Film o 250 ljet Črna Madona u Koljnofu

U Koljnofu su srijedu navečer predstavili film, koga su dali napraviti prilikom jubileja „250 ljet Črna Madona u Koljnofu“. Jubilej su svečevali lani. Nalog za filmski projekt je dala Hrvatska seoska samouprava Koljnofa.

Projekt je podupirao i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ideju za film je imao rodjeni Koljnofac Petar Mogyorósi s intencijom, da dokumentiraju ov veliki jubilej frtalj tisućljeća Črne Madone u slika i filmu, da je spominjna, gane, batri i čvrsti u vjeri.


Petar Mogyorósi

Trojezična filmska ponuda pomoću podtitulov

Film „Va obrambi Črne Madone“ dura oko 10 minut i je publiciran na youtube kanalu Hrvatske samouprave Koljnofa. U dvojezičnom hrvatsko-ugarskom filmu se moru uključiti hrvatske, ugarske ili nimške podtitule. Ufaju se, da će film biti poziv za svakoga, je rekao Petar Mogyorósi.


Hodočasna crikva Črne Madone u Koljnofu…


…kade je svako ljeto hrvatsko shodišće

Prezentacija katoličanskoga kalendara

Pri istoj priliki su predstavili i hrvatski katoličanski kalendar, u kom su zastupane hrvatske fare i hodočasna mjesta Hrvatov. Pogljavlje o Koljnofu je sastavila Ingrid Klemenčić, ka je uostalom i glavna urednica Gradišće Kalendara.

Link: Video „Va obrambi Črne Madone“ – Youtube