Prva karta gradišćanskih hodočasnih putov

Pojavila se je prva karta gradišćanskih hodočasnih putov. Ona daje pregled o svi puti k hodočasnim mjestam odnosno crikvam u Gradišću. Autor karte, Franz Renghofer se je zgledao i na granične regije prema Ugarskoj i Slovačkoj.

Opisani su tri najvažniji hodočasni puti u panonskom prostoru s odlomki puta svetoga Jakova, svetoga Martina i Marijinoga puta, ke su stoprv u zadnje vrime opet otkrili. Karta gradišćanskih hodočasnih putov se more dostati u svi turistički uredi.

Uza to se jur djela i na vodiču za hodočasnike. U Austriji da je svako ljeto već od jednoga miliona hodočasnikov, a zanimanje za ov spritiualni način pišačenja da raste.