Najave za Folklorni tabor u Koljnofu

U Koljnofu organiziraju ljetos po 16. put Folklorni tabor. Od 22. do 29. julija ćedu se zainteresirani mladi moći vježbati tamburanje i plesanje. Najave za ov tabor su još moguće do nedilje.

Tamburaše ćedu ljetos podučavati u dvi grupa Tomislav Mihovec iz Hrvatske i Mario Zbiljski iz Austrije, a učitelj za narodni tanac će biti Ivan Mihovec Miki iz Hrvatske. Lani je pri ovom taboru sudjelivalo 25 mladih iz Ugarske, Austrije i Hrvatske. Koordinatorica ljetošnjega tabora je Monika Egrešić Taschner.

Kontakt, informacije:
Monika Egresits Taschner +36 20 910 5335, kultur@kophaza.hu

Kot je rekla Monika Egrešić Taschner je broj diozimateljev ljetos limitiran. To znači u grupa za tamburanje ćedu ljetos primiti po 20 mladih a u grupu za tancanje med 20 i 30 ljudi. Vježbati da ćedu tance i jačke iz Gradišća i Podravine. Pozvani su mladi od 12 ljet, ovako Monika Egrešić Taschner.

Postoji i mogućnost noćevanja u Koljnofu

Uz tečaje tamburanja i plesanja ćedu diozimatelji moć sudjelivati pri različnom zabavnom programu. Tako predvidjaju organizirati izlet u Šopron i u Čepreg, isto kot i hrvatski „activity“, a imat ćedu i predavanje kako se oblicaju nošnje. Diozimatelji imaju mogućnost da noćuju u Etnomemorijalnom centru, ovako Monika Egrešić Taschner. Oni ćedu primiti svaki dan ručenje, objed i vičeru.

Različne institucije podupiraju ov Folklorni tabor

Glavni organizator tabora je Etnomemorijalni centar Gradišćanskih Hrvatov u Koljnofu. Stroški za tabor iznašaju odvisno od noćevanja ili 47.000 ili 17.000 forintov.