Koljnof će dostati duhovni centar

U Koljnofu općina i fara gradu duhovni centar kod hodočasne crikve izvan sela. U prvom koraku ćedu napraviti novi farof za oko 120.000 eurov. U drugom koraku ćedu napraviti prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe.

Dosadašnji farof, ki je u centru sela, su prodali, je rekao načelnik Franjo Grubić.

Stari farof prevelik za jednoga farnika

Stari farof u Koljnofu s dvimi kati da nije bio iskorišćen i prevelik za jednoga farnika. Zato su došli na ideju ga prodati i graditi manju i moderniju zgradu. Sponzor, rodjeni Koljnofac, je kupio staru zgradu i će kot poduzetnik graditi novi farof. Ponudilo se je zemljišće kod hodočasne crikve u vlasničtvu crikve i općine, je rekao Franjo Grubić.

Rodila se je ideja o duhovnom centru za hodočasnike

Pokidob redovito hodočastu vjerniki iz Austrije, Slovačke i naravno i iz Ugarske k Črnoj Madoni na Veliku mašu ćedu graditi ne samo farof nego i duhovni centar, kade moru hodočasniki prenoćevati i se odmarati, tako Franjo Grubić. U ovom bi mogli prirediti i vjeronauk za dicu ili različne vjerske programe.

Stari farof bi mogao biti starački dom

Novi farof kanu zgotoviti do 18. decembra, a onda kanu dalje graditi na duhovnim centru. Sve skupa će imati površinu od malo već od 300 kvadratnih metrov. Farnik Koljnofa, kanonik Antal Németh bi se na početku 2021. ljeta jur mogao useliti u novi farof.

U starom farofu predvidja novi vlasnik peljati starački dom za oko 20 do 40 ljudi, je rekao načelnik Koljnofa Franjo Grubić.