Izašla je kronika o Koljnofu

U Koljnofu su pred kratkim prezentirali dvojezičnu seosku kroniku s naslovom „Koljnof-Kópháza“. Knjigu je sastavila Ingrid Klemenšić a izdalo ju je mjesno Hrvatsko kulturno društvo. Bogato ilustrirana kronika sadržava informacije o povijesti i razvitku Koljnofa.

Predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva i načelnik Koljnofa, Franjo Grubić, je rekao o knjigi, da su si ovako ispunili dugoljetnu sanju, ar sadržava kronika objekte i kipe, na ke su gizdavi.

Kronika, na koj je Ingrid Klemenšić oko ljeto dan djelala, da sadržava čuda fotografijov a to starih i novih, nadalje i povijesne informacije o selu na hrvatskom i ugarskom jeziku, tako Grubić. Zvana toga da su zapisali pjesme kot i stara imena krajev i mjest, ka se dijelomično već ne poznaju.

Prezentacija da je bila jako uspješna i pokazalo se je, da se jako čuda ljudi interesiralo za ovakovu publikaciju, je rekao koljnofski načelnik.

Kronika Koljnofa je izašla u tiraži od 1.000 kusićev i se more kupiti u općini ili kod Geze Völgyja mladjega. Izdanje u tvrdi korica stoji prilično deset, a u meki korica prilično osam eurov.