Završen Tamburaški i čitalački tabor

U Koljnofu je petak završio Tamburaški i čitalački tabor. Jur 25 ljet dugo nudi osnovna škola Mihovil Naković svojim učenikom šarolik program pri taboru. Obično ovu petdnevnu priredbu imaju pred ljetnimi prazniki.

Ljetos je to drugačije, ar zbog pandemije nisu smili održati tradicionalni tabor na koncu školskoga ljeta, je rekla ravnateljica škole, Agica Sárközi.

Vježbanje tambure i hrvatskoga jezika

Ali pokidob su bila dica zatovrena doma i su si i roditelji željili ov tabor, su ga sada održali. Pri njemu je sudjelivalo 39 dice, od kih je bilo 15 tamburašev. Tamburaši su vježbali cijelo otpodne.

A dica čitalačke grupe su zavježbala igrokaz, napravila salatu od sadja, se tako naučila hrvatske izraze odnosno su imala naticanja u hrvatskom jeziku. Pri čitalačkom taboru se gleda nato, da se školari na igrajući način nauču hrvatski jezik, je rekla Agica Sárközi.

Nudili su dici i zabavni program s izleti

Otpodne su stali izleti na programu. U Prisiki su pohodili muzej sakralne umjetnosti, a u Kisegu su si pogledali tvrdjavu. Uzato su bili učietlji s dicom se kupati odnosno jahati. Tabor da je važan za školski život, tako Agica Šarközi. Iako je bilo ljetos manje dice, ar obično sudjeluje prik 50 školarov pri taboru.

Ovo je bio jur četvrti tabor u Koljnofu u ovom ljetu. Održali su jednoga za učnju nimškoga jezika, jedan tabor u prirodi kot i narodnopisni tabor, je rekla Agica Šarközi, ravnateljica škole. U Ugarskoj počinje prvoga septembra novo školsko ljeto.