Bilanca Dana mladine 2021.

Nedilju je u Štikapronu završio ljetošnji Dan mladine Hrvatskoga akademskoga kluba. Zbog nesigurnosti pri planiranju zbog pandemije su ljetos priredili ovu manifestaciju u tri različni seli. Obično je tako da Dan mladine cijeli vikend dugo gostuje u istom selu i da HAK skupa sa seoskimi društvi organizira priredbu.

I ljetos su pravoda sudjelivali sa seoskimi društvi u Mjenovu, Stinjaki i Štikapronu, razlaže predsjednik HAK-a, Alexander Vuković.

„Mi smo se skupa sa seoskimi društvi dogovorili kako kanimo grupe podiliti i ko selo kani ke grupe imati. Mi od strani HAK-a smo onda organizirali muziku“, je rekao Alexander Vuković.

Već od 700 ljudi razdiljeno na tri dane

Još da nimaju točan pregled broja, ali prilično med 700 i 800 gostov da je pohodilo Dan mladine 2021. ljeta, a to razdiljeno na tri dane i u tri različni seli, tako Alexander Vuković.

„Ja mislim zbog toga da smo mogli putovati krez cijelo Gradišće, se je ta broj malo povećao, ar smo došli u druge regije, različna sela i društva. A ja mislim to je dobra šansa da i nadalje uže suradjujemo u cijelom Gradišću“, je rekao predsjednik HAK-a, Alexander Vuković.

HAK kani uklopiti nove ideje u „Dan mladine“

Po riči predsjednika HAK-a, Alexandera Vukovića se u odboru još nisu točno pominali je li ćedu i nadalje peljati pokus „Dan mladine putuje“, ada organizirati feštu na tri različni mjesti. Ali oni da kanu na svaki način uplesti nove ideje u najveću feštu HAK-a, je istaknuo Alexander Vuković.