2019.04.01. | Uspješan nastavak međunarodne suradnje

Nakon uspješno provedenog projekta prošle školske godine, Osnovna škola Grgura Karlovčana u suradnji s Gradom Đurđevcom ponovo je prijavila projekt međunarodne suradnje škola Bilo kuda – Hrvati svuda na natječaj za dodjelu potpora u školskoj godini 2018./2019. koji je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Projekt je odobren u ukupnoj vrijednosti od 19.327,88 kn, a Ministarstvo […]


2019.03.29. | Otvoren novi općinski stan

Svetačnim aktom i blagoslavljanjem su petak dopodne u Koljnofu otvorili renoviran i pregradjen općinski stan. Pri otvaranju su sudjelivali zastupniki iz ministarstva i parlamenta isto kot i dica mjesne čuvarnice i osnovne škole. Općinski stan u Koljnofu su pred svim zvana renovirali, zminili su krov i nadogradili jedan kat. U ovom drugom katu ćedu napraviti […]


2019.03.22. | Koljnofska dica su dva dane u Buševcu

15 školarov četvrtoga razreda osnove škole Mihovil Naković u Koljnofu je momentano na Školi hrvatskoga jezika u Hrvatskoj. Oni su gosti škole u Buševcu odnosno Vukovini, s kom imaju jur dugoljetnu suradnju. Program dvodnevnoga boravka obuhvaća izlete, skupno podučavanje s dicom iz Buševca i pohod Zagreba. Školare sprohadjaju Sabine Balogh i Ingrid Klemenšič. Polag učiteljice […]


2019.03.18. | Priprave puta „Po staza naših starih“

Počele su priprave za ljetošnje putovanje „Po staza naših starih“, ko organizira Koljnofac Franjo Pajrić. Ov put ćedu biti na putu od 5. do 14. julija. Put će sve zainteresirane o povjesti Gradišćanskih Hrvatov peljati od Bihaća u Bosni i Hercegovini prik Hrvatske Kostajnice, Siska, Lipovljani, Virje, Koljnofa, Požona i Šenkvice u Mokry Haj u […]


2019.03.15. | Mate Firtl primio oficirski zaslužni križ

Mate Firtl iz Koljnofa, bivši poslanik u ugarskom parlamentu, je odlikovan časnim oficirskim križem Ugarske za svoje zasluge. Firtl je 13 ljet dugo bio zastupnik vladujuće Kršćansko demokratske narodne stranke KDNP-FIDESZ u parlamentu i bivši potpredsjednik Jursko-mošonsko-šopronske samouprave. Mate Firtl je dostao odlikovanje od Zsolta Semjéna, zamjenika premijera, za njegovu desetljeća dugu karijeru u službi […]


2019.03.06. | Koljnofski djedi na Riječkom karnevalu

Hrvati iz Šoprona i Koljnofa su tri dane dugo bili u Hrvatskoj, kade je grupa od 50 ljudi sudjelivala pri završnoj povorki riječkoga karnelava. Ali bili su i kod Čakavske katedere u Grobniku i u centrali Čakavskoga sabora u Žminju, ar Šopron ima jedinu čakavsku katedru izvan Hrvatske. Po riči Franje Pajrića su u Grobniku […]


2019.03.04. | Gradu interaktivni muzej u Koljnofu

U okviru obnavljanja općinskoga stana u Koljnofu gradu pomoću Europske unije interaktivni muzej. Nadogradili su tretu etažu pod novim krovom. Za pristup prez barijerov u općinski stan, ki se nahadja na prvom katu i u muzej su izgradili turam s liftom. Uzato je općinski stan dostao novu opravu. Muzej će biti pod krovom općinskoga stana […]


2019.03.02. | Koljnofci pri karnevalu u Rijeki

Hrvati iz Koljnofa i Šoprona ljetos opet sudjeluju pri završnoj povorki karnevala u Rijeki. Pri povorki, ka će krenuti nedilju napodne će sudjelivati prik 100 grup s prik 10.500 akterov. Koljnofci su jedna od 14 grup, ke nisu iz Hrvatske. Koljnofski mesopusni djedi ćedu pri povorki kazati scenu iz mjuzikla Hair. Pred sedmimi ljeti (2012.) […]


2019.02.23. | Kazališni festival u Hercegovcu

Izložbom s naslovom „Iluzija vremena i prostora“, ku su sastavili Željko i Igor Taritaš su čer petak navečer otvorili 25. Dane hrvatskoga pučkoga teatra u Hercegovcu u Hrvatskoj. Pri ovom dvodnevnom kazališnom festivalu sudjeluju i kazališne grupe iz Koljnofa i Petrovoga Sela. Amaterska kazališna grupa Koljnof je petak imala svoju predstavu s kusićem „Asistenta prosim!“. […]


2019.02.22. | Petak je Dan hrvatske glagoljice

Hrvatski parlamenat, takozvani Sabor, je 22. februar proglasio Danom hrvatske glagoljice i glagoljačtva. Inštaliranje je pokrenuo Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Suradniki instituta su zibrali 22. februar zbog spominjanja na dan, kad je tiskana prva hrvatska knjiga „Misal“ po zakonu Rimskoga dvora. To je i prvi misal u Europi, ki nije tiskan latinskim pismom. […]


2019.02.21. | Dan materinskoga jezika

Četvrtak, 21. februara je Medjunarodni dan materinskoga jezika, koga je proglasio UNESCO 2000. ljeta da bi se gajila većjezičnost kot i jezična i kulturna šarolikost. Od oko 6000 jezikov, ki se govoru širom svita, je skoro polovica ogrožena od izumiranja.


2019.02.19. | Prva karta gradišćanskih hodočasnih putov

Pojavila se je prva karta gradišćanskih hodočasnih putov. Ona daje pregled o svi puti k hodočasnim mjestam odnosno crikvam u Gradišću. Autor karte, Franz Renghofer se je zgledao i na granične regije prema Ugarskoj i Slovačkoj. Opisani su tri najvažniji hodočasni puti u panonskom prostoru s odlomki puta svetoga Jakova, svetoga Martina i Marijinoga puta, […]


2019.02.17. | Poziv za izbor najlipše Hrvatice u nošnji

Po šesti put ćedu ljetos koncem junija odibrati najlipšu Hrvaticu u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske. Na sudjelivanje su pozvane i divojke iz Gradišća. Manifestacija neka povezuje Hrvate iz cijeloga svita i neka jača nacionalni i kulturni identitet Hrvatov izvan Hrvatske. Izbor najlipše Hrvatice u narodnoj nošnji i u vezi s tim revija tradicionalne oprave […]


2019.02.16. | Koljnof pozdravlja gradnju autoputa

Jur ljeta dugo se je govorilo o tom, sada je fiks: kod Šoprona će dojti autoput. Peljat će od austrijanske granice kod Klimpuha, prik Šoprona do Jure, zvećega uz postojeću saveznu cestu. Koljnof, po čijem hataru će ov autoput isto peljati, pozdravlja gradnju. Novi autoput će povezivati dva najvažnije varoše zapadne Ugarske, Šopron i Juru. […]


2019.02.12. | Mladina ima štres zbog mobiltela

Sve već mladih ljudi trpi pod štresom zbog stalnoga korišćavanja pametnoga telefona ili tableta. To kaže aktualna študija online-platforme Saferinternet. Ispitivali su 400 mladih u starosti od 11 do 17 ljet. Prilično tretina je rekla, da stalno gledanje i reagiranje prouzrokuje štres, ar da svaki odmah očekuje odgovor. Kod 15 do 17 ljetnih se još […]


2019.02.08. | Novi autoput do Šoprona napreduje

U Ugarskoj napreduje gradnja novoga autoputa M85, ki će peljati od Jure prik Šoprona do državne granice kod Klimpuha. 44 kilometri od 110 kilometrov dužičke ceste su jur gotovi. Sada gradu na dijelu južno od Niuzaljskoga jezera i kod Šoprona. Novi autoput će u velikom peljati paralelno postojećoj saveznoj cesti, mimo graničnoga prelaza kod Koljnofa […]


2019.01.28. | Pred 25 ljeti se je konstituirao ZIGH

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov se je točno danas pred 25 ljeti konstituirao. U svojem 25-ljetnom djelovanju Institut u prvom redu istražuje, normira i izgradjuje gradišćanskohrvatski jezik. Izdao je uz drugo veliku gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika. Izdao je dva povijesne rječnike, utemeljio Jezičnu komisiju i sada sastavlja online-rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika. Propenenti Znanstvenoga instituta, Nikola Benčić i Anton […]


2019.01.27. | Ugarsko odlikovanje za Mišu Heppa

Bivši predsjednik Hrvatske državne samouprave i glasnogovornik hrvatske manjine u Ugarskom parlamentu Mišo Hepp je iz ruk zamjenika ugarskoga premijera Zsolta Semjéna primio odlikovanje „Za narodnosti“. Tom nagradom je Ugarska još pred Božići častila jedanaest pojedincev i dvoja društva. Hepp je bio profesor hrvatskoga jezika i književnosti i skoro četira desetljeća dugo peljač Hrvatskoga kluba […]


2019.01.25. | 8. ekstremna tura jako uspješna

Oko 5.100 sudionikov se je danas otpravilo na ekstremnu turu okolo Niuzaljskoga jezera. Oficijelni štart za 120 kilometov dužičku turu je bio u pol petoj rano. Nakana priredbe je, da sudioniki u 24 ura dojdu okolo jezera. Ljetos su se sudioniki mogli otpraviti i iz Hećke u Ugarskoj, Apetlona i Niuzlja na put. Grupa od […]


2019.01.22. | Prva dvojezična emisija pred 40 ljeti

Točno danas utorak pred 40 ljeti je krenula prva dvojezična, hrvatsko-nimška, emisija na radiju na valu ORF-a Gradišće. Misečna emisija se je zvala „Kennwort: Hrvati“ i je predstavila pir u Stinjaki. Ovu prvu emisiju je moderirao pokojni Ewald Pichler. Dvojezična emisija pred 40imi ljeti je stavila temelj za utemeljenje Hrvatske redakcije u septembru 1979. ljeta. […]


2019.01.20. | Povijest Hrvatske redakcije u televiziji

Ljetos svečuje Hrvatska redakcija ORF-a dva jubileje. Pred 30 ljeti je ORF počeo emitirati hrvatske televizijske emisije a pred 40 ljeti je krenuo s hrvatskimi emisijami na radiju. 22. januara 1979. ljeta je ORF Gradišće emitirao prvu dvojezičnu, ada hrvatsko-nimšku, emisiju na radiju. Emisiju je bio oblikovao prvi peljač Hrvatske redakcije, pokojni Ewald Pichler. Sadržaj […]


2019.01.17. | Crikvene novine u novom obliku

Ovu nedilju ćedu se pojaviti crikvene novine željezanske biškupije Glasnik u novom obliku. Za reformu odgovoran je novi biškuspki vikar za hrvatske posle u željezanskoj biškupiji, Željko Odobašić, ki je preuzeo i peljanje Hrvatske sekcije pastoralnoga ureda i uredjivanje Glasnika. Farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić je s početkom novoga ljeta naslijedio patera Štefana Vukića […]


2019.01.14. | Nova knjiga o moći Plejadov

Hrvatske organizacije iz Šoprona i Koljnofa su u kooperaciji izdale knjigu „Vlašići i mali narodi“ u dvi sveski, ku je napisao hrvatski znanstvenik, književnik i pjesnik Igor Šipić iz Splita. U svoji studija Šipić na prik 850 stranic piše o moći Plejadov, kim Hrvati velu Vlašići. Plejade su grupa od sedam zvijezdov, ke su dostale […]


2019.01.12. | Opet otvoreni četiri granični prelazi

Pri sastanku ugarskoga državnoga sekretara u ministarstvu vanjskih poslov Leventa Magyara i zemaljskoga poglavara Hansa Niessla čer petak je bilo govora i o otvaranju malih graničnih prelazov, ke su bili lani u oktobru zatvorili zbog sigurnosnih mjerov. Odredbom su opet otvorili četire male prelaze za automobile. Tako je opet otvoren i prelaz med Kertežom i […]


2019.01.06. | Putujuća Celjanska Marija u Hrvatski Šica

Putujuća Celjanska Marija ljetos ima svoje prebivališće u hrvatski seli Pinčene doline, to su Narda, Gornji Čatar, Hrvatske Šice i Petrovo Selo. Od novembra je štatua stala u crikvi u Gornjem Čataru. Subotu otpodne je otputovala dalje u crikvu u Hrvatske Šice. Već od 200 vjernikov je prem hladnoga vrimena piše sprohodilo kip Marije Celjanske, […]


2019.01.03. | HŠtD se skrbi za budućnost Hrvatskih novin

Hrvatske novine ljetos stupaju u 110. ljeto svojega izlazenja, ali novinam se grozi ukidanje žive subvencije, a tako i pinezna propast. To piše izdavač Hrvatskih novin, Hrvatsko štamparsko društvo HŠtD prilikom novoga ljeta. Hrvatsko štamparsko društvo potribuje, da se financiranje Hrvatskih novin još 2019. ljeta riješi na zakonskoj razini Republike Austrije, ča ali nebi smilo […]


2019.01.02. | Hrvatski kalendar u Ugarskoj

Zbivanja na manjinskopolitičkom, društvenom, kulturnom, školskom, športskom i zabavnom polju kod Hrvatov u Ugarskoj se zrcalu u Hrvatskom kalendaru za 2019. ljeto, koga je opet izdala Croatica, nonprofitni medijski centar Hrvatov u Budimpešti. Glavna urednica kalendara, Branka Pavić Blažetin u predgovoru Hrvatskoga kalendara piše, da se hrvatski jezik zgublja u hrvatski obitelji, čuvarnica, škola, institucija, […]


2019.01.01. | Novi biškupski vikar za Hrvate u Austriji

Farnik Trajštofa i Uzlopa, kot i peljač pastoralnoga saveza Trajštof-Uzlop-Vulkaprodrštof-Cogrštof-Otava Željko Odobašić je od 1. januara novi biškupski vikar za Hrvate i peljač Hrvatske sekcije i pastoralnoga ureda za hrvatske fare biškupije Željezno. Funkciju je preuzeo od patera Štefana Vukića. Odobašić, ki je do sada bio odgovoran za hrvatska shodišća u biškupiji je preuzeo i […]


2018.12.30. | Podupiranje Hrvatov izvan Hrvatske

Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je petak odobrio pinezna podupiranja od 1.816.000 kunov (245.000 eurov) za osebujne potriboće i projekte, ki su od interesa za Hrvate izvan Hrvatske u 2018. ljetu. Pri naticanju za dodiljenje podupiranja, ko je bilo publicirano u internetu, je od početka oktobra do početka novembra stiglo pri 760 prijavov. […]


2018.12.29. | Slabe šance za opstanak jezika

U znanstvenom zborniku „Slavska microfilologija“ je objavljen članak znanstvenice Agnjice Čenar-Schuster „Kakove izglede ima gradišćanskohrvatski jezik za svoj opstanak“. Akademska prevoditeljica, ka je diplomirala na sveučilišću u Beču s djelom o jezičnom planu za gradišćanskohrvatski jezik, daje gradišćanskohrvatskomu jeziku samo slabe šance za opstanak. Zbornik „Slavska microfilologija“ su izdali Slavsko-eurazijski istraživački centar na Hokkaido sveučilišću […]


2018.12.16. | Prezentiran Kalendar Gradišće 2019

Pred kratkim su suradniki Hrvatskoga štamparskoga društva u Celindofu prezentirali Kalendar Gradišće, ljetopis Gradišćanskih Hrvatov, za 2019. ljeto. Aktualno izdanje ima 240 strani i je podiljeno u sedam tematskih krugov. Glavna tema je budućnost. Kalendar Gradišće je po jedanaesti put uredila Ingrid Klemenčić. Pokidob su dica budućnost narodne grupe Gradišćanskih Hrvatov je oblikovala omotnu stran […]


2018.12.10. | 70 ljet svitski dan ljudskih prav

Danas pred 70-imi ljeti, 10. decembra 1948 je generalno spravišće Ujedinjenih narodov zaključilo deklaraciju o ljudski pravi. Prvi od 30 članov glasi, da su svi ljudi rodjeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravu. Od onda se na ov dan širom svita svečuje Dan ljudskih prav. UNO-komisija za ljudska prava je po Drugom svitskom boju […]


| Generalna sjednica HŠtD

Hrvatsko štamparsko društvo je nedilju pri svojoj generalnoj sjednici u Celindofu potvrdilo odbor. Ivica Mikula je ostao predsjednik, Raimund Wagner potpredsjednik, Rita Jandrišić tajnica i Klaus Čenar blagajnik društva. Najveći problem u dojdući dvi ljeti da će biti gubitak žive subvencije, ada plaćanje glavnoga urednika Hrvatskih novin, Petra Tyrana sa strani Saveza i zemlje Gradišće. […]


2018.12.08. | Kolo Slavuj: „Zajačimo maljahnomu“

Folklorni ansambl „Kolo Slavuj“ je u tri koncerti pod geslom „Zajačimo maljahnomu“ prezentirao program s hrvatskimi adventskimi i božićnimi jačkami. Stare i novije tradicionalne adventske i božićne jačke iz svih krajev, kade živu Gradišćanski Hrvati je zavježbao Filip Tyran. Program su predstavili u Koljnofu, Hrvatskom Jandrofu i u crikvi svete Elizabete u Beču, uz čitanje […]


2018.12.06. | Skup o hrvatskom školstvu u Šopronu

Kako očuvati i dalje dati manjinski jezik u Ugarskoj? To je bila glavna tema skupa u Šopronu u organizaciji šopronskoga Hrvatskoga kulturnoga društva. Referirali su brojni pedagogi ovkraj i onkraj granice, ki podučavaju na različni manjinski škola ili čuvarnica. Eva Radler od šopronskoga društva je rekla, da su vidili da svaka nacionalnost ima tešoće u […]


2018.12.05. | 1. županijski festival u Koljnofu

„Prijateljstvo s matičnom zemljom“ je bilo geslo županijskoga festivala u Koljnofu. Festival je priredila hrvatska samouprava Jursko-mošonsko-šopronske županije po prvi put. Uz domaće grupe iz Unde, Umoka i Koljnofa su nastupili Veterani SKUD-a Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Kot je rekao predsjednik hrvatske samouprave i organizator Štefan Kolosar iz Unde organiziraju svako ljeto na protuliće […]


2018.11.29. | Hrvatske novine u Novom glasu

U ovi dani je izašao treti broj Novoga glasa za 2018. ljeto. U časopisu Hrvatskoga akademskoga kluba se dva članki kritično bavu sa situacijom Hrvatskih novin. Matthias Wagner crta črnu budućnost Hrvatskih novin po odlasku Petra Tyrana, a Konstantin Vlašić komentira i kritizira način preuzimanja i citiranja u novina na temelju jednoga članka, ki je […]


| Savjet publike ORF-a o narodni grupa

Autohtone narodne grupe u Austriji su bile glavna tema sjednice Savjeta publike ORF-a, četvrtak u Beču. U gremiju s 31 kotrigom Joži Buranić iz Mjenova zastupa interese narodnih grup. Joži Buranić je za narodne grupe potribovao ravnopravnost u ponudi ORF-a. Joži Buranić je rekao, da je plenum Savjeta publike jur lani zaključio, neka ORF proširi […]


2018.11.27. | 24. Forum hrvatskih manjin u Zagrebu

U Zagrebu su projdući petak održali 24. Forum hrvatskih manjin. Stao je pod naslovom „Jezično jerbinstvo hrvatskih autohtonih zajednic Sridnje i Jugoistočne Europe“. Na Forumu hrvatskih manjin su u govori i brojni referati pokazivali na to, da je jezična mnogovrsnost ugrožena u globaliziranom svitu, a posebno da to valja za jezike i dijalekte malih hrvatskih […]


2018.11.22. | Dan mladine će biti u Vincjetu

Hrvatski akademski klub je oficijelno dao na znanje, da će 47. Dan Mladine biti u Vincjetu. Trodnevnu priredbu će organizirati mladina Čajte i Vincjeta. Zadnji put se je manifestacija u Vincjetu održala 1986. ljeta. Termin za najveću trodnevnu feštu gradišćanskohrvatske mladine će biti od 6. do 8. septembra 2019. ljeta. Svako ljeto drugo selo i […]


2018.11.18. | 10 ljet književni susreti u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju završili 10. medjunarodni književni susreti. Od četvrtka početo su hrvatski pisci izminjali svoja iskustva i predstavili svoja književna djela, med njimi su bili Doroteja Zeichmann, Jurica Čenar, Herbert Gassner i Šandor Horvat. Dogovorili su se i za minjanje organizacije i koncepta. Organizator Franjo Pajnrić je zadovoljan s razvitkom književnih susretov. Uz […]


2018.11.15. | Simpozij o Hrvatsko-ugarskoj nagodbi

Bečanska djelatna zajednica za pitanja narodnih grup je u suradnji s Institutom za slavistiku sveučilišća u Beču priredila povijesni simpozij na temu „150 ljet Ugarsko-hrvatska nagodba“. Ov dokumenat iz 1868. ljeta predstavlja temeljni zakon ugarsko-hrvatskih državnih i političkih odnosov u ugarskom dijelu Austro-Ugarske Monarhije. Predsjednik Djelatne zajednice za pitanja narodnih grup, Štefan Pauer, je rekao […]


2018.11.13. | Školari Koljnofa na boravku u Kiseljaku

14 školarov i školaric četvrtoga do osmoga razreda Osnovne škole Mihovil Naković iz Koljnofa je sudjelivalo pri jednotajednom boravku u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini. Jur pred trimi ljeti su gostovali školari iz Koljnofa na ovom mjestu. Kot je rekla učiteljica osnovne škole Mihovil Naković, Ingrid Klemenčić, je bilo ljetos sve drugačije. Jer škola Kiseljak […]


2018.11.12. | Sjednica za Hrvate izvan Hrvatske

Projdući vikend su u Šibeniku u Hrvatskoj održali dvodnevnu sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U Savjetu su učlanjeni zastupniki hrvatske dijaspore, Hrvatov u Bosni i Hercegovini i hrvatskih manjin. U zajednici zastupnikov hrvatskih manjin širom Europe su zastupani i gradišćanski Hrvati. Na temelju skupne sjednice ljetos u junu su zastupniki […]


| Kulturna intervencija: Europska republika

Subotu je sudjelivalo oko 30.000 ljudi u prik 25 zemalj pri kulturnoj intervenciji proglašenja Europske republike. Pri tom su različni poznati ljudi proglasili manifestaciju Ulrike Guerot i Roberta Menassea. Manifestaciju su u Gradišću čitali i u jeziki narodnih grup. U dvoru privatnoga stana u Kemetenu su pripadniki gradišćanskih narodnih grup proglasili manifestaciju o zadaća i […]


2018.11.11. | Koljnofu svečuju Martinju

I u Koljnofu svečuju Martinju. Mala crikva u sredini Koljnofa je posvećena svetomu Martinu. Njega su se spomenuli pri različni akcija u poslidnji tri dani. Jur petak navečer su se u Koljnofu spomenuli seoskoga patrona svetoga Martina. Na poziv seoskoga farnika, Antala Nemetha su pri svetoj maši u deseti dopodne sudjelivali farniki iz šopronske regije. […]


2018.11.07. | Otvorena izložba o glagoljici

U okviru Europskoga ljeta kulturnoga jerbinstva je utorak navečer hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović otvorila u Zagrebu izložbu o Hrvatskoj glagoljici. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici je rekla, da je glagoljica dio hrvatskoga identiteta. Najstariji hrvatski uklesani spomeniki i knjige pak dokumenti, ki su ispisani glagoljicom, svidoču o razvitku hrvatske kulture, ka je to pismo […]


| Veliko zanimanje za najnoviju knjigu

Prvi opširan udžbenik o povijesti Gradišćanskih Hrvatov, koga su napisali Nikola Benčić, Miroslav Šašić i Štefan Zvonarić je jako dobro primljen od ljudi, tako da Hrvatsko kulturno društvo pripravlja jur drugo izdanje te knjige. Pred svim izdanje tvrdimi koricami da je jur skoro rasprodano. Ove knjige su predvidjene za sve zainteresirane štitelje. U prvom izdanju […]


2018.11.01. | Inovacija i metodička obnova u hrvatskom narodnosnom podučavanju u Koljnofu
Innováció és módszertani megújulás a horvát nemzetiségi oktatásban Kópházán

Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića je dvojezična škola koj pripada i čuvarnica. Osnovni zadatak škole je narodnosno podučavanje i razvijanje komunikacije na stanom jeziku. A Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda horvát kétnyelvű nemzetiségi általános iskola, melynek óvodai tagintézménye is van. Alapfeladata a nemzetiségi nyelvű és az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése. U projektu „Inovacija […]


2018.10.28. | Predstava pečuškoga teatra u Koljnofu

Jedino hrvatsko profesionalno kazališće izvan Hrvatske je danas nedilju nastupilo u Koljnofu, i to Hrvatsko kazalište Pečuh/Peticrikva. Ansambl od 15 glumcev, muzičarov i tancošev je predstavio narodni igrokaz „Marica“. Ovu vlašću produkciju je napisao profesor na pečuškoj gimnaziji, Zoltán Gátai. Kusić je prava pučka komedija, je rekao glumac Dejan Fajfer. Svega se dogadja u nekoj […]


2018.10.24. | Prepovid vožnje na mali granični prijelazi

Gradišće je veći dio svojih 60 graničnih prijelazov prema Ugarskoj zatvorilo za automobile. Policija je pred nekolikimi dani onde pričvrstila odgovarajuće table. Uzrok je odredba savezne vlade protiv ilegalne migracije. Vožnja autom se neka na ov način pelja prik većih i oštrije kontroliranih prelazov. U slučaju nepoštivanja ove prepovidi se grozi kaštiga do 2.180 eurov. […]


2018.10.22. | Naticanje u jačenju „miCROfon“

Naticanje u jačenju za hrvatsku mladinu u Ugarskoj „miCROfon“ se je održalo subotu u Petrovom Selu. Sudjelivalo je 11 jačkarov i jačkaric u starosti od 14 do 27 ljet iz svih regijov u Ugarskoj, u ki živi hrvatska narodna grupa. Dobitničku trofeju „microfon“, ka daje priredbi i ime, je osvojila 26-ljetna Ana Rittgasser iz Santova […]


2018.10.12. | Nikola Benčić 80 ljet star

Dugoljetni djelač na hrvatskom narodnom polju, Nikola Benčić, petak svečuje svoj 80. rodjendan. Dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je znatno pridonesao otkrivanju i širenju povijesti, kulture i literature Gradišćanskih Hrvatov. U ime Hrvatskoga štamparskoga društva je tom prilikom izjavio glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran, da Nikola Benčić nije samo velikan kulturne povijesti […]


2018.10.09. | Mini Glas Gradišća u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju priredili „Mini-Glas Gradišća“, pri kom su jačila dica od osam do 16 ljet. Iz samoga Koljnofa je nastupilo sedam školarov, zvana toga su u Koljnof došli i mladi jačkari iz Hrvatske. U okviru priredbe su se spomenuli i pokojnoga jačkara Olivera Dragojevića. Po pauzi opet novi pokušaj u Koljnofu Polag riči […]


2018.10.02. | Knjiga o povijesti gradišćanskih Hrvatov

U zemaljskom študiju ORFa u Željeznu su pandiljak navečer svetačno predstavili prvu knjgu o povijesti gradišćanskih Hrvatov ku je izdalo Hrvatsko kulturno društvo. Tri autori su oko pet ljet dugo djelali na povijesnoj knjigi – i to Štefan Zvonarić, Miroslav Šašić i Nikola Benčić. Knjiga aprobirana kot udžbenik za sridnje škole Autore su podupirali Mirko […]


2018.09.24. | Pozvali su na II. Forum mladine u Koljnof

Hrvatska Matica iseljenika je po drugi put priredila takozvani Forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga su održali od petka do čer nedilje otpodne u Koljnofu. Glavna tema sastanka je bila „Manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih“. Prvi forum je bio lani u Subotici, u Vojvodini. Ljetošnji forum su organizirali u kooperaciji s Društvom […]


2018.09.12. | Pripravlja se Forum mladih u Koljnofu

Hrvatska Matica iseljenika pripravlja 2. forum mladih pripradnikov hrvatskih manjin, koga ćedu održati u Koljnofu. Tema sastanka će biti manjinsko obrazovanje na hrvatskom jeziku i iskustva mladih. Medjunarodni susret će se održati u kooperaciji s Društvom gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj i hrvatskom samoupravom u Koljnofu. U fokusu ćedu biti iskustva mladih, kako su oni doživili […]


2018.09.09. | Dan sela i trgadbena fešta

U tradicionalnom vinogradarskom selu Koljnof su subotu svečevali trgadbenu feštu s povorkom i zabavnim programom. Fešta je svenek početak trgadbe u vinogradi, je rekao Grubić. U Koljnofu, kade je prlje svaki stan imao vinograd i vlašće vino, se ali sve manje ljudi zanima za vinogradarstvo. Kako je rekao Grubić je malim seljakom teško da preživu […]


| Sveti Rok opet čuva Koljnofce

U Koljnofu su subotu svečevali Dan Koljnofa. Prilikom toga su priredili i trgadbenu feštu. Počeo se je dan ali s otkrivanjem nove štatue svetoga Roka, ka gleda u hodočasnu crikvu na rubu Koljnofa. Brončanu figuru u višini od skoro dvih metrov je napravio kipar Tomislav Kršnjavi iz Zagreba. Kot povida seoski načelnik Franjo Grubić je […]


2018.09.07. | Klapa Golubice u Šibeniku

Klapa Golubice iz Koljnofa je pred kratkim nastupila na 19. festivalu „Šibenske klapske večeri“. U dvoru samostana sv. Franje su Koljnofke uz domaće hrvatske klape nastupile kot jedini zbor iz inozemstva. Na poziv Turističke zajednice Šibenik i njeve partnerske klape Rećina su jačkarice pripravile šarolik program. Polag Marije Grubić, pjeviče klape Golubica iz Koljnofa, su […]


2018.09.06. | Utemeljenje društva „Hrvat S.A.M.“

U oktobru 2018. ljeta kanu utemeljiti kulturno-povijesnu udrugu s imenom „Hrvat S.A.M.“. Kratica stoji za Slovačku, Austriju i Madjarsku. Društvo je pokrenuo dijecezanski biškup Egidije Živković sa ciljem, da poveže sve Gradišćanske Hrvate s ovkraj i onkraj granice. Kot veli biškup Egidije Živković, je njemu važno, da svi Hrvati iz Gradišća, Slovačke i Ugarske, ali […]


2018.09.03. | Već pinez za narodne grupe u Ugarskoj

Dokle u Austriji država jur prik 20 ljet nije povišila podupiranje za narodne grupe, Ugarska ide zadnjih pet ljet drugim putom. Svako ljeto jače podupira narodne grupe. Kako javlja Hrvatski glasnik ćedu državne samouprave manjin dostati kljetu za 10 procentov više podupiranje nego ljetos. Iz budžeta predsjedničtva vlade i iz budžeta Ministarstva za resurse će […]


2018.08.30. | Tiskaju školsku knjigu o povijesti

„Povijest Gradišćanskih Hrvatov“ – ovako se zove prva školska knjiga, ka se bavi poviješću Gradišćanskih Hrvatov početo od hrvatske prapovijesti do danas. Tristo strani debelu knjigu su napisali Nikola Benčić, Štefan Zvonarić i Miroslav Šarić. Izdavač je Hrvatsko kulturno društvo. Po riči predsjednika Stanka Horvata je nova knjiga predvidjena u prvom redu za školare od […]


2018.08.22. | Koljnofci su do subote piše na putu

Dva dane pred početkom 95. tradicionalnoga hrvatskoga shodišća u Celju se je srijedu otpravilo daljnjih šest hodočasnih grup na put u Celje. Iz Koljnofa i okolice je isto danas srijedu krenula grupa od 35 hodočasnikov. Njim ćedu se zutra priključiti daljnji četiri hodočasniki. Po maši petak navečer s Bizonjci ćedu subotu u 16.00 skupa ulaziti […]


2018.08.17. | Novi seoski plani za Koljnof

U Koljnofu je općina čer četvrtak pozvala na informacijski sastanak o izgledu sela u budućnosti. Polag zakona mora općina izdjelati plan za dojdućih 10 ljet. Predlog ćedu predstaviti stanovnikom, ki pak još moru izraziti želje za poboljšanje. Kot je rekao načelnik Koljnofa Franjo Grubić sadržavaju plani točan budući kip sela. To znači, da je točno […]


2018.08.14. | Črna Madona i Koljnof čeka vjernike s ov i onkraj granice

Na predvečer i sam svetak Unebozeća Blažene Divice Marije se širom Gradišća opet priredjuju brojna shodišća. Tako i Koljnofi svako ljeto čekamo hodočasnike s ov i onkraj granice.


2018.08.11. | PCM će dojti u fare Pinka doline

Prilično za dva tajedne će biti Hrvatsko shodišće u Celju. Grupa hodočasnikov iz Cogrštofa će tom prilikom piše otprimiti štatuu Putujuće Celjanske Marije u štajersko hodočasno mjesto. Štatuu ćedu preuzeti nedilju, 26. augusta vjerniki iz hrvatskih sel Pinka doline, i to iz Hrvatskih Šic, Petrovoga Sela, Čatara i Narde. Kot prvi ćedu ju preuzeti vjerniki […]


2018.08.08. | Vinogradari očekuju izvanredan kvalitet

Vinogradari u Gradišću očekuju ljetos zvanarednu dobru urodju grojza. Kvalitet da će biti dobar a u pogledu na količinu da ćedu trgati nadprosječnu količinu. Zbog idealnih uvjetov za zrejanje grojza u zimi i krez cijelo ljeto ćedu vinogradari većinom jur u augustu početi trgati. To potvrdjuje i vinogradar iz Uzlopa Erich Schruiff. Oni ćedu trgati […]


2018.05.08. | Hrvatski učitelji povijesti u Koljnofu

U Koljnofu je bio sastanak hrvatskih učiteljev povijesti iz Varaždinske i Medjimurske županije s Gradišćanskimi Hrvati. Pod naslovom „Pet stoljeća kulture i povijesti Gradišćanskih Hrvatov“ su se uz drugo bavili značenjem obrazovanja u dvojezični škola za očuvanje hrvatskoga jezika i tradicije. Slabo poznavanje situacije Gradišćanskih Hrvatov O stručnom sastanku učiteljev je rekla direktorica osnovne škole […]


2018.04.21. | 40 ljet partnerstvo Koljnof – Buševec

S velikom feštom u Buševcu u Hrvatskoj su svečevali Koljnofci i Buševčani svoje 40 ljet dugo partnerstvo. 1978. ljeta su potpisali prijateljsku povelju i od onda gaju veze na različni područji. Prvi korak su započeli 1977. ljeta direktori škol. Kako je rekao načelnik Franjo Grubić su bivši direktor koljnofske škole Franjo Pajrić i sada jur […]


2018.03.09. | Škola hrvatskoga jezika u Koljnofu

Danas petak u Koljnofu završava takozvana Škola hrvatskoga jezika. Dva tajedne dugo su učiteljice Sanja Mutka i Slivija Kolarek od partnerske škole Vukovina u Hrvatskoh peljale 36 uri hrvatskoga jezika. Kot je rekla Ingrid Klemenšić od Osnovne škole i čuvarnice Mihovila Nakovića u Koljnofu, je projek sudjelovanja dvih škol 2012. ljeta pokrenuo bivši ravnatelj Vukovinske […]


2017.11.12. | Zbornik o književni susreti u Koljnofu

U okviru 9. koljnofskih književnih susretov, ki su danas nedilju napodne završili, su četvrtak u Koljnofu i Petrovom Selu predstavili knjigu o svi dosadašnji književni susreti u Koljnofu. Na 240 stranic su otiskana djela, ka su inspirirana od hrvatskih književnih susretov u Koljnofu. Kot je rekao glavni urednik Franjo Pajrić zbornik ne sadržava samo liriku […]


2017.10.25. | Naticanje u lipom govoru u Koljnofu

Pri Nakovićevom naticanju u lipom govoru, ko su pred kratkim održali u Koljnofu, je sudjelivalo 70 školarov. Sudioniki su bili iz različnih osnovnih škol Ugarske i 6 do 14 ljet stari. Naticali su se u četiri starosni kategorija. Ljetos su školari dolnjih razredov pred stručnim žirijom recitirali hrvatsku pjesmicu pokojnoga koljnofskoga pjesnika Mate Šinkovića, a […]


2017.01.16. | Šarolik jubilarni bal u Koljnofu

U Koljnofu su subotu održali 41. hrvatski bal po redu. Otvaranje su oblikovali ženska klapa Golubice, koljnofski tamburaši kot i dica čuvarnice i škole Mihovila Nakovića. Za zabav je igrao Pinka band. Koljnofski bal je bio prvi hrvatski bal u Ugarskoj i je neko vrime bio u Šopronu. Pred petimi ljeti su se s balom […]


2016.07.17. | 10 ljet hrvatski restoran Levanda

U Koljnofu je hrvatski restoran Levanda ov vikend svečevao svoj deseti rodjendan. Obljetnicu su svečevali velikom hrvatskom feštom s kulinarskimi špecijaliteti i mnogimi tamburaškimi grupami. Pred desetimi ljeti je seoski zubar i kulturni aktivist Franjo Pajrić otvorio restoran sa ciljem, da se u hrvatskom selu obdrži kuhanje tradicionalnih hrvatskih jilišev kot i druženje na materinskom […]


2014.09.05. | Danas počeo Dan mladine u Koljnofu

S dičjim otpodnevom u 15.00 je danas petak počeo 42. Dan mladine u Koljnofu. Ovu tradicionalnu manifestaciju hrvatske mladine ov put priredjuje Hrvatski akademski klub (HAK) skupa s Koljnofskim hrvatskim društvom i Mladimi Koljnofci, kratko MLADIK. Jur cijeli tajedan su organizatori sve pripravili i sada čekaju goste iz cijeloga Gradišća na ovu manifestaciju mladine, ku […]


2014.09.03. | Samouprava pelja OŠ Koljnof

Na osnovnoj školi Mihovil Naković u Koljnofu su pandiljak počeli novo školsko ljeto s velikom preminjbom. Budžetom škole od sada naime već ne upravlja poludržavni institut, nego seoska Hrvatska samouprava. Ona se je dvoja ljeta borila za to, da dostane školu opet u nadležnost sela kot je to ranije bilo. „Škola je bila svenek općinska, […]


2014.01.14. | Nova grupa Mješanci u Koljnofu

U Koljnofu se je pred kratkim formirala nova tamburaška grupa pod imenom Mješanci. Šest članov je mišovina tamburašev iz različnih sastavov, i to od Koljnofskoga orkestra, Štrabancev i ženskoga sastava Lipotice, ki se je pred kratkim raspao. Novi tamburaški sastav je nastupio pri hrvatskom balu u Koljnofu. U grupi da su se našli tri muži […]


2013.05.31. | Problematika školstva od 2013. godine

Kako je svim nam poznato država je od 2013-e godine preuzela škole. To znači da (po zakonu imaju ali) praktički mjesne većinske i narodnosne samouprave, narodnosne zajednice nimaju nikakav utjecaj na odgojni i obrazovni rad škole, kad nastavnu liniju i sredstva daje njima njihov održavatelj tj centar Klebersberg Kuno, i njegovi regionalni centri u Područnoj […]


2013.05.28. | Völgyi predsjednik Hrvatskoga društva

Koljnofsko hrvatsko društvo je dostalo novoga predsjednika. Pri generalnoj sjednici su Gezu Völgyija mladoga odibrali za novoga predsjednika. Völgyi je naslijedio Franju Grubića. Sadašnji načelnik Koljnofa i predsjednik Manjinskoga odbora pri Skupčini Jursko-mošonsko-šopronske županije, Franjo Grubić je prik deset ljet dugo bio u peljačtvu Koljnofskoga hrvatskoga društva. Geza Völgyi mladi je i dopredsjednik mjesne Hrvatske […]


2013.05.26. | Hrvatska samouprava se bori da preživi

Jursko-mošonsko-šopronska hrvatska samouprava kani najti rješenje, da bude mogla poslovati i po dojdući komunalni izbori u Ugarskoj. Polag rezultatov brojidbe iz 2011. ljeta ćedu pri dojdući izbori 2014. ljeta još samo u tri varoši i u šest seli županije smiti odibirati hrvatsku manjinsku samoupravu. Išću pravno i političko rješenje U Horpaču, selu na susjedstvu Unde, […]


2013.05.25. | Sajam gradišćanskih Hrvatov u Borti

Danas za dva tajedne ćedu organizacije Gradišćanskih Hrvatov iz Austrije, Ugarske i Slovačke u Borti prirediti svoj drugi sajam. Prvoga su bili priredili pred dvimi ljeti u Koljnofu. U okviru sajma imaju gradišćanskohrvatska sela iz trih držav mogućnost predstaviti svoje posebnosti, svoje umjetnike, izdanja, folklorne grupe i špecijalitete. Priredit ćedu i folklorni program s nastupom […]