Hrvatsko shodišće u Željezno na Brig

U crikvi na Brigu u Željeznu je danas bilo zadnje hrvatsko shodišće ovoga ljeta. Oko 150 vjernikov je sudjelivalo pri svetačnoj maši, ku je služio srebrnomašnik Joško Kuzmić u koncelebraciji s biškupskim vikarom za hrvatske posle Željkom Odobašićem.

Svetu mašu su muzički oblikovali Poljanci iz Vulkaprodrštofa i kantor Štefan Bubić. Večernju je služio farnik Štefan Reimann.

Hrvatska nedilja oficijelno upeljana pred skoro 125 ljet

Hrvatsko shodišće u Željezno na Brig se drži na prvu nedilju u oktobru prilikom spomendana Blažene Divice Marije od svetih očenašev. Hrvatsku nedilju je upeljao 1897. ljeta farnik Karlo Varić, prepošt u Željeznu na Brigu.