Izložba o svetom Martinu u Prisiki

U Ugarskoj su na Martinju stupile na valjanost mjere takozvanoga lockdowna s ciljem da bi se smanjio broj inficiranih koronavirusom. Tako su 30 dani dugo zatvorili i sve muzeje. Od toga je pogodjena i Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj u Prisiki.

Onde su stoprv pred kratkim otvorili putujuću izložbu o sv. Martinu, ka je nastala u suradnji s Institutom sv. Martina u Sambotelu.

Kot je rekao direktor Zbirke sakralne umjetnosti, Andraš Handler, je ta putujuća izložba jur bila u Sambotelu i Kisegu kot i u Zagrebu pak Rimu, a ljetos je došla u Prisiku.

Izložba neka bi i u decembru ostala u Prisiki

Na 12 mobilni paneli su na obadvi strani prikazani put i djelovanje svetoga Martina, ki je rodjen 316. ljeta u Sambotelu, ondašnjoj Savariji i ki je umro u Candesu kod Tours-a u Francuskoj.

Zbog pandemije je muzej u Prisiki sada morao zatvoriti svoja vrata. Handler kani dostignuti, da bi izložba do kraja ljeta mogla ostati u Prisiki tako da bi ljudi barem u decembru mogli još viditi putujuću izložbu. Direktor Zbirke sakralne umjetnosti je naglasio, da „se naši Hrvati jako vežu uz svetoga Martina“. To da se kaže i u činjenici da Plajgor, Unda ili Koljnof imaju svetoga Martina za patrona, ki je i čuvar željezanske pak sambotelske biškupije.