Svečuju mali kiritof na Martinju u Koljnofu

Patrona sv. Martina su svečevali i u fari Čajta sa svetom mašom. Crikve Plajgora, Unde i Koljnofa su isto posvećene sv. Martinu. U Koljnofu svečuju jur od čer mali kiritof. Uvezana su i dica osnovne škole Mihovil Naković.

Direktorica Agnjica Sarközi veli, da su dica imala mogućnost da otpodne po različni štacija bastljaju ili se vježbaju različne vježbe. Na digitalnoj ploči su mogli napraviti slagalice na temu svetoga Martina. Jedna štacija je bila načinjanje lampionov/laternov.

Nadalje su dica imala različne igre u dvorani za tjelovježbanje a iz papira da su načinjala figure gusak, ovako Agnjica Sarközi dalje.

Dica su skupa prošla k svetoj maši u veliku hodočasnu crikvu u Koljnofu. Po maši su išla u prošeciji k crikvi Sv. Martina u centru sela. Po blagoslovu je završila svetačnost.

U Koljnofu su još do nedilje predvidjena daljnja svečevanja okolo Martinje. A isto tako i u Undi.