Koljnofci se pripravljaju na Riječki karneval

U Koljnofu su se projdući vikend probali za nastup pri karnevalu u Rijeki. Ov grad u Kvarnerskom zalivu je svako ljeto centar karnevalskoga zbivanja u Hrvatskoj. Koljnofci su jur nekolikokrat sudjelivali pri velikoj medjunarodnoj povorki na riječkom Korzu.

Koljnofci ćedu ljetos po osmi put sudjelivati pri 40. jubilarskom Riječkom karnevalu, a lani su bili jedini sudioniki iz iznozemstva, je rekao organizator Franjo Pajrić.

Koljnofci ćedu ljetos biti „kroidi Ilirije“

Ljetos ćedu biti Koljnofci „kroidi Ilirije“, a predstavit ćedu zviježdje: Pri zahadjanju sunca se kažu Orion, Bik i Vlašići. Traktor će vlići prikolicu s velikom platformom, tako organizator Franjo Pajrić.

Na prikolici ćedu biti Bik s trimi glavi, Tri zvijezde Orionovoga pojasa, ki su u ilirskoj tradiciji Tri kralji, a Plejade ćedu biti predstavljene kot 7 lampušev, ki ćedu svititi. Na koli će biti oganj, a i vlašću muziku ćedu Koljnofci imati s frulom i bubjni.

Karnevalska povorka će biti nedilju u Rijeki

Sudjelivat ćedu 30 ljudi, najveći dio je iz Koljnofa, a neki iz Šoprona i Hrvatske. Koljnofci su došli na poziv grupe Pašac iz Rijeke s kom gaju prijateljske veze, tako Franjo Pajrić. Grupa Pašac će u maju dojti u Koljnofu, kade ćedu održati i ophod.

A medjunarodna karnevalska povorka u Rijeki će biti nedilju, 19. februara u 12.00 i će durati do prilično 21.00. Pri povorki će sudjelivati 98 grup i pirlično 10.000 maskiranih ljudi, tako Franjo Pajrić. Koljnofci ćedu se subotu spraviti na put u Rijeku. Pred trimi ljeti su Koljnofci bili kostimirani kot druidi.