Svečevali su Hrvatski dan u Šopronu

U Šopronu je mjesna Hrvatska samouprava priredila Hrvatski dan. Uz nastupe različnih folklornih i dičjih grup su u Rejpalovoj hiži prezentirali aktualni broj Regionalnih studijev. Ovo trinaesto izdanje je opet većjezično i je izašlo u nakladi „PannonIQm“.

Glavni urednik Franjo Pajrić veli o publikaciji, da su ljetos dostali manje subvencijov ali ipak ne kanu prekinuti ovu tradiciju. Oni da imaju zanimljive autore. Na primjer Imre Tóth, direktor muzeja i predsjednik instituta Panonium je napisao članak o republiki Heinzenland.

Spomenuli su se dogodjajev pred 100 ljeti

Onde se spomene toga, ča je ovde bilo pred 100 ljeti i je na primjer pokazao, kako se je ončas čuvao u Šopronu nimški identitet od Prvoga svitskoga boja.

Zanimljivi članki o prošlosti pred 100 ljeti

Napisali da su par odlomkov od putovanj u prošlosti na hrvatskom jeziku kot i o obnavljanju piljov u Koljnofu ki su postavljeni pred 100 ljeti i još čuda već je rekao Franjo Pajrić iz Koljnofa.

13. Regionalne studije se moru kod njega za 10 eurov kupiti. Pri Hrvatski dani u Šopronu su kazali izložbu povijesnoga putovanja „Po staza naših starih“. Karavana će i ljetos biti na putu. Ov tajedan petak rano jutro ćedu krenuti. Prva štacije je slavonski varošić Našice.