Forum dijaloga hrvatskih društav

Oko 50 funkcionarov iz 12 hrvatskih društav je sudjelivalo dva dane dugo pri Forumu dijaloga pod geslom „Zajedno“ na tvrdjavi Solunak. Cilj sastanka, na koga su pozvali Hrvatsko kulturno društvo (HKD) u Gradišću i koordinacijski odbor hrvatskih društav, je intenzivirati suradnju za oblikovanje budućnosti Gradišćanskohrvatske narodne grupe.

Ovom priredbom su dostali funkcionari regionalnih i nadregionalnih društav mogućnost umrižavati i družiti se, je rekao Joži Buranić, potpredsjednik HKD-a i glavni organizator priredbe. Iako se aktivisti različnih društav dobro poznaju, se oni premalo vidu krez ljeto. Cilj je bio najti perspektive, skupnu strategiju i put, kako izdjelati nove projekte za suradnju. Dodatno je važno, pomoći funkcionarom, da vidu da nisu sami i motivirati je za daljnje djelo.


Joži Buranić, potpredsjednik HKD-a, je glavni organizator priredbe

Študije „Učinak djelovanja“ i zaključki
Pri ovom sastanku imali su profesionalno podupiranje Veronike Mesarić, ka je peljala krez djelaonice. Sudionicam i sudionikom su prezentriali spoznaje študije, ku je dao izdjelati HKD o tom, ča si želju kotrigi društva. Najvažnije težišće djelovanja – ovako rezultat študije – neka bude skrb za mladinu i najmladje, to znači gajenje jezika doma.


Veronika Mesarić je peljala djelaonice Foruma dijaloga

Uza to su se u Solunku bavili i pitanji školstva. Direktorica Dvojezične savezne gimnazije u Borti, Iris Žoter je predstavila svoju školu, a Gabrijela Novak-Karall od Hrvatskoga centra je predavala o planu dvojezičnoga odgoja i obrazovnoga sustava za Hrvate u Beču.

„Kako dostignuti mladinu“
Študija je pokazala, da mlade moremo dostignuti samo kroz nove socijalne medije, a to je izazov, ar tribamo zato mlade ljude, ki stalno baraću njimi, ovako Buranić. U drugom koraku da će biti jako važno s mladimi uspostaviti neku emocionalnu vezu. Zato će biti potribno, da mladinu regionalno i nadregionalno skupa dostanemo i da onda doživu ča emocionalno zvanaredno pozitivnoga, skicirao je Buranić buduće postupanje.

Djelatni krugi za izdjelanje skupnih projektov
Skupna strategija i uža suradnja hrvatskih društav bi se zrcalile u skupni projekti. Pri Forumu dijaloga da su nabrali čuda idejov, ovako Buranić. Konkretne projekte da ćedu pravoda morati izdjelati u posebni djelatni krugi. Za dojduće ljeto su društva zapravo jur fiksirala svoje plane.


Prikazali su na stijeni planirane projekte za 2024. ljeto

Dvodnevno spravišće je i učvrstilo suradnju prik granic, se veseli Buranić. Tako su bili nazoči zastupniki hrvatskih društav iz Slovačke i Ugarske.

Vabiti nove aktiviste za suradnju u društvi
Hrvatska društva moraju premišljavati, kako moru nastati zanimljivija za mladinu i za druge ljude, kako je moru zadobiti za angažman u društvu, je rekao Buranić. Za budućnost bi morali vabiti nove kotrige i osvidočiti ljude, da je vridno zalagati se u hrvatskom društvu.


Bavili su se i temom da se mora prikazati vridnost većjezičnosti

Zato da su pravoda potribne dobre strukture i dovoljno pinez. Ali dosada da se nije ugodalo izgraditi čvrste strukture, barem ne u prispodobi s drugimi narodnimi grupami na primjer sa Sorbi u Nimškoj, je rekao Buranić. A ča naliže pitanje financijskih sredstav, ćedu društva jur vrijeda biti konfrontirana problemom inflacije.