bio konac obljubljenoga športa na Niuzaljskom jezeru.


2021.08.30. | Ugarska revolucija 1956. ljeta

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Dokle je Austrija 1955. ljeta dostala svoj Državni ugovor i tako mogla egzistirati kot neutralna država med istočnim i zapadnim blokom – iako s jasnom blizinom zapadu – je Ugarska država ostala dio sovjetske sfere. Do konca […]


2021.08.29. | Biciklijada po hrvatski seli u Ugarskoj

U tri dani biciklom upoznati gradišćanskohrvatska mjesta u Ugarskoj – to je na programu takozvane CROtoure, ku organizira Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj. Sudjeliva oko 40 biciklistov, ki su pripadniki različnih hrvatskih manjinskih zajednic. 111 kilometrov dužička štreka u tri etapa pelja na 17 mjesta, početo od Kemlje prik Unde i Koljnofa u Sambotel i […]


2021.08.14. | Brojna shodišća na Veliku mašu

Na vikend svetka Velike maše, na Unebozeće Blažene Divice Marije su širom Gradišća shodišća u marijanski hodočasni mjesti. Održavaju tradicionalno hrvatsko shodišće u Vincjetu ali i Hrvati hodočastu i u brojna druga nimška sela, u ki imaju hrvatske maše. U Lovreti se počinje shodišće ophodom sa svićami subotu navečer u osmi. Nedilju će mladomašnik Ivan […]


2021.08.11. | 25 ljet povijesni rječnik gh-jezika

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov je pred 25-imi ljet izdao povijesni gradišćanskohrvatski rječnik. Autor István Nyomárkay je u rječniku obdjelao prva izdanja najvažnijih gradišćanskohrvatskih knjig u razdoblju od 1609. do 1909. ljeta. Obdjelao je i fragmenat Klimpuškoga misala, ada prvoga pismenoga spomenika Gradišćanskih Hrvatov. Izašao u suradnji s Ugarskom akademijom znanosti Povijesni gradišćanskohrvatski rječnik ima već […]


2021.08.10. | Održali su seminar tancanja u Koljnofu

U Koljnofu su priredili četverodnevni folklorni seminar u tancanju. Na tečaju je sudjelivalo osam školaric mjesne osnovne škole. Pod peljanjem Ivana Mihovca Mikija iz Hrvatske, stručnoga peljača dičjega folklora su se mlade plesačice zavježbale korake tancev iz Koljnofa. Upoznale su ali i druge tance iz različnih dijelov Hrvatske, tako na peldu iz Medjimurja, Zagorja i […]


2021.08.04. | Izbor kotrigov Savjeta Hrvatov izvan Hrvatske

Hrvatske zajednice izvan Hrvatske su pozvane da predlažu svoje kandidate, ki neka budu predstavniki u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Gradišćanske Hrvate iz Austrije u tom gremiju dosle zastupaju Gabriela Novak-Karall i Stanko Horvat. Iz Slovačke je to Radoslav Janković a iz Ugarske Franjo Pajrić. Spomenuti savjet, čiji mandat dura četira ljeta, […]


2021.08.02. | Nova knjiga o Hrvati u dijaspori

Dijalektologinja i povjesničarka jezika Sanja Vulić je objavila knjigu, u koj predstavlja jezike hrvatske dijaspore. Izdanje s naslovom Blago rasutih – Jezik Hrvata u dijaspori se bavi u prvom redu s hrvatskimi iseljeniki širom svita. Znanstvenica Vulić je uključila u prvi dio svoje publikacije iseljene Hrvate od Australije, Novoga Zelanda prik Sjeverne i Južne Amerike […]


2021.07.21. | „Putujući“ Književni susreti 2021.

Tradicionalne književne susrete, ke su u minuli ljeti priredili u Koljnofu, su ljetos održali u okviru putovanja „Po staza naših starih“. Durali su pet dan dugo na različni mjesti Ugarske i Austrije. Sudjelivali su književniki iz Austrije, Ugarske i Hrvatske. Ljetošnji književni susreti su počeli u Nardi je rekao inicijator, Franjo Pajrić iz Koljnofa. Onde […]


2021.07.17. | Koljnofci skupa tancaju „Jerusalema“

Općina Koljnof je snimila video s koreografijom svitskomu hitu Jerusalema. U snimki tancaju sve generacije, od dice do starjih ljudi. Uza to kažu različna mjesta sela. Ideju za sudjelivanje Koljnofcev pri ovoj akciji, ku u socijalni mediji širu različne organizacije i društva širom svita, je pokrenuo Geza Völgyi. On da je vidio, da su se […]


2021.07.05. | Karavana „Po staza naših starih“ na putu

Projdući petak je iz Koljnofa krenula grupa od devet ljudi na povijesno putovanje „Po staza naših starih“. Deset dan dugo dura ovo putovanje po slijedi praocev Gradišćanskih Hrvatov, ki su se u 16. stoljeću iselili iz stare domovine u novu. Ljudi na putu da jako dobro primu putnike iz Koljnofa, ki im razlažu putem predavanj, […]


2021.06.28. | Svečevali su Hrvatski dan u Šopronu

U Šopronu je mjesna Hrvatska samouprava priredila Hrvatski dan. Uz nastupe različnih folklornih i dičjih grup su u Rejpalovoj hiži prezentirali aktualni broj Regionalnih studijev. Ovo trinaesto izdanje je opet većjezično i je izašlo u nakladi „PannonIQm“. Glavni urednik Franjo Pajrić veli o publikaciji, da su ljetos dostali manje subvencijov ali ipak ne kanu prekinuti […]


2021.02.15. | Situacija različnih narodnih grup pred 100 ljeti

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja zemlje Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Nimški dio zapadne Ugarske se je protezao na različne komitate i nije bio jedan teritorij ki bi bio u povijesti skuparastao, tako da imamo različne interese – a to ne nek med Austrijom i Ugarskom nego […]


2021.02.09. | Novi farof u Koljnofu otvoren

U Koljnofu su subotu svetačno blagoslovili novo izgradjeni farof kod hodočasne crikve izvan sela. Farof je dio duhovnoga centra, u kom kanu još graditi prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe. Kot je rekao načelnik Koljnofa, Franjo Grubić prema Hrvatskoj redakciji su gradili farof od prilično sredine augusta. Stroški iznašaju kih 52 milioni forintov, to je […]


2020.12.21. | Nova cesta povezuje Šopron s Jurom

Novi dio autoceste M85 od Šoprona je otvoren za promet. Dvotračna cesta u dva smire pelja do Jure, kade se more dalje do Budimpešte. Autocesta ima pet izlazov odnosno ulazov kot i troja odmarališća. Pred nekolikimi ljeti su počeli djelati na ovoj poveznici dvih najvažnijih varošev u zapadnoj Ugarskoj – Šopronu i Juri –, ar […]


2020.12.13. | Adventski obloki i nažiganje sviće u Koljnofu

U Koljnofu svaki dan do Božić na drugom stanu otvoru nakinčen adventski oblok, a na subote imaju nažiganje adventske sviće. Ove tradicionalne priredbe ljetos zbog koronavirusne pandemije ne moru održati s publikom. Zbog toga je svaki dan prenašaju uživo na općinskoj facebook-stranici na internetu. Adventske obloke imaju u Koljnofu jur oko 12 ljet. Još pred […]


2020.12.08. | Nakovićevo naticanje po prvi put online

Dvojezična osnovna škola Koljnof je svoje ljetošnje Nakovićevo naticanje u lipom govoru po prvi put održala online. Pjesme ili kratki teksti su bili iz aktualne koronaknjiževnosti. Sve skupa je sudjelivalo 17 dice iz različnih osnovnih škol. Ov broj je malo niži nego obično, je rekla direktorica Dvojezične osnovne škole Koljnof Agnjica Sarközyi. Prošla ljeta su […]


2020.11.26. | Franjo Pajrić je navršio 80 ljet

Učitelj i kulturni aktivisti Franjo Pajrić iz Koljnofa je 25. novembra svečevao svoj 80. rodjendan. Dugoljetni direktor osnovne škole Mihovila Nakovića je bio i prvi predsjednik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i predsjednik Čakavske katedre u Šopronu. Franjo Pajrić je desetljeća dugo stao na čelu Hrvatskoga kulturnoga društva u Koljnofu. Doprimio je prve tambure u […]


2020.11.11. | Izložba o svetom Martinu u Prisiki

U Ugarskoj su na Martinju stupile na valjanost mjere takozvanoga lockdowna s ciljem da bi se smanjio broj inficiranih koronavirusom. Tako su 30 dani dugo zatvorili i sve muzeje. Od toga je pogodjena i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj u Prisiki. Onde su stoprv pred kratkim otvorili putujuću izložbu o sv. Martinu, ka je […]


2020.10.14. | Izložba o jantarskoj cesti u Koljnofu

„Jantarska cesta drugačije“ je naslov izložbe, ku su otvorili projdući vikend u Koljnofu. Ovo je prvi dio jedne izložbe u dvi dijeli u okviru Leader-projekta s naslovom „Tajne Jantarske ceste“. Autor izložbe je Franjo Pajrić od instituta PannonIQm. Gradišćanski Hrvati da još do dandanas živu na ovoj staroj rimljanskoj cesti, ka je bila komunikacijski put […]


2020.08.28. | Završen Tamburaški i čitalački tabor

U Koljnofu je petak završio Tamburaški i čitalački tabor. Jur 25 ljet dugo nudi osnovna škola Mihovil Naković svojim učenikom šarolik program pri taboru. Obično ovu petdnevnu priredbu imaju pred ljetnimi prazniki. Ljetos je to drugačije, ar zbog pandemije nisu smili održati tradicionalni tabor na koncu školskoga ljeta, je rekla ravnateljica škole, Agica Sárközi. Vježbanje […]


2020.08.27. | Preriskantno održati veliko shodišće u Celju

Veliko Hrvatsko shodišće su otpovidali, ar im je bio riziko prevelik i ljudi imaju za to zapravo razumivanje. U baziliki smi zbog sigurnosnih mjerov naime biti nazočinajveć 300 ljudi. Na shodišće je svako ljeto ali htilo dojti jako čuda ljudi, tako da je htila biti bazilika nabito puna. To znači da bi bili ov put […]


2020.08.25. | Koljnof će dostati duhovni centar

U Koljnofu općina i fara gradu duhovni centar kod hodočasne crikve izvan sela. U prvom koraku ćedu napraviti novi farof za oko 120.000 eurov. U drugom koraku ćedu napraviti prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe. Dosadašnji farof, ki je u centru sela, su prodali, je rekao načelnik Franjo Grubić. Stari farof prevelik za jednoga farnika […]


2020.07.05. | Jubilarno shodišće u Koljnofu k Črnoj Madoni

U Koljnofu je danas bilo jubilarno 5. hrvatsko shodišće k Črnoj Madoni. Svetu mašu u hodočasnoj crikvi na rubu sela je služio Marko Anijan Mogyorósi, peljač hrvatske sekcije jurske biškupije i sin sela. Došlo je oko 350 vjernikov. Farski savjet dugo nije znao, je li ćedu zbog koronavirusne pandemije moć prirediti shodišće, je rekla Ingrid […]


2020.06.19. | Tabor u OŠ Mihovil Naković u Koljnofu

Osnovna škola Mihovil Naković u Koljnofu svako ljeto pred školskimi prazniki priredjuje tabore. Dugu tradiciju jur ima hrvatski čitalački i tamburaški tabor. Ali ljetos su zbog pandemije morali minjati svoje plane, je rekla direktorica škole, Agnjica Sárközi. Ljetošnji tabor izgleda tako, da se odigraju sve akcije vani u prirodi. Organiziraju i izlete u selo ili […]


2020.02.25. | Nova dvorana za ples u Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim završili nadogradnju dvorane za tjelovježbanje u Osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Školsku dvoranu za gimnastiku su proširili za prostoriju s velikim zrcalom i projektorom, u koj ćedu podučavati ples za dicu osnovne škole i čuvarnice. U 75 kvadratnih metrov velikoj dvorani imaju i skladišće za narodne nošnje. Stroški za projekt su […]


2019.12.15. | Spominak na zarobljene Židove u Koljnofu

U Koljnofu su subotu otkrili spomentablu za Židove, ki su kot zarobljeni djelači prema koncu Drugoga svitskoga boja morali kopati šance i grabe za Jugoistočni nasip. Prilikom 75. obljetnice ovoga dogodjaja i na inicijativu koljnofskih svidokov vrimena je općina Koljnof dala postaviti dvojezičnu tablu. Pred 75-imi ljeti, u novembru 1944. ljeta, su ugarski fašisti deportirali […]


2019.11.15. | 11. medjunarodni književni susreti u Koljnofu

U Koljnofu su četvrtak počeli 11. medjunarodni književni susreti. Osam književnikov iz Hrvatske je do nedilje na gosti u Koljnofu, da bi se upoznali i družili s hrvatskimi autori i autoricami iz Ugarske i Austrije. Na programu su književna čitanja i razgledavanje hrvatskih sel u Ugarskoj i Austriji, ali i varošev Šopron, Željezno i Mjesto. […]


2019.11.07. | Dvi partnerske škole na gosti u Koljnofu

14 školarov iz osnovne škole Kiseljak u Bosni i Hercegovini i 14 školarov iz osnovne škole „Stjepan Radić Božjakovina“ iz Dugoga Sela u Hrvatskoj gostuje još do petka u Koljnofu i pohadja dopodne podučavanje u osnovnoj školi Mihovil Naković. Povelje suradnje su škole potpisale jur pred ljeti. Ovo je ali po prvi put da školari […]


2019.10.17. | Naticanje u lipom govoru u Koljnofu

Prik 60 školarov i školaric iz svih gradišćanskih sel u Ugarskoj je srijedu sudjelivalo pri 24. Nakovićevom naticanju u lipom govoru u Koljnofu. Školari četirih nižih razredov recitirali su pjesme Ante Slavića, u Plajgoru rodjenoga pjesnika i bivšega dušobrižnika Fileža i Mjenova, ki je preminuo ljetos u juniju u starosti od 85 ljet. Školari četirih […]


2019.10.04. | Umro hobi slikar Miško Gludovac

Po teškom betegu je umro Miško Gludovac iz Koljnofa. Bio je duga ljeta angažiran kot crikvešnjak u rodnom selu a istaknuo se je i kot hobi slikar. U zadnji dvi desetljeći stvorio čuda slik Miško Gludovac se je rodio 1956. ljeta. Jur kot junak je počeo slikanjem. Kašnje su mu bili posao i obitelj važniji […]


2019.10.01. | Gala „Gradišće prez granic“ u Šopronu

U Šopronu su subotu priredili veliku galu pod geslom „Gradišće prez granic“. Sudjelivale su brojne grupe i akteri iz Ugarske, Austrije i Slovačke. Gala u šopronskoj Areni je bila multimedijalna. Nastupili su različni tamburaški sastavi i folklorne grupe, a na velikom platnu su pokazali filme i slike iz sel on i ovkraj granice. Gala je […]


2019.09.15. | Tihanyi Gellért posthumno čašćen

Općina Koljnof je subotu posthumno častila Tihanyija Gellerta nagradom Pro urbe. Pokojni je bio angažiran na kulturnom polju u općini i je ljeta dugo peljao domaću folklornu grupu. Zadnji veliki projekt, koga je pokojni Tihanyi Gellert ostvario s folklornim društvom Koljnof je bila koreografija Koljnofski pir. Gellert je umro 2012. ljeta u starosti od 67 […]


2019.09.13. | Otvoren interaktivni muzej u Koljnofu

U Koljnofu su petak svetačno otvorili i blagoslovili interaktivnu izložbu „HRVATI – Gradišće prez granic”. Med brojnimi časnimi gosti je bio Zvonko Milas od Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izložba je dio novoga muzeja u potkrovlju općinskoga stana. Kaže gradišćanskohrvatsku povijest od doseljenja do danas i naselja cijele regije. Prik interaktivnih igar se […]


2019.08.19. | Merkel i Orbán pri spomenpriredbi u Šopronu

Pandiljak točno na dan je 30. obljetnica takozvanoga Paneuropskoga piknika na granici med Šopronom i Svetom Margaretom. Ča je spočetka bilo predvidjeno kot protest protiv Berlinske zidi je rezultiralo u tom, da je nekoliko sto stanovnikov iz bivše istočne Nimške pobignulo u Austriju. 19. augusta 1989. ljeta su prilikom Paneuropskoga-piknika na ugarskoj granici otvorili šopronsku […]


2019.08.16. | U Koljnofu otkrili spomenik za 1989.

U Koljnofu su četvrtak navečer blagoslovili spomenik u blizini kolodvora i zelene granice prema Austriji. Osam metrov visok spomenik je načinjen od željeza i na četiri jeziki nosi naslov „Spomenik budućnosti“. Državljani Istočne Nimške pobignuli u Austriju Paneuropski piknik na granici kod Svete Margarete 19. augusta 1989. ljeta je u minuli 30 ljet prerastao u […]


2019.07.26. | Završava Folklorni tabor u Koljnofu

Večernjim nastupom u Koljnofu će petak završiti 16. Folklorni tabor, pri kom je sudjelivalo od pandiljka prilično 30 mladih ljudi iz Ugarske, Austrije i Hrvatske. Sudioniki su podiljeni u plesačku grupu i dvi tamburaške grupe. Izvan učnje tancanja i tamburanja su organizatori nudili i drugi zabavni program. Prilično 20 diozimateljev je iskoristilo mogućnost noćevanja u […]


2019.07.22. | Gradišćanski Hrvati opet pri Smotri

U Zagrebu je čer nedilju završila 53. Medjunarodna smotra folklora. U festivalskom programu je u ovom ljetu nastupilo 60 ansamblov iz svih dijelov svita s ukupno 1.000 sudionikov. Sudjelivali su i dva gradišćanskohrvatski sastavi. Iz Ugarske je gostovala folklorna grupa Koljnof, a iz Slovačke folklorna grupa „Črip“ iz Devinskoga Novoga Sela. Med Hrvati iz drugih […]


2019.07.14. | 7. festival „Dobrodošli“ u Požonu

Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj i grad Požon su subotu priredili 7. festival pod geslom „Dobrodošli“. Smisao festivala je da se Hrvati prezentiraju širjoj javnosti u glavnom gradu Slovačke. U centru staroga grada je nastupilo pet folklornih grup i zborov iz Slovačke i Hrvatske. Uza to se je prezentirala povijesna karavana, ka putuje „Po staza […]


2019.07.12. | „Po staza naših starih“ u Koljnofu

U Koljnofu je četvrtak gostovala karavana, ka je na putu „Po staza naših starih“. Prošli tajedan je u Kostajnici u Hrvatskoj na granici prema Bosni i Hercegovini krenula grupa od 12 do 22 mladih Hrvatov pod peljanjem Franje Pajrića. Folkloraši su se za 10 dnevno putovanje zavježbali poseban program s jačkami i tanci, koga su […]


2019.07.05. | Krenula grupa „Po staza naših starih“

Iz Koljnofa je petak krenula grupa od 12 ljudi na putovanje pod geslom „Po staza naših starih“. U dojdući deseteri dani ćedu mladi ljudi pod peljanjem Franje Pajrića obajti znamenita mjesta u Hrvatskoj, Ugarskoj, Austriji i u Slovačkoj. Pohodit ćedu ona mjesta, ka su vezana uz povijest Gradišćanskih Hrvatov a delegacija sama će prezentirati jačke, […]


2019.06.14. | Najave za Folklorni tabor u Koljnofu

U Koljnofu organiziraju ljetos po 16. put Folklorni tabor. Od 22. do 29. julija ćedu se zainteresirani mladi moći vježbati tamburanje i plesanje. Najave za ov tabor su još moguće do nedilje. Tamburaše ćedu ljetos podučavati u dvi grupa Tomislav Mihovec iz Hrvatske i Mario Zbiljski iz Austrije, a učitelj za narodni tanac će biti […]


2019.04.26. | 140 ljet osnovna škola u Koljnofu

Osnovna škola Mihovila Nakovića u Koljnofu je petak svečevala 140 ljet postojanja. Pri svetačnosti su nastupili školski tamburaši i plesači. Dica su predstavila i kratak igrokaz o dugoljetnom učitelju i kantoru Mihovilu Nakoviću, ki je prik 25 ljet dugo djelovao u Koljnofu. Rodjeni Velikoborištofac Naković je autor brojnih školskih knjig i nabožnih djel, urednik kalendara […]


2019.04.01. | Uspješan nastavak međunarodne suradnje

Nakon uspješno provedenog projekta prošle školske godine, Osnovna škola Grgura Karlovčana u suradnji s Gradom Đurđevcom ponovo je prijavila projekt međunarodne suradnje škola Bilo kuda – Hrvati svuda na natječaj za dodjelu potpora u školskoj godini 2018./2019. koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt je odobren u ukupnoj vrijednosti od 19.327,88 kn, a Ministarstvo […]


2019.03.29. | Otvoren novi općinski stan

Svetačnim aktom i blagoslavljanjem su petak dopodne u Koljnofu otvorili renoviran i pregradjen općinski stan. Pri otvaranju su sudjelivali zastupniki iz ministarstva i parlamenta isto kot i dica mjesne čuvarnice i osnovne škole. Općinski stan u Koljnofu su pred svim zvana renovirali, zminili su krov i nadogradili jedan kat. U ovom drugom katu ćedu napraviti […]


2019.03.22. | Koljnofska dica su dva dane u Buševcu

15 školarov četvrtoga razreda osnove škole Mihovil Naković u Koljnofu je momentano na Školi hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Oni su gosti škole u Buševcu odnosno Vukovini, s kom imaju jur dugoljetnu suradnju. Program dvodnevnoga boravka obuhvaća izlete, skupno podučavanje s dicom iz Buševca i pohod Zagreba. Školare sprohadjaju Sabine Balogh i Ingrid Klemenšič. Polag učiteljice […]


2019.03.18. | Priprave puta „Po staza naših starih“

Počele su priprave za ljetošnje putovanje „Po staza naših starih“, ko organizira Koljnofac Franjo Pajrić. Ov put ćedu biti na putu od 5. do 14. julija. Put će sve zainteresirane o povjesti Gradišćanskih Hrvatov peljati od Bihaća u Bosni i Hercegovini prik Hrvatske Kostajnice, Siska, Lipovljani, Virje, Koljnofa, Požona i Šenkvice u Mokry Haj u […]


2019.03.15. | Mate Firtl primio oficirski zaslužni križ

Mate Firtl iz Koljnofa, bivši poslanik u ugarskom parlamentu, je odlikovan časnim oficirskim križem Ugarske za svoje zasluge. Firtl je 13 ljet dugo bio zastupnik vladujuće Kršćansko demokratske narodne stranke KDNP-FIDESZ u parlamentu i bivši potpredsjednik Jursko-mošonsko-šopronske samouprave. Mate Firtl je dostao odlikovanje od Zsolta Semjéna, zamjenika premijera, za njegovu desetljeća dugu karijeru u službi […]


2019.03.06. | Koljnofski djedi na Riječkom karnevalu

Hrvati iz Šoprona i Koljnofa su tri dane dugo bili u Hrvatskoj, kade je grupa od 50 ljudi sudjelivala pri završnoj povorki riječkoga karnelava. Ali bili su i kod Čakavske katedere u Grobniku i u centrali Čakavskoga sabora u Žminju, ar Šopron ima jedinu čakavsku katedru izvan Hrvatske. Po riči Franje Pajrića su u Grobniku […]


2019.03.04. | Gradu interaktivni muzej u Koljnofu

U okviru obnavljanja općinskoga stana u Koljnofu gradu pomoću Europske unije interaktivni muzej. Nadogradili su tretu etažu pod novim krovom. Za pristup prez barijerov u općinski stan, ki se nahadja na prvom katu i u muzej su izgradili turam s liftom. Uzato je općinski stan dostao novu opravu. Muzej će biti pod krovom općinskoga stana […]


2019.03.02. | Koljnofci pri karnevalu u Rijeki

Hrvati iz Koljnofa i Šoprona ljetos opet sudjeluju pri završnoj povorki karnevala u Rijeki. Pri povorki, ka će krenuti nedilju napodne će sudjelivati prik 100 grup s prik 10.500 akterov. Koljnofci su jedna od 14 grup, ke nisu iz Hrvatske. Koljnofski mesopusni djedi ćedu pri povorki kazati scenu iz mjuzikla Hair. Pred sedmimi ljeti (2012.) […]


2019.02.23. | Kazališni festival u Hercegovcu

Izložbom s naslovom „Iluzija vremena i prostora“, ku su sastavili Željko i Igor Taritaš su čer petak navečer otvorili 25. Dane hrvatskoga pučkoga teatra u Hercegovcu u Hrvatskoj. Pri ovom dvodnevnom kazališnom festivalu sudjeluju i kazališne grupe iz Koljnofa i Petrovoga Sela. Amaterska kazališna grupa Koljnof je petak imala svoju predstavu s kusićem „Asistenta prosim!“. […]


2019.02.22. | Petak je Dan hrvatske glagoljice

Hrvatski parlamenat, takozvani Sabor, je 22. februar proglasio Danom hrvatske glagoljice i glagoljačtva. Inštaliranje je pokrenuo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Suradniki instituta su zibrali 22. februar zbog spominjanja na dan, kad je tiskana prva hrvatska knjiga „Misal“ po zakonu Rimskoga dvora. To je i prvi misal u Europi, ki nije tiskan latinskim pismom. […]


2019.02.21. | Dan materinskoga jezika

Četvrtak, 21. februara je Medjunarodni dan materinskoga jezika, koga je proglasio UNESCO 2000. ljeta da bi se gajila većjezičnost kot i jezična i kulturna šarolikost. Od oko 6000 jezikov, ki se govoru širom svita, je skoro polovica ogrožena od izumiranja.


2019.02.19. | Prva karta gradišćanskih hodočasnih putov

Pojavila se je prva karta gradišćanskih hodočasnih putov. Ona daje pregled o svi puti k hodočasnim mjestam odnosno crikvam u Gradišću. Autor karte, Franz Renghofer se je zgledao i na granične regije prema Ugarskoj i Slovačkoj. Opisani su tri najvažniji hodočasni puti u panonskom prostoru s odlomki puta svetoga Jakova, svetoga Martina i Marijinoga puta, […]


2019.02.17. | Poziv za izbor najlipše Hrvatice u nošnji

Po šesti put ćedu ljetos koncem junija odibrati najlipšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Na sudjelivanje su pozvane i divojke iz Gradišća. Manifestacija neka povezuje Hrvate iz cijeloga svita i neka jača nacionalni i kulturni identitet Hrvatov izvan Hrvatske. Izbor najlipše Hrvatice u narodnoj nošnji i u vezi s tim revija tradicionalne oprave […]


2019.02.16. | Koljnof pozdravlja gradnju autoputa

Jur ljeta dugo se je govorilo o tom, sada je fiks: kod Šoprona će dojti autoput. Peljat će od austrijanske granice kod Klimpuha, prik Šoprona do Jure, zvećega uz postojeću saveznu cestu. Koljnof, po čijem hataru će ov autoput isto peljati, pozdravlja gradnju. Novi autoput će povezivati dva najvažnije varoše zapadne Ugarske, Šopron i Juru. […]


2019.02.12. | Mladina ima štres zbog mobiltela

Sve već mladih ljudi trpi pod štresom zbog stalnoga korišćavanja pametnoga telefona ili tableta. To kaže aktualna študija online-platforme Saferinternet. Ispitivali su 400 mladih u starosti od 11 do 17 ljet. Prilično tretina je rekla, da stalno gledanje i reagiranje prouzrokuje štres, ar da svaki odmah očekuje odgovor. Kod 15 do 17 ljetnih se još […]


2019.02.08. | Novi autoput do Šoprona napreduje

U Ugarskoj napreduje gradnja novoga autoputa M85, ki će peljati od Jure prik Šoprona do državne granice kod Klimpuha. 44 kilometri od 110 kilometrov dužičke ceste su jur gotovi. Sada gradu na dijelu južno od Niuzaljskoga jezera i kod Šoprona. Novi autoput će u velikom peljati paralelno postojećoj saveznoj cesti, mimo graničnoga prelaza kod Koljnofa […]


2019.01.28. | Pred 25 ljeti se je konstituirao ZIGH

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov se je točno danas pred 25 ljeti konstituirao. U svojem 25-ljetnom djelovanju Institut u prvom redu istražuje, normira i izgradjuje gradišćanskohrvatski jezik. Izdao je uz drugo veliku gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika. Izdao je dva povijesne rječnike, utemeljio Jezičnu komisiju i sada sastavlja online-rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. Propenenti Znanstvenoga instituta, Nikola Benčić i Anton […]


2019.01.27. | Ugarsko odlikovanje za Mišu Heppa

Bivši predsjednik Hrvatske državne samouprave i glasnogovornik hrvatske manjine u Ugarskom parlamentu Mišo Hepp je iz ruk zamjenika ugarskoga premijera Zsolta Semjéna primio odlikovanje „Za narodnosti“. Tom nagradom je Ugarska još pred Božići častila jedanaest pojedincev i dvoja društva. Hepp je bio profesor hrvatskoga jezika i književnosti i skoro četira desetljeća dugo peljač Hrvatskoga kluba […]