Krenula grupa „Po staza naših starih“

Iz Koljnofa je petak krenula grupa od 12 ljudi na putovanje pod geslom „Po staza naših starih“. U dojdući deseteri dani ćedu mladi ljudi pod peljanjem Franje Pajrića obajti znamenita mjesta u Hrvatskoj, Ugarskoj, Austriji i u Slovačkoj.

Pohodit ćedu ona mjesta, ka su vezana uz povijest Gradišćanskih Hrvatov a delegacija sama će prezentirati jačke, tance ali i izložbe o prošlosti Hrvatov u nekadašnjoj zapadnoj Ugarskoj. Petak su stigli u Hrvatsku Kostajnicu u Hrvatskoj.

Projekt dura 20 ljet

Karavanu „Po staza naših starih“ priredjuju od 2013. ljeta svako drugo a završit ju kanu 2033. ljeta.

Onda će biti 500 ljet da su se Gradišćanski Hrvati naselili na području današnje Austrije, Slovačke i Ugarske.

Karavana će štartati u Kostajnici

Grupa je zapravo kanila štartati u Bihaću u Bosni i Hercegovini, ali zbog napete političke situacije, nisu kanili načiniti neugodnosti ondešnjoj maloj hrvatskoj enklavi. Zato ćedu početi putovanje u Hrvatskoj Kostajnici, gradiću ki leži na rijeki Una na granici Bosne i Hercegovine, je rekao Franjo Pajrić.

Grad je bio nekada u vlasničtvu Nikole Šubića Zrinskoga. Kad je 1556. ljeta Zrinski bio na putu u Siget, da bi ga spasio od turske opsade, je bosanski paša Malkoč-beg napao Kostajnicu i zauzeo grad, je rekao Franjo Parjić o povijesti Hrvatske Kostajnice.

I ljetos nimaju sudionike iz Austrije

Ljetos se je Franji Pajriću skoro ugodalo imati po prvi put sudionike iz Austrije, ali ne Gradišćanske Hrvate nego Hrvate ki živu u drugoj generaciji u Linzu u Gornjoj Austriji. Ali jedna divojka od njih se je naranila pri probi za skupnu koreografiju u Koljnofu, tako da i ov put neće biti sudionikov iz Austrije.

Karavana će putovati kroz Hrvatsku, Ugarsku, Austriju i Slovačku. U Češku, u Južnu Moravsku ćedu vjerojatno stoprv 2021. ljeta, tako Franjo Pajrić, peljač projekta.

Karavana od 20 ljudi je pred dvimi ljeti bila u Gradišću, kade su sudioniki pohodili ruševinu na Landžeru kot i sela Bajngrob i Kalištrof.