Naticanje u lipom govoru u Koljnofu

Prik 60 školarov i školaric iz svih gradišćanskih sel u Ugarskoj je srijedu sudjelivalo pri 24. Nakovićevom naticanju u lipom govoru u Koljnofu. Školari četirih nižih razredov recitirali su pjesme Ante Slavića, u Plajgoru rodjenoga pjesnika i bivšega dušobrižnika Fileža i Mjenova, ki je preminuo ljetos u juniju u starosti od 85 ljet.

Školari četirih gornjih razredov su u okviru naticanja čitali tekste književnika, rodjenoga Maloborištofca Fridrika Bintingera. Kot je rekla direkotrica osnovne škole Mihovila Nakovića u Koljnofu, Agica Sarközy gledaju, da svako ljet imaju neku drugu temu. Svenek ziberu nekoga jubilara s ciljem, da dica upoznaju žive i pokojne književnike Gradišćanskih Hrvatov.

Dobitniki su u prvoj kategoriji najmladjih Florijan Kovač iz Hrvatskoga Židana, u drugoj kategoriji Norbert Pauković iz Petrovoga Sela, u tretoj kategoriji Nikolina Temel iz Petrovoga Sela i u četvrtoj kategoriji najstarjih Zora Suborić iz Petrovoga Sela.

Dobitniki jezičnoga naticanja u četiri kategorija

I. Kategorija
1. Florijan Kovač, Hrvatski Židan
2. Hana Vörös, Gornji Četar
3. Réka Baán, Kemlja

II. kategorija
1. Norbert Pauković, Petrovo Selo
2. Goran Suklić, Sambotel
3. Fružina Raduly-Preiner, Koljnof

III. kategorija
1. Nikolina Temel, Petrovo Selo
2. Dušan Filipović, Petrovo Selo
3. Kornelija Radić, Bizonja

IV. Kategorija
1. Zora Suborić, Petrovo Selo
2. Kata Kumanović, Hrvatski Židan
3. Ana Geče, Koljnof
Posebna nagrada: Silvija Mark, Koljnof