Nova dvorana za ples u Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim završili nadogradnju dvorane za tjelovježbanje u Osnovnoj školi Mihovila Nakovića. Školsku dvoranu za gimnastiku su proširili za prostoriju s velikim zrcalom i projektorom, u koj ćedu podučavati ples za dicu osnovne škole i čuvarnice.

U 75 kvadratnih metrov velikoj dvorani imaju i skladišće za narodne nošnje. Stroški za projekt su iznašali 91.000 eurov a financirali su ga s podupiranjem Ugarske vlade. Gradnjom su počeli sredinom 2018. ljeta.

Peljač projekta je bila Hrvatska samouprava Koljnofa na čelu s predsjednicom Marijanom Pajrić.