Ljetošnja trgadba kašnje nego zadjna ljeta

Trgadba kod nas u Gradišću je u punom toku. Po dosta izazovnom ljetu pandemije vinogradari gledaju pozitivno u budućnost. Neki vinogradari su pri prodaji vina kreirali nove pute. Grojze da ima jako dobar kvalitet a i u pogledu na količinu su vinogradari ljetos zadovoljni.

Prem manje količine ipak zadovoljni

Ljetošnji kvalitet grojza isto jako veseli vinogradare. I s količinom da su zadovoljni, prem da je ljetos za oko 20 ili još i 30 procentov manje urodje nego lani. Lani da su imali sigurno već nego normalno. Ljetos da je bilo jako suho, tako da je suša bio veći problem kroz cijelo ljeto.

Dobra prodaja na sajmu

Prosječna količina i dobar kvalitet su ali samo neki uvjeti, da bi se vino moglo dobro prodavati na sajmu. Kot je pokazalo minulo ljeto pandemije su neki sajmi za vinogradare ostali zatvoreni.

Zbog toga su išli novim putem prodaje a to da su konzumenti dobro primili. Zbog toga da ćedu i ljetos, prem da su za sada sektori kot gastronomija, hotelerija i kultura otvoreni, ove nove strategije pri prodaji nastaviti. Tomu sliši na primjer pojačana direktna prodaja ili prodaja u internetu.