Biciklijada po hrvatski seli u Ugarskoj

U tri dani biciklom upoznati gradišćanskohrvatska mjesta u Ugarskoj – to je na programu takozvane CROtoure, ku organizira Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj. Sudjeliva oko 40 biciklistov, ki su pripadniki različnih hrvatskih manjinskih zajednic. 111 kilometrov dužička štreka u tri etapa pelja na 17 mjesta, početo od Kemlje prik Unde i Koljnofa u Sambotel i konačno do Petrovoga Sela.

Cilj CRO-toure je i medjusobno upoznavanje i druženje, veli predsjednik Državne samouprave i organizator Ivan Gugan. Hrvati u Ugarskoj naime živu rašicano po cijeloj državi, neki su odaljeni još i ča do 600 kilometrov. Tako da imaju jur zbog toga rijetko mogućnosti za kontakte.

Upoznavanje sel, ljudi i kulture

Hrvatska državna samouprava priredjuje biciklijadu po šesti put. Svaki put je u nekoj drugoj regiji. To pak znači da se sudioniki autom dovezu u tu regiju, kade se održava. Onda se na biciklu vozu po odredjenoj štreki. U svakom selu je čekaju domaći. Ovo je idealan put da upoznaju ljude ali dijelom i kulturne, povjesne ili druge znamenitosti, je rekao Ivan Gugan.

Prvu biciklijadu su priredili 2015. ljeta. I onda su sudioniki upoznali gradišćanskohrvatska mjesta zapadne Ugarske. Zatim su bili na primjer i u Pomurju, Baranji i Bačkoj, je rekao predsjednik Ivan Gugan. Lani zbog epidemioloških uzrokov nisu održali turu.

Sedam hrvatskih subetničkih skupinov u Ugarskoj

U Ugarskoj živi kih 50.000 Hrvatov u 7 subetnički skupina. To su Bošnjaki, Bunjevci, Gradišćanski Hrvati, pomurski Hrvati, podravski Hrvati, podunavski Hrvati i Šokci. Hrvatska državna samouprava zastupa političke i kulturne interese ovih svih. Ona upravlja i različne institucije, tako na primjer i Zbirku sakralne umjetnosti u Prisiki ili Hrvatski školski centar u Sambotelu.