Konferencija o Zrinskom i Frankopanu

Hrvatska samouprava i Hrvatsko kulturno društvo Šoprona su nedavno priredili medjunarodnu konferenciju na temu Zrinski-Frankopan. Povod je 400. obljetnica rodjenja Petra Zrinskoga i 350. obljetnica smrtne osude dvih hrvatskih velikanov.

Petru Zrinskomu i Franu Krstu Frankopanu je 1671. ljeta u Bečkom Novom Mjestu odsičena glava. Franjo Pajrić je rekao o konferenciji, da je bilo pri ovom sastanku čuda zanimljivih detaljov od kih da su tokom referatov doznali.

Dinko Šokčević naprimjer da je referirao o odnosi Ugarske sa svojimi susjedskimi zemljami u onom vrimenu od 1660. od 1670. ljeta.

Zrinski da je imao uske veze u Šopron, to da povjesničari danas jur dobro znaju. On da je i većputi na svoji putovanji bio gost u Šopronu.

Med predavači su bili Herbert Gassner, Dinko Šokčević, Petar Feletar, Andras Krisch i organizator Franjo Pajrić. Predavanja konferencije ćedu publicirati u juniju 2022. ljeta u 14. broju regionalnih studijov.

Štatue postavljene u Bečkom Novom Mjestu

30.4.1671. ljeta su u Bečkom Novom Mjestu na smrt odsudjeni Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan. On človik, ki je odsikao Petru Zrinskomu glavu u Bečkom Novom Mjestu, da je bio iz Šoprona, tako Franjo Pajrić.