Priprave puta „Po staza naših starih“

Počele su priprave za ljetošnje putovanje „Po staza naših starih“, ko organizira Koljnofac Franjo Pajrić. Ov put ćedu biti na putu od 5. do 14. julija. Put će sve zainteresirane o povjesti Gradišćanskih Hrvatov peljati od Bihaća u Bosni i Hercegovini prik Hrvatske Kostajnice, Siska, Lipovljani, Virje, Koljnofa, Požona i Šenkvice u Mokry Haj u Slovačkoj.

Onde će biti svetačni program različnih grup prilikom 450. obljetnice preseljenja Hrvatov iz Šenkvic u Mokry Haj. Ov put osebujno pozivaju Gradišćanske Hrvate iz Austrije, ki dosidob još nisu sudjelivali pri ovom putovanju, je rekao organizator Franjo Pajrić. Prvi sastanak ekipe, ka jačkami i tanci oblikuje nastupe, će biti 12. aprila u Koljnofu.

„Po staza naših starih“ do 500. obljetnice selidbe

Putovanje „Po staza naših starih“ priredjuju svako drugo ljeto. Projekt su pokrenuli 2013. ljeta, a završit ga kanu 2033. ljeta. Onda će biti 500 ljet da su se Gradišćanski Hrvati naselili na području današnje Austrije, Slovačke i Ugarske.