Završio je FUEN-seminar u Molisi u Italiji

U Molisi u Italiji je nedilju završio seminar slavskih manjin unutar Federalistične unije europskih narodnih grup (FUEN). U ovoj krovnoj organizaciji europskih manjin imaju slavske manjine svoju djelatnu grupu.

15 zastupnikov manjinskih organizacijov iz devet slavskih manjin i sedam europskih držav je došlo Molisu da bi sobom doprimili svoje perspektivne i se vrnuli neke nekimi novimi. Seminar je dobra prilika za Molisanske Hrvate, da se moru sami predstaviti, da pokažu, kade i kako oni živu i da tematiziraju svoje probleme i poteškoće ali i da prezentiraju pozitivne stvari, je rekao Matic Germovšek, projektni menedžer FUEN-a. Drugi sudioniki moru pokazati svoje iskustvo ili predložiti neko rješenje ili neke ideje.

Glavna tema seminar je situacija Moliških Hrvatov

Najvažniji cilj je uspostavljenje kontakta po dugoj pauzi zbog korone. Svi skupa da sada želju opet krenuti na normalni način djelanja. FUEN kot najveća krovna organizacija europskih manjin more nuditi podupiranje Moliškim Hrvatom, ki su kot jako malobrojna manjina u prilično teškoj situaciji. Od 2018. ljeta je zaklada Agostina Piccoli, ka zastupa Moliške Hrvate, kotrig FUEN-a.

Moliški Hrvati su potomci Hrvatov iz makarskoga primorja, ki su se početkom 16. stoljeća isto kot Gradišćanski Hrvati iselili iz stare domovine. Ali išli su ne kot današnji Gradišćanski Hrvati na sjever nego prik morja na zapad u južnu Italiju.

Velik problem je manjkanje vlašćih škol

Manjina broju samo kih 1.700 ljudi u tri seli, i to Kruč, Štifilić i Mundimitar. Aktualno Moliški Hrvati na primjer nimaju vlašće škole, iako bi ova za očuvanje jezika bila jako važna. Dogovoreno je da će FUEN kot priznata organizacija će upozoriti na ov nedostatak na medjunarodnoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Djelatna grupa slavskih manjin (AGSM) je izdala brošuru, u koj se prikazuje kulturna i jezična šarolikost Europe. Po nimškom izdanju postoji sada i verzija na standardnom hrvatskom jeziku, a predvidjeni su prijevodi na čim već drugih jezikov, je rekao Germovšek.