Nakovićevo naticanje po prvi put online

Dvojezična osnovna škola Koljnof je svoje ljetošnje Nakovićevo naticanje u lipom govoru po prvi put održala online. Pjesme ili kratki teksti su bili iz aktualne koronaknjiževnosti. Sve skupa je sudjelivalo 17 dice iz različnih osnovnih škol.

Ov broj je malo niži nego obično, je rekla direktorica Dvojezične osnovne škole Koljnof Agnjica Sarközyi. Prošla ljeta su imali kih 70 sudionikov, tako Sarközyi. Uzrok je naredno ta da još nisu niti učitelji niti školari tako dobro uvježbani u ov način naticanja, misli Sárközi.

Recitiranje snimljeno kot video-clip

Naticanje se je odvijalo tako, da su dica mogla zibrati ili pjesmu ili kratki tekst aktualne koronaknjiževnosti gradišćanskohrvatskih piscev. Tu su pak recitirali i preštali, a učitelji su je snimili. Kratak clip su poslali na posebnu internetstranicu.

Člani žirija su pak pogledali ove clipe i je ocijenili, kot i podilili bode. U Nakovićevoj školi u Koljnofu su bode poračunali i nominirali dobitnike. Za naticanje odgovorna je učiteljica hrvatskoga jezika u Koljnofu Katica Mohoš.

Cilj da se bavu s gh-literaturom i jezikom

Cilj Nakovićevoga naticanja je da se školari i školarice bavu s gradišćanskohrvatskom literaturom, kot i da upoznaju autore. Obično se naticanje odvija u školi u Koljnofu. Za vrime naticanja imaju učitelji različnih škol skupni sastanak odnosno stručno usavršavanje. To im je ljetos falilo, je rekla direktorica koljnofske osnovne škole Agnjica Sárközi.

U prvoj kategoriji je dobila Natalija Perješi iz Petrovoga Sela, u drugoj Florijan Kovač iz Hrvatskoga Židana, u tretoj je Dušan Filipović iz Petrovoga Sela osvidočio žiri a u četvrtoj kategoriji je naticanje dobio Adam Barilović iz Petrovoga Sela.

Mihovil Naković iz Velikoga Borištofa je bio ljeta dugo školnik u Koljnofu.
Lani je sudjelivalo oko 60 sudionikov pri Nakovićevom naticanju u lipom govoru. Nakovićevo naticanje je pred 25 ljeti upeljao ondašnji direktor Franjo Pajrić, ki je ljetos svečevao svoj 80. rodjendan.