Novi farof u Koljnofu otvoren

U Koljnofu su subotu svetačno blagoslovili novo izgradjeni farof kod hodočasne crikve izvan sela. Farof je dio duhovnoga centra, u kom kanu još graditi prostorije za hodočasnike i vjerske priredbe.

Kot je rekao načelnik Koljnofa, Franjo Grubić prema Hrvatskoj redakciji su gradili farof od prilično sredine augusta. Stroški iznašaju kih 52 milioni forintov, to je prilično 145.190 eurov.

Zgradu je blagoslovio jurski biškup András Veres.

Od staroga farofa neka nastane starački dom

Projekt su financirali tim da su prodali stari farof u centru sela i se naticali kod ugarske države za financijsku potporu. Iz toga državnoga lonca su primili blizu 28.000 eurov a stari farof su prodali za prilično 117.260 eurov, ovako Franjo Grubić. Stari farof ćedu pretvoriti u prvi starački dom u Koljnofu. Kada ćedu moći realizirati drugi dio duhovnoga centra odvisi o sredstvi financiranja, ovako Grubić. Plani da su jur gotovi.