Umro hobi slikar Miško Gludovac

Po teškom betegu je umro Miško Gludovac iz Koljnofa. Bio je duga ljeta angažiran kot crikvešnjak u rodnom selu a istaknuo se je i kot hobi slikar.

U zadnji dvi desetljeći stvorio čuda slik

Miško Gludovac se je rodio 1956. ljeta. Jur kot junak je počeo slikanjem. Kašnje su mu bili posao i obitelj važniji ali pred prilično dvimi desetljeći je opet zgrabio kist i počeo moljati. Od onda je naslikao nekoliko sto slik uljem na platnu.

Miško Gludovac je izlagao uz druga mjesta i u Hrvatskom centru u Beču i u Pečuhu u Ugarskoj, kad je grad 2010. ljeta bio Europski varoš kulture.

Tri njegove slike visu u koljnofskoj kapelici

U koljnofskoj kapelici visu tri slike od Miške Gludovca. On je jako dugo bio desna ruka koljnofska farnika i je pomagao kot farski sekretar. Stanovao je u blizini koljnofske crikve sv. Martina.

Onde će biti i sveta maša zadušnica za pokojnoga dojduću subotu, 12. oktobra. Pred tim će biti pokop na koljnofskom cimitoru u 14.00.