Umro koreograf Nenad Breka

Utorak je u starosti od 65 ljet nenadijano umro Nenad Breka, koreograf i bivši plesač folklornoga ansambla Lado. Breka se je već od pol stoljeća bavio folkorom, hrvatskom tradicijskom pjesmom i tanci.

Breka se je rodio 1958. ljeta u Šibeniku i se je jur od mladih ljet počeo baviti folklorom. Tokom ljet je bio kotrig različnih grupov i motor pri utemeljenju sastavov. Još ljetos je kanio nanovič formirati Medjunarodni folklorni ansambl gradišćanskih Hrvata sa sidišćem u Hrvatskom Židanu.

Nenad Breka je kanio školovati kotrige različnih društav tance, tako bi da ovi imali mogućnost da dalje davaju svoje znanje i tance u svoji domaći društvi. 2013. ljeta je peljao plesački tabor u Koljnofu.


Nenad Breka pri plesačkoj djelaonici u Koljnofu 2013. ljeta