70 ljet folklora u Koljnofu

U Koljnofu su nedilju u kulturnom domu svečevali 70. jubilej hrvatskoga folklora u selu. Folklornomu društvu pripadaju tamburaši, tancoši, ženska klapa, muška klapa, mladi tamburaši osnovne škole i najmladji tamburaši seoske čuvarnice. Ukupno sudjeluje oko 100 ljudi u folklornom društvu Koljnofa.

Franjo Pajrić je jur od početka kotrig folklornoga društva i se rado spominja na početke. Pred 1956. ljetom je ugarski ućitelj Jandraš Šomler peljao zbor, kade su uz ugarske jačke i hrvatske kompozicije jačili. Kad je došla revolucija 1956. ljeta je Šomler nažalost morao napustiti Koljnof. Spočetka su jačili stare jačke, kot naprimjer „Teta draga, lipu kćer imate“, „Trnjice, trnjice“, tako Pajrić.

1964. ljeta kad je tamburaško društvo iz Trajštofa nastupalo u Koljnofu su ljudi po prvi put čuli tambure. „Ja sam se šnjimi pominao, i našparao 10.000 forintov, neka oni preskrbu prve tambure za Koljnofce“, je rekao Ferenc Pajrić. Oštar režim, ki je ončas vladao je ali prepovidao kupovati ili primiti dare iz zapadnih zemalj.

1977. ljeta su dostali konačno prve tambure
Kad je društvo 1977. ljeta putovalo u Buševec u Hrvatskoj, ončas još Jugoslavija, su kotrigi društva upoznali Antuntuna Barića. On je peljao tamburaše u Buševcu. Uz njega pomoč su stigli prve tambure u Koljnof. A nekoliko ljet dugo su ga jednoč do dva pute u ljetu pozvali, da vježba tamburanje s mladimi tamburaši u Koljnofu, tako Pajrić.