Tabor u OŠ Mihovil Naković u Koljnofu

Osnovna škola Mihovil Naković u Koljnofu svako ljeto pred školskimi prazniki priredjuje tabore. Dugu tradiciju jur ima hrvatski čitalački i tamburaški tabor. Ali ljetos su zbog pandemije morali minjati svoje plane, je rekla direktorica škole, Agnjica Sárközi.

Ljetošnji tabor izgleda tako, da se odigraju sve akcije vani u prirodi. Organiziraju i izlete u selo ili u okolicu sela. Na programu stoju športske priredbe kot i različne igre, ča se dici jako dobro vidi.

Neke projekte su odrinuli na jesen

Nadalje su planirali i putovanje u Hrvatsku, onde imaju s Dugom Selu partnerske veze. To su isto odrinuli na jesen, je rekla direktorica škole,direktorica škole, Agnjica Sárközi, osnovne škole Mihovil Naković, ka je lani svečevala 140. obljetnicu postojanja.

Pri sadašnjem taboru, ki je počeo pandiljak, sudjeluju 42 školari ke su podilili u tri grupe.

Hrvatski čitalački i tamburaški tabor u Koljnofu kanu prirediti koncem augustuša.