Koljnofski djedi na Riječkom karnevalu

Hrvati iz Šoprona i Koljnofa su tri dane dugo bili u Hrvatskoj, kade je grupa od 50 ljudi sudjelivala pri završnoj povorki riječkoga karnelava. Ali bili su i kod Čakavske katedere u Grobniku i u centrali Čakavskoga sabora u Žminju, ar Šopron ima jedinu čakavsku katedru izvan Hrvatske.

Po riči Franje Pajrića su u Grobniku predstavili i svoju najnoviju publikaciju, i to knjigu pod naslovom „Glagoljica – mistično pismo“. Polag Pajrića je znanost sa svojom teorijom o ovom staroslavenskom pismu u slipoj ulici, tako da se u ovoj knjigi to razmatra s druge strani. Gradišćanski Hrvati već ništ od toga ne nosu u sebi, ali ipak je tote čuda već o čem bi se moglo govoriti, tako Pajrić.

Koljnofci sudjelivali pri Riječkom karnevalu

Koljnofski djedi su jur tri pute sudjelivali pri Riječkom karnevalu. To je velika manifestacija na ku dojde kih 100.000 gledateljev a sudjeluje oko 14.000 ljudi, je rekao Pajrić. Oko 50 Koljnofcev je predstavilo posebnu koreografiju iz mjuzikla „Hair“. „Ov put smo bili hippiyji iz sedamdesetih ljet i širili smo ljubav i razumivanje“, je rekao Pajrić.

Uživali povijest, kulturu i kuhinju

Grupa od oko 50 Koljnofcev je tri dane bila u Istri. Kako je rekao Franjo Pajrić imaju svenek cilj, da sastavu program tako da to ima kakovu vezu s Gradišćanskimi Hrvati ili s Koljnofom. Uz prezentaciju odzgor spomenute knjige o Glagoljici su peljali i razgovore, da se Gradišćanske Hrvate stavi pod zaštitu nematerijalnoga kulturnoga dobra Republike Hrvatske, pokidob čuvamo stari jezik, tako Pajrić.

Zvana toga su bili na izletu u Rovinju, kade su uživali kulinarijske špecijalitete i razgledali špilju u blizini Žminja.

2017. ljeta su Koljnofci takaj bili na Riječkom karnevalu.