Izašao Hrvatski iseljenički zbornik

Izašao je Hrvatski iseljenički zbornik za 2023. ljeto. U ovoj trojezičnoj – hrvatskoj, španjolskoj i engleskoj publikaciji Hrvatske matice iseljenika se spominja i djelovanje Gradišćanskih Hrvatov.

Jezikoslovkinja Sanja Vulić predstavlja u aktualnom Hrvatskom iseljeničkom zborniku projekt o istraživanju gradišćanskohrvatskih govorov. U okviru ovoga projekta, ki se je rodio pred već od deset ljet na inicijativu Edite Mühlgaszner, su izašle tri publikacije: „Hrvatska rič gradišćanskih Hrvatov“, „Po našu. Ozvučena čitanka“ i „Zlata riba. Gradišćanskohrvatska poezija za dicu i mladinu“.

Pri ovoj znanstvenoj seriji sudjeluju brojni stručnjaki iz Austrije, Hrvatske i Ugarske. Kot piše Sanja Vulić, ka je isto u teamu istraživačev i autorov, su dosle publicirani tri sveski ostali prilično nezapaženi, pred svim u matičnoj domovini Hrvatskoj. Ni jedna od njih da još nije predstavljena javnosti ar da su izašle u nezgodno vrime pandemije. Ona se ufa, da će se to vrijeda preminiti čim izajdu ostali dva sveski u okviru projekta o gradišćanskohrvatski govori.

Članak o Forumu hrvatskih manjin

U članku „Mediji hrvatskih manjina u srednjoj i jugoistočnoj Europi“ daje Snježana Radoš sažetak Foruma hrvatskih manjin, koga je organizirala Hrvatska matica iseljenika lani u novembru. Pri tom Forumu o mediji hrvatskih manjinskih zajednic su zastupali Gradišćanske Hrvate predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i predsjednik Savjeta za hrvatsku narodnu grupu, Stanko Horvat i glavni urednik Hrvatskih novin, Petar Tyran. Predstavilo se je i medijsko djelovanje Hrvatov u Slovačkoj, Molisi i u Ugarskoj.

Vjerski sadržaji u Hrvatskom glasniku

Medijsko djelovanje Hrvatov u Ugarskoj je spomenuto i u daljnjem članku Hrvatskoga iseljeničkoga zbornika. Pod naslovom „Hrvatski glasnik – Postojan čuvar vjerskog identiteta Hrvata u Madjarskoj“ analizira Branka Pavić Blažetin pred svim vjerske sadržaje u ovom jedinom tajedniku Hrvatov u Ugarskoj.