Hrvatska škola i čuvarnica
Horvát iskola és óvoda

Hrvatska samouprava Koljnofa je bila prva mjesna narodnosna samouprava u Ugarskoj, koja je preuzela od 1. septembara/rujna 2014. obdržavanje Osnovnu školu Mihovila Nakovića. Po dvi ljeti se je ostvario i drugi san naše Hrvatske samouprave, aš smo od 1. septembara/rujna 2016. ljeta i obdržavatelji naše čuvarnice, tr je službeni naziv nastao naše zajedničke bazisustanove Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića.

Osnovna škola i čuvarnica Mihovila Nakovića