Franjo Pajrić je navršio 80 ljet

Učitelj i kulturni aktivisti Franjo Pajrić iz Koljnofa je 25. novembra svečevao svoj 80. rodjendan. Dugoljetni direktor osnovne škole Mihovila Nakovića je bio i prvi predsjednik Društva Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj i predsjednik Čakavske katedre u Šopronu.

Franjo Pajrić je desetljeća dugo stao na čelu Hrvatskoga kulturnoga društva u Koljnofu. Doprimio je prve tambure u selo i skrbio se je za skoro sve kulturne priredbe u Koljnofu. 1964. ljeta nastao je direktor kulturnoga doma i peljač kulturnoga društva. Ončas sklopio je prve veze s gradišćanskohrvatskimi društvi u Gradišću, i to s trajštofskimi tamburaši. Djelovanje na hrvatskom kulturnom polju je za vrime komunizma u Ugarskoj bilo teško. Ipak je Feri Pajrić početkom 1970-ih ljet utemeljio hrvatski klub i zbor.

Po padu Željeznoga zastora u Ugarskoj 1990. ljeta pretvorio je hrvatski klub u „Hrvatsko društvo“ u Koljnofu. Društvo se izgradilo veze s grupami iz Hrvatske. Ne samo na kulturnom polju se je Feri Pajrić zalagao za obdržavanje hrvatskoga jerba. I kot učitelj, a od 1990. ljeta direktor osnovne škole „Mihovil Naković“ mu je ležalo na srcu, da bi se podučavao gradišćanskohrvatski jezik a ne samo srpsko-hrvatski jezik.

Feri Pajrić je 2001. ljeta stupio u mirovini kot učitelj a 2002. ljeta je predao predsjedničtvo Hrvatskoga društva u ruke Franje Grubića.