Jurska željeznica ima nove Ventus vlake

Na kolodvoru u Vulkaprodrštofu je Jursko-šopronsko-limfortska željeznica utorak predstavila tri nove Ventus vlake. Nove moderne garniture za 224 ljude su klimatizirane, imaju ugodna sidala, stoliće s WLAN-om i nimaju barijerov.

Tri nove žuto-zelene garniture Ventus vlakov su stale 21 milion eurov. U protuliću 2022. ćedu nabaviti daljnjih pet ovakovih garnitorov.