Napredak pri gradnji brze ceste M85

Izgradnja ugarske brze ceste M85, ka pasira i Koljnof, napredjuje. Ova brza cesta će peljati do austrijanske granice kod Klimpuha. U okviru gradnje ćedu stvoriti zaobilaznicu Šoprona. Na dužini od 780 metrov gradu onde tunel.

Takozvani „Bečanski brig“ da su jur prebušili. Gradnja ugarske brze ceste da neka bude gotova 2024. ljeta. Brza cesta M85 će zaoblizatiti Šopron i kod Klimpuha pojti do austrijanske granice.