Pred 25 ljeti se je konstituirao ZIGH

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov se je točno danas pred 25 ljeti konstituirao. U svojem 25-ljetnom djelovanju Institut u prvom redu istražuje, normira i izgradjuje gradišćanskohrvatski jezik. Izdao je uz drugo veliku gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika.

Izdao je dva povijesne rječnike, utemeljio Jezičnu komisiju i sada sastavlja online-rječnik gradišćanskohrvatskoga jezika.

Propenenti Znanstvenoga instituta, Nikola Benčić i Anton Hombauer su pred konstituirajućom sjednicom pred 25 ljeti najavili, da će Institut prez ukrivljanja i stvaranja lažnih mitov i tendencioznih povidajkov početi sistematsko istraživati, sakupljati sve ono, ča pripada hrvatskoj duhovnoj i materijalnoj kulturi, i početi izgradjivati stvarnu i jasnu sliku Gradišćanskih Hrvatov.

Za prvoga predsjednika su jednoglasno odibrali sveučilišnoga lektora Jošku Vlašića a za peljača znanstvenoga savjeta sveučilišnoga docenta Matu Schneidera.

ZIGH utemeljen s nakanom da služi hrvatskom narodu

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov su konstituirali s nakanom, da služi hrvatskomu narodu na svi polji i to pod svakimi prilikami u smislu tolerancije, mirnoga i uspješnoga suradjivanja svih grupacijov i odredjenih institucijov po načelu oštre ali složne objektivnosti.

Proponenti društva dr. Nikola Benčić i dr. Anton Hombauer su bili izjavili pred konstituirajućom sjednicom, da je jur 1993. ljeta došlo vrime, da Hrvati pred austrijanskom i europskom javnošću prez ukrivljanja i stvaranja lažnih mitov i tendencioznih povidajkov počnu sistematsko istraživati, sakupljati sve ono, ča pripada hrvatskoj duhovnoj i materijalnoj kulturi, i da počnu izgradjivati stvarnu i jasnu sliku Gradišćanskih Hrvatov.

Svi pozvani na suradnju, ki se bavu s tematikom

Svi oni, ki se u bilo kakovom smiru bavu s gradišćanskohrvatskorn tematikom bi se pak prez rezerve mogli pozvati na fundirano osigurane podatke, sadržaje, nazore i poglede, ke bi izdjelao Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov. U ime komiteta proponantov je Anton Hombauer predložio sveučilišnoga lektora prof. Joška Vlašića za prvoga predsjednika Znanstvenoga instituta. Ov je jednoglasno odibran. Za peljača znanstvenoga savjeta su odibrali sveučilišnoga docenta dr. Matu Schneidera.

Utemeljili Jezičnu komisiju za normiranje jezika

Pod peljanjem predsjednika Joške Vlašića je Institut utemeljio jezičnu komisiju, ka još svenek stvara i normira nove gradišćanskohrvatske izraze. Za vrime predsjednice Agnjice Čenar-Schuster je Institut izdao veliku znanstvenu Gramatiku gradišćanhskohrvatskoga jezika.

U zadnji ljeti Znanstveni institut pod peljanjem Zlatke Gieler sastavlja online-rječnik, ki temelji na postojeći gradišćanskohrvatskohrvatski rječniki.

online rječnik