Novi autoput do Šoprona napreduje

U Ugarskoj napreduje gradnja novoga autoputa M85, ki će peljati od Jure prik Šoprona do državne granice kod Klimpuha. 44 kilometri od 110 kilometrov dužičke ceste su jur gotovi. Sada gradu na dijelu južno od Niuzaljskoga jezera i kod Šoprona.

Novi autoput će u velikom peljati paralelno postojećoj saveznoj cesti, mimo graničnoga prelaza kod Koljnofa i Kerestura i će pak sjeverno zaobilaziti Šopron. Kako će točno peljati zadnji kus autoputa do granice kod Klimpuha još nije odlučeno.

Na austrijanskoj strani falu plani za priključak na autoput A3. Poduženje autoputa do granice da nećedu ostvariti ako mjere protiv larme ne odgovaraju volji pogodjenih stanovnikov, je kot jur lani nanović potvrdio budući zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil (SPÖ). Sad mora ASFINAG planirati i pak ostvarati odgovarajuće mjere, je rekao Doskozil u razgovoru s ORF-om Gradišće.

Još fali oko 58 kilometrov autoputa do Šoprona

Savezna cesta med dvimi najvažnijimi varoši u zapadnoj Ugarskoj, ada Šopronom i Jurom, je jako opterećena prometom i zbog toga postoju jur dugo plani o izgradnji štreke. Pred nekolikimi ljeti su tim i počeli. Prvi, 44 kilometre dugi kusić jugozapadno od Jure je jur otvoren.

Od lani djelaju na 57,4 kilometre dugom kusiću, ki će peljati južno od Niuzaljskoga jezera uz postojeću cestu do Šoprona, koga će sjeverno zaobilaziti. Gradjevinska djela kanu zgotoviti do 2020. ljeta.