Izbor kotrigov Savjeta Hrvatov izvan Hrvatske

Hrvatske zajednice izvan Hrvatske su pozvane da predlažu svoje kandidate, ki neka budu predstavniki u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske. Gradišćanske Hrvate iz Austrije u tom gremiju dosle zastupaju Gabriela Novak-Karall i Stanko Horvat. Iz Slovačke je to Radoslav Janković a iz Ugarske Franjo Pajrić.

Spomenuti savjet, čiji mandat dura četira ljeta, se sastoji od 17 zastupnikov hrvatskih manjin, 29 zastupnikov hrvatskoga iseljeničtva i devet zastupnikov Hratov iz Bosne i Hercegovine. Do 20. augusta moru hrvatske zajednice poslati svoje predloge diplomatsko-konzularnomu zastupničtvu Hrvatske.