Otvoren interaktivni muzej u Koljnofu

U Koljnofu su petak svetačno otvorili i blagoslovili interaktivnu izložbu „HRVATI – Gradišće prez granic”. Med brojnimi časnimi gosti je bio Zvonko Milas od Državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izložba je dio novoga muzeja u potkrovlju općinskoga stana. Kaže gradišćanskohrvatsku povijest od doseljenja do danas i naselja cijele regije.

Prik interaktivnih igar se pohodniki uču i o folkloru i načinu žitka Gradišćanskih Hrvatov. Novi muzej su općina i mjesna hrvatska samouprava realizirali pomoću Europske unije i Ugarske, je rekao načelnik Franjo Grubić.

Sve zainteresirane čekaju od jutra do otpodneva u djelatnom vrimenu općinskoga stana. Organizatori očekuju u interaktivnom muzeju kih 3.500 pohodnikov iz Ugarske, Slovačke, Austrije i Hrvatske.

Kultura i povijest Gradišćanskih Hrvatov

Novi interaktivni muzej je nastao na inicijativu općine Koljnofa, ali i Hrvatske samouprave u Koljnofu uz pomoć Europske unije. Koncepciju su realizirali muzeologi, grafičari, povijesničari, fotografi i likovni umjetniki. Uz povijest i kulturu gradišćanskih Hrvatov kažu i stare meštrije, tako muzej nije samo interaktivan nego i edukativan.

U muzeju kažu velikane gradišćanskohrvatskoga naroda i okolice na sedam tablov, po planu ćedu imati 10. U hiži povidajkov dica moru slušati crtiće iz regije Niuzajskoga jezera i iz okolice Šoprona.

U sekciji folklora svi pohodniki moru probati staru hrvatsku pratež, informirati se o nošnja iz različnih sel iz Ugarske ali i iz Austrije. Uza to moru probati instrumente prik posebnoga programa na tableti.

Planirani su i tečaji za kuhanje

U kuhinji kanu nuditi tečaje kuhanja starih jilišev kot na primjer žgancev, ali i prez toga svi moru pogledati začine, ki su sastavni dio gradišćanskohrvatskoga jelovnika.

Dica putem interaktvnih igrov moraju na primjer sastaviti u okviru puzzle-a dvorac u Kisegu ili najti naselja ili znamenitosti ki ležu na Jantarskoj cesti.

Podupiranje iz različnih loncev

Za interaktivni muzej su dostali podupiranje iz različnih loncev, tako je doplitala Europska unije k muzeju isto tako i Matijaš Firtl, poslanik u ugarski parlamenat. Svega skupa je pregradnja i inštalacija interaktivnoga muzeja stala 400.000 eurov, je rekao načelnik Koljnofa, Franjo Grubić.

Hrvatsko kulturno društvo u Željeznu je isto podupiralo novi interaktivni muzej u Koljnofu. HKD je muzeju stavio na raspolaganje svoje materijale, slike i podatke o gradišćanski Hrvati, ke su izdjelali za knjigu „Povijest Gradišćanskih Hrvatov“.