„Po staza naših starih“ u Koljnofu

U Koljnofu je četvrtak gostovala karavana, ka je na putu „Po staza naših starih“. Prošli tajedan je u Kostajnici u Hrvatskoj na granici prema Bosni i Hercegovini krenula grupa od 12 do 22 mladih Hrvatov pod peljanjem Franje Pajrića.

Folkloraši su se za 10 dnevno putovanje zavježbali poseban program s jačkami i tanci, koga su kazali publiki u Koljnofu. Nudili su i hrvatski nakit i rukotvorine kot i informacije o putovanju po slijedi Hrvatov u nekadašnjoj zapadnoj Ugarskoj.

Kostajnica i Mókry Háj imaju skupnu povijest

Po slijedi praocev Gradišćanskih Hrvatov su išli krez različna mjesta u Hrvatskoj, Austriji i Ugarskoj, je rekao organizator Franjo Pajrić. Karavana se je na put spravila iz Hrvatske Kostajnice, ar su se naime 1556. ljeta Hrvati povukli iz ove regije i išli prema sjeveru, i su se na primjer i naselili u slovačkoj općini Šenkvice. Nedilju ćedu biti u Mokrom Haju u Slovačkoj, kade ćedu prezentirati publiki folklorni program, tako Franjo Pajrić.

Onde ćedu se spomenuti 450. obljetnice preseljenja Hrvatov iz Kostajnice u ovo najsjevernije mjesto selidbenoga vala Hrvatov u 16. stoljeću, tako da su prvi i zadnji dan putovanja povijesno povezani, je rekao Franjo Pajrić, organizator projekta. Oni imaju i neke mlade sudionike iz Šenkvic, ki ali već neznaju hrvatski i se uču jezik tokom putovanja.

Vidili tvrdjave u Hrvatskoj i Željezni zastor u Ugarskoj

Pri povijesnom putovanju su si pogledali tvrdjave u Hrvatskoj Kostajnici, Sisku, Djurdjevcu i Koprivnici, ke su Turki napali u 16. stoljeću. Bili su i u Bečanskom Novom Mjestu, ko ima isto veze s Hrvati.

U Ugarskom je stalo putovanje pod geslom „30 ljet pad Željeznoga zastora“. Bili su kod jednoga još postojeća dijela zastora i su povidali sudionikom karavane, kako je bio život u komunizmu.

Povijesno putovanje „Po staza naših starih“ priredjuju svako drugo ljeto početo od 2013. ljeta. Zadnja karavana će biti 2033. ljeta. Onda je naime 500. obljetnica doseljenja Gradišćanskih Hrvatov.

Teško najti mlade sudionike za cijelo putovanje

Broj sudionikov zato nije konstantan, ar je teško najti mlade ljude, ki bi svih 10 dan putovali s karavanom, tako Franjo Pajrić. Putovanjem „Po staza naših starih“ s osebujnim popratnim folklornim programom kanu širiti znanje o Gradišćanski Hrvati i njevoj selidbi.

Ali i sudioniki sami da u okviru putovanja bolje upoznaju vlašću povijest i vidu, kako je važno znati već jezikov, da bi mogli komunicirati s ljudi. Uzato je i društveni aspekt jako važan, je rekao Franjo Pajrić. Nedilju ćedu završiti ljetošnju četvrtu karavanu po slijedi praocev Gradišćanskih Hrvatov u Mokrom Haju.

Prošlo putovanje je bilo 2017. ljeta i onda su je završili u Mokrom Haju u Slovačkoj.