Brojna shodišća na Veliku mašu

Na vikend svetka Velike maše, na Unebozeće Blažene Divice Marije su širom Gradišća shodišća u marijanski hodočasni mjesti. Održavaju tradicionalno hrvatsko shodišće u Vincjetu ali i Hrvati hodočastu i u brojna druga nimška sela, u ki imaju hrvatske maše.

U Lovreti se počinje shodišće ophodom sa svićami subotu navečer u osmi. Nedilju će mladomašnik Ivan Vukčević u desetih služiti hrvatsku mašu. Kod koljnofske Črne Madone će biti hrvatska maša nedilju u devetih dopodne. U Ratištofu, u najstarjem marijanskom hodočasnom mjestu u Gradišću, je hrvatska maška u pol devetoj jutro na Veliku. U Ratištof svako ljeto hodočastu brojni hrvatski vjerniki iz okolišnih sel. Dan kašnje, na dan Svetoga Rokuša imaju Gerištofci svoje tradicionalno shodišće.

1988. ljeta je na inicijativu prvoga željezanskoga biškupa Štefana Lászla u pripravi prvoga apoštolskoga pohoda pape Ivana Pavla II. pokrenuto hrvatsko shodišće u Vincjetu.

Hrvatsko shodišće u Vincjetu od 1988. ljeta

U hodočasnoj crikvi u Vincjetu navečer imaju fatimsku pobožnost s tamburaškom grupom Skupčina. Nedilju je maša u deseti dopodne s Tamburicom i zborom Sveti Martin.

U Fratrovom Selu je nedilju u devetih dvojezična sveta maša pod vedrim nebom. Iz Pinkovca vjerniki hodočastu u Krtež, kade je subotu ophod sa svićami a nedilju hrvatska maša u pol devetoj.

Hrvatski vikarijat koordinira shodišća

U biškupiji Željezno je komitet za hodočašćenje odgovoran za organizaciju velikih shodišć u inozemstvo ali i manjih shodišć širom Gradišća. I Hrvatski vikarijat, na čelu s biškupskim vikarom Željkom Odobašićem, koordinira shodišća. Za to je od ljetos suodgovorna Vulkaprodrštofka Karin Borenić. Ona je jur pred tridesetimi ljeti, i to od 1991. do 1993. ljeta djelala u Hrvatskoj sekciji.

S prvim januarom ovoga ljeta je ona počela službu u Hrvatskom vikarijatu. Nje zadaća je i da se skupa s peljačicom ureda, Agnjicom Bubić, skrbi za domaću stranicu Glasnika u internetu. Crikveni Glasnik je ljetos uostalom svečevao svoju 75. obljetnicu postojanja.