5. miCROfon u Petrovom Selu

U Petrovom Selu su nedilju po peti put održali naticanje za mlade jačkare i jačkarice imenom miCROfon. Naticanje priredjuju Hrvatska državna samouprava, Kulturno prosvjetni centar Hrvatov u Ugarskoj kot i organizatori iz Petrovoga Sela za mladinu u starosti od 14 do 26 ljet.

Sudjelivalo je osam mladih iz različnih ugarskih regijov, u ki živu Hrvati. Dobila je Lucija Barilović iz Petrovoga Sela.

Treto mjesto naticanja je položio Mate Balogh iz Baje, a drugo Fanni Budai iz Kerestura. MiCROfon je po prvi put uživo emitirala Televizija Croatica.

Handler: event je za bio lip doživljaj

O cilju i ljetošnjem naticanju je rekao organizator iz Petrovoga Sela, Andraš Handler, da se mladi ljudi iz različnih krajin moru upoznati i skupa prebaviti dva dane. I sudioniki i sudionice kot i publika da su uživali naticanje, ko je po jednoljetnoj pauzi zbog koronavirusne pandemije opet bilo moguće, tako Handler.

Broj mladih, ki su se naticali, da nije tako velik kot pred pandemijom, nek kvalitetom jačenja da su jako zadovoljni, tako Handler. Za mlade da nisu važne kakove velike nagrade, oni da sudjeluju iz ljubavi i entuziazma za muziku.

Naticanje su organizirali kot pred pandemijom

U pogledu na održanje priredbe da je bilo sve moguće prez kakovoga ograničenja zbog pandemije, tako Handler. Mlade jačkarice i jačkare je opet pratio miCROfon live-band, ki je prema koncu igrao mali koncert s pjevačem grupe Latino, Željkom Krušlinom Kruškom, ki je bio i kotrig žirija.

U žiriju su još bili Mladen Filaković, član tamburaškoga sastava Bačka i voditelj Kulturnog centra bačkih Hrvata, i Sabina Kapitar-Wagner, učiteljica glazbe i pjevačica petroviskoga Pinka-benda. Moderatori programa su bili Mirjana Steiner i Rajmund Filipović.

Posebnu nagradu Croatice je dobila Kristina Grafleitner iz Bizonje, a osebujnu nagradu, ku je ponudio glasnogovornik Hrvatov u Parlamentu Jozo Solga, je dostala Emesi Bödő od pečuške gimnazije.