Forum hrvatskih manjin u Zagrebu virtualno

U Zagrebu su pandiljak održali 26. Forum hrvatskih manjin u organizaciji Hrvatske matice iseljenika (HMI). Tema stručnoga skupa je bila „Subetnički identiteti hrvatskih manjinskih zajednic – izmedju tradicije i sredstav asimilacije“.

Većina zastupnikov hrvatskih manjin iz osam zemalj je zbog pandemijske situacije i oštrih mjerov sudjelivala virtualno pri ovom skupu, tako i zastupniki gradišćanskih Hrvatov iz trih zemalj. Online uključili su se Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću (HKD), Rado Janković, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga saveza u Slovačkoj i Franjo Pajrić iz Ugarske. Samo dva zastupniki manjin su realno otputovali u Zagreb, i to predstavnik Hrvatov u Sloveniji i predstavinik Hrvatov u Črnoj Gori. Sudjelivao je i austrijanski veleposlanik u Hrvatskoj, Marko Vuketić iz Pandrofa.

Hrvatska podupira i manjine, ke oficijelno nisu priznate

Ministar vanjskih poslov Republike Hrvatske, Gordan Grlić-Radman je naglasio, da se Hrvatska trudi u svi zemlja, u ki Hrvati oficijelno nisu priznati kot manjina, ipak inštalirati odredjene strukture, ke tribaju kot hrvatske manjinske zajednice.

Tako na primjer Hrvatom u Sloveniji nije priznat status nacionalne manjine, niti imaju posebna zakonska prava ili zastupnika u parlamentu. Oni živu jur stoljeća u područji sjeverne Istre i se jur dugo boru za priznanje. Hrvatska manjina u Sloveniji da broji oko 50.0000 ljudi. Status nacionalne manjine je u Sloveniji priznat samo Talijanom u Istri i Ugrom u okolici Lendave.

Težak položaj Hrvatov u Črnoj Gori

Hrvati u Črnoj Gori su naseljeni u Boki Kotorskoj, ka je do Drugoga svitskoga boja bila dio Hrvatske i potom pripala Črnoj Gori. Zastupnik ondešnjih Hrvatov je pokazao na jako tešku situaciju u Črnoj Gori. Za vrime Jugoslavije se je jako čuda Hrvatov odselilo odanle u hrvatske varoše Zagreb, Split i Dubrovnik, tako danas u Boki Kotorskoj živi samo još oko jedan do dvi tisuć Hrvatov. Ali oni imaju bogatu kulturnu tradiciju još iz dobe renesanse, baroka i klasike.

Za vrime Foruma hrvatskih manjin je boravio hrvatski premijer Andrej Plenković službeno na službenom pohodu u Črnoj Gori. Šef hrvatske vlade je istaknuo važnost očuvanja hrvatskoga identiteta onde i rekao da Bokeljski Hrvati imaju čvrstu i snažnu potporu Hrvatske.

Gradišćanski Hrvati nisu se mogli uključiti u diskusiju

Na kraju izlaganj je bila predvidjena diskusija svih sudionikov. Ali kako je rekao Stanko Horvat se sudioniki, ki su sudjelivali online, pak zbog tehničkih probemov nisu mogli uključiti. Ipak je važno da se je održao ov sastanak, iako s nedostatki, je zaključio Horvat.

Hrvatska matica iseljenika svako ljeto priredjuje Forum hrvatskih manjin, ki tematizira odredjeni segment života hrvatskih manjinskih zajednic u Europi.