25 ljet povijesni rječnik gh-jezika

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov je pred 25-imi ljet izdao povijesni gradišćanskohrvatski rječnik. Autor István Nyomárkay je u rječniku obdjelao prva izdanja najvažnijih gradišćanskohrvatskih knjig u razdoblju od 1609. do 1909. ljeta.

Obdjelao je i fragmenat Klimpuškoga misala, ada prvoga pismenoga spomenika Gradišćanskih Hrvatov.

Izašao u suradnji s Ugarskom akademijom znanosti

Povijesni gradišćanskohrvatski rječnik ima već od 400 stran. On sadržava oko 5.000 riči iz već od 60 najvažnijih gradišćanskohrvatskih knjig do početka 20. stoljeća. Svakoj natuknici je napomenut i citat i djelo, u kom se upotribljava dotična rič. Pojedine riči su rastumačene u nimškom a neke i u ugarskom jeziku ar je rječnik izašao u suradnji s Ugarskom akademijom znanosti u Budimpešti.

Sastavio ga je István Nyomárkay, ki je umro lani u augustu, skupa sa suradniki Zitom Benkovics, Ildikóm Kálmán, Pétrom Szedlajem i Ágneskom Vörös.