140 ljet osnovna škola u Koljnofu

Osnovna škola Mihovila Nakovića u Koljnofu je petak svečevala 140 ljet postojanja. Pri svetačnosti su nastupili školski tamburaši i plesači. Dica su predstavila i kratak igrokaz o dugoljetnom učitelju i kantoru Mihovilu Nakoviću, ki je prik 25 ljet dugo djelovao u Koljnofu.

Rodjeni Velikoborištofac Naković je autor brojnih školskih knjig i nabožnih djel, urednik kalendara i prvoga časopisa med zapadnougarskimi Hrvati.

Na školi gaju hrvatsku rič i hrvatsko porijeklo

Direktorica Agica Sarközi, ona pelja školu od 2001. ljeta, se zalaže zato, da se na školi hrvatski jezik gaji u govoru, plesu, muziciranju i kazališću. 2007. ljeta je nastala škola po dugoljetnoj pauzi opet oficijelno dvojezična, tako direktorica.

Daljna važna točka su partnerstva sa školami u inozemstvu, tako Sarközi. Tomu broju dvi škole u Hrvatskoj, jedna u Bosni kot i Nova srinja škola Veliki Borištof.

Naković se je školovao u Šopronu za učitelja

Mihovil Naković je jur djelao kot pomoćni učitelj prlje nego je prošao na školovanje za učitelja u Šopron, kade je diplomirao 1860. ljeta. Po kratkom zaposlenju u Vulkaprodrštofu je podučavao 14 ljet dugo u Cogrštofu. Od 1874. do 1900. ljeta je bio školski ravnatelj u Koljnofu.

Naković je autor različnih knjig

Uz školske knjige je Mihovil Naković izdao na primjer „Knjižnicu za seljačke ljude“ i „Kerštjansko Katoličanski Kalendar“. Glavno Nakovićevo djelo je „Kerštjansko-katoličanski crikveni Jačkar“, ko je sastavio skupa s učiteljem Martinom Borenićem po rukopisu File Sedenika.

Izdanje ove standardne knjige za crikvenu muziku Gradišćanskih Hrvatov, ka sadržava 263 pjesme, već nije doživio, ar je naglo umro 24. aprila 1900. ljeta.