MALI TANCOŠI / KIS TÁNCOSOK

Kad dica ne dojdu k tebi, moraš ti k njim pojt! Naša škola je naša budućnost! Ovako misli i cijela Hrvatska samouprava, tako imamo jur našu školu u naši ruka, u hrvatski ruka, hvala dragomu Bogu! Kanimo nadalje da bude cijeli folklor, tanac i tambura dijel nastave u školi, da naša dica ne samo jezik uču, nego i kulturu i tradiciju našu.

Kod smo rekli, naša škola je naša budućnost! Zato se borimo mi svi, roditelji, direktorica i učitelji, roditeljska zajednica, hrvatska samouprava i općina, svako hrvatsko društvo, da ostane med nami živ naš jezik hrvatski.

Mint ahogy már említettük, s folyamatosan hangoztatjuk, iskolánk a jövőnk. Egy falu akkor él igazán, mikor az iskolában nagy a hangzavar, s a templomban sem üresek a padok.