Održali su seminar tancanja u Koljnofu

U Koljnofu su priredili četverodnevni folklorni seminar u tancanju. Na tečaju je sudjelivalo osam školaric mjesne osnovne škole. Pod peljanjem Ivana Mihovca Mikija iz Hrvatske, stručnoga peljača dičjega folklora su se mlade plesačice zavježbale korake tancev iz Koljnofa.

Upoznale su ali i druge tance iz različnih dijelov Hrvatske, tako na peldu iz Medjimurja, Zagorja i Podravine, je rekla Andrea Egrešić, ka je skupa s Gezom Völgyijem mladjim organizirala ov seminar.

Dica se uču hrvatski jezik uz tančene korake

Ne samo učnja tancev je cilj tečaja, nego i hrvatskoga jezika. Ivan Mihovec Miki iz Markuševca, peljač seminara se je s dicom pominao samo po hrvatsku, tako Andrea Egrešić.

Ljetos zbog pandemije nije bilo zvaršne priredbe, ni tečaj za tamburaše. Zato se Andrea Egrešić ufa, da ćedu kljetu moći održati i tamburaški i plesni tabor.