Održan dičji festival Cvrčak u Koljnofu

U kulturnom domu u Koljnofu su subotu po pandemiji po prvi put opet održali Cvrčak, dičji folklorni festival. Sudjelivalo je oko 130 dice iz Koljnofa, Unde, Sambotela, Hrvatskih Šic, Hrvatskoga Židana, Gornjega Čatara i Petrovoga Sela. Dica su nastupila u 13 grup.

Pred svim za dicu da je važno da imaju mogućnost predstaviti se publiki, je rekao jedan od organizatorov, Rajmund Filipović. Ovakovi nastupi da male folkloraše svenek motiviraju.

Dica da si rado na hrvatskom jeziku jaču ili uvježbaju hrvatske tance. Organizatori se ufaju, da ćedu je ovim moć motivirati, da se i pominaju na hrvatskom jeziku, tako Filipović.

Dičji festival Cvrčak su ljetos priredili po šesti put. Priredbu organizirali su Hrvatska samouprava Koljnof, Društvo gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj (DGHMU), Hrvatska samouprava Željezne županje, Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj, Koljnofsko hrvatsko društvo kot i Mladi Koljnofci (MladiK).