Podužen rok naticanja „100 ljet granice“

Hrvatski akademski klub (HAK) i Hrvatski centar u Beču su produžili rok otvorenoga naticanja s naslovom „100 ljet granice“ do 15. novembra. Inicijatori ovim umjetničkim naticanjem povodom stovete obljetnice Gradišća kanu pokrenuti sadržajni diskurs umjetničkimi sredstvi na različna pitanja.

Vera Buranić od HAK-a je rekla da su podužili rok ar da je u ljetni miseci bilo opet već otprto i ljudi nisu imali toliko lazno i zato nisu dostali toliko predlogov. Zbog toga se ufaju da sada u jeseni moru motivirati ljude, da im pošalju neke kreativne ideje, tako Buranić.

Reflekcija o razvitku narodne grupe tokom 100 ljet

U naticanju kanu izdjelati ča znači 100 ljet Gradišće za Gradišćanske Hrvate, ki su bili zbog granic razdiljeni na četire države Česka, Slovačka, Ugarska i Austrija. To da bi bio uzrok da se reflektira kakov uticaj je to imalo na jezik, kulturu i društvenopolitičko djelovanje, na veze hrvatskih društav u različni država. Na ta pitanja neka se najdu umjetnički odgovori ča se je stalo tokom 100 ljet u hrvatskoj manjini.

Otvoreno umjetničko naticanje prez granic

To more biti na bilo ki način u obliku pjesmic, tekstov, slik, skulpturov tancov ili videov, čagod ki kani, tako Vera Buranić. Ide za kreativni diskurs o tom, kako se je razvila manjina tokom 100 ljet granice prez posebne nagrade, prez starosnih ili jezičnih granic, je rekla Vera Buranić o umjetnočkom naticanju HAK-a.

Video snimka kick-off priredbe naticanja „100 ljet granice“ se nadalje more pogledati na youtube-kanalu Hrvatskoga centra.