20 ljet Europski dan jezikov

Prilikom Europskoga dana jezikov, 26. septembra upozoravaju na bogatstvo većjezičnosti u Europi i na važnost učnje čim već jezikov. Vijeće Europe je utemeljilo ov Europski dan jezikov pred 20 ljeti.

U Europi postoji bezbroj jezikov. Izvornih europskih jezikov da je prik 200. Znanje jezikov da je potribno i svaki ima pravo da se uči jezike. Ovo je jedna od centralnih porukov Europskoga dana jezikov, koga je zaključilo Vijeće Europe u decembru 2001. ljeta. Ovim danom kanu jačati svist. Svist o jezičnoj šarolikosti u Europi, ka neka se očuva i dalje gaji.

Bolje razumivanje različnih kulturov

Jezična šarolikost da omogućuje bolje razumivanje med pojedinimi kulturami. A zvana toga da sliši ova šarolikost med centralne sastavne dijele kulturnoga jerbinstva europskoga kontinenta. Pri sjednici Vijeća Europe u decembru 2001. ljeta su nadalje zaključili da neka se svečuje Europski dan jezikov svako ljeto 26. septembra.